Kl 11. mandag la SV frem sitt alternative statsbudsjett. Støre-regjeringen vil i første rekke være avhengig av SV for å få gjennomslag for statsbudsjettet for 2022. Og SV har varslet en langt tøffere skatteprofil enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

SV har lovet skatteskjerpelse for alle som tjener over 600.000 kroner. Basert på tilleggsproposisjonen som Støre-regjeringen la frem i forrige uke, har Nettavisen sett på hvor mange som kan regne med økt skatt hvis SV får de som det vil (se tabellen under).

Og som tabellen viser, er det ifølge Finansdepartementet 1,38 millioner som vil tjene minimum 600.000 kroner neste år. Det tilsvarer 31 prosent av alle skatteytere, men ikke alle disse er i jobb.

Hvis vi regner skattesmellen av antall sysselsatte (2,81 millioner), snakker vi om bortimot halvparten av de som er i arbeid. Det kan være noen som står utenfor det ordinære arbeidslivet som også tjener mye.

Les også: SV vil øke skattene med over 20 milliarder kroner

10 prosent

Hele 440.000 neste år vil ifølge Finansdepartementet tjene mellom 600.000 og 700.000 kroner, bortimot 10 prosent av totalen. Det er den største inntektsgruppen i befolkningen. 287.000 er vente å tjene mellom 700.000 og 800.000 kroner i 2022, drøyt 300.000 mellom 800.000 kroner og 1 million.

– Dette er SVs budsjett. Det er et budsjett med en tydelig retning, et tydelig prosjekt for forandring, for klima, velferd og rettferdighet. Det er det velgerne har bedt om, og det er det vi vil levere, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar til budsjettet.

SVs alternative statsbudsjett viser at de som tjener under 600.000 kroner typisk får en skattelettelse på 3000-4000 kroner i året. For de som tjener aller minst, er det snakk om halvparten. Men SV kliner virkelig til for de rikeste:

Les også: Raser over lønnskutt for trygdede: - Må stoppe dem fra å straffe de som har minst

Smell på 375.000 kroner

Tjener du over 2 millioner kroner neste år, vil du med SVs skatteopplegg få en smell på hele 375.000 kroner. Nesten 200.000 kroner av skattesmellen kommer på økt skatt på inntekt og utbytte, 173.000 kroner som følge av høyere formuesskatt.

De som tjener mellom 1 million og 2 millioner kroner, kan i snitt vente seg 35.000 kroner i høyere skatt. Endringene er i forhold til det Solberg-regjeringen la frem for en drøy måned siden.

SV opererer til dels med litt andre inntektsgrupper enn Finansdepartementet, men anslår at det er 49.000 personer neste år som tjener mer enn 2 millioner kroner. 305.000 skattytere ventes å tjene mellom 1 og 2 millioner.

Lysbakken presenterer budsjettet sammen med finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Syv av ti skattebetalere vil betale lavere skatt med SVs opplegg, fordi dette budsjettet omfordeler kraftig fra dem med mest til folk flest. Fra folk med store formuer, høye inntekter og dyre eiendommer til resten.

Les også: SV-lederen stikker sugerør i Oljefondet for å bruke enda flere oljemilliarder

Urettferdig

- Med et kraftig omfordelende skatteopplegg begynner vi å stoppe de urettferdige ulikhetene som vokser i Norge. Med dette opplegget får folk flest bedre råd, sier Kaski.

Hun mener budsjettet de legger frem er med på å utjevne forskjellene i Norge og å få oss inn i det SV kaller et rettferdig grønt skifte.

– Vi gjennomfører en massiv satsning på rettferdig grønt skifte. Vi kutter 30 milliarder i det grå og satser 40 milliarder på det grønne. Vi vil skape nye jobber og bygge Norge grønt, kutte klimautslipp og fordele rettferdig, sier Kaski.

Da Støre-regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon, var det særlig de høytlønte som fikk en solid skattesmell. De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter.

Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Les også: Siv Jensen om tilbudet hun fikk: - Det er jo helt uhørt å gjøre mot en ung jente

4 kroner dagen

For de med lavere og midlere inntekter var det bare smuler å hente. Ingen av disse inntektsgruppene fikk mer enn 1400 kroner i skattelette, regnet av samlet inntekts- og formuesskatt. Vi snakker om ca. 4 kroner dagen.

Med Støre-regjeringens forslag får d fleste inntektsgruppene fen endring i skatten som betyr 0,2-0,3 prosent av inntekten sammenliknet med det Erna Solberg la frem.

SV foreslår å øke både inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Partiet ønsker at folk med de største formuene og aksjeinntektene skal bidra mer til fellesskapet.

I tillegg foreslår SV en økning i CO2-avgiftene på 5 prosent fra 2021-nivå. For å unngå at folk flest skal rammes hardest av avgiftsøkninger, vil SV innføre en grønn folkebonus. Økte inntekter fra økningen i CO2-avgift skal betales ut igjen til folk med det partier omtaler som vanlige og lave inntekter.