Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2019 var 5,0 prosent, og det egenmeldte var 0,9 prosent.

Sammenlignet med 4. kvartal i fjor økte det legemeldte fraværet med 0,6 prosent og det egenmeldte med 4,3 prosent. Til sammen blir dette en økning på 1,1 prosent, som tilsvarer en vekst på 0,1 prosentpoeng.

– Selv om sykefraværet har økt litt fra forrige kvartal, er sykefraværet stabilt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager, slik at sykefraværet kan sammenlignes med kvartalene før.

(©NTB)