- Det er synd at man over tid vil lage et system som fører til at norske arbeidsplasser forsvinner.

Sånn kommenterer Oskar Sylte jr, som er daglig leder for den lille brusfabrikken Oskar Sylte i Molde, forslaget om å endre den omstridte sukkeravgiften.

Særnorsk avgift

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at et regjeringsoppnevnt utvalg ønsker å skrote dagens avgift og erstatte den med en ny og helsebegrunnet avgift.

Sylte jr. mener imidlertid at dette ikke er godt nok, fordi avgiften fortsatt vil være særnorsk. Og fordi han mener ulempene med den vil være størst for de minste produsentene.

- De store produsentene som har både mineralvann og øl, kan gi totalpriser på sine produkter som vi mindre som har færre produkter ikke kan konkurrere med. Dermed bidrar avgiften på sikt til at de store blir større mens vi som er små blir mindre eller forsvinner helt, sier Sylte jr.

Klimavennlig?

I tillegg frykter han at de store produsentene i tillegg vil flagge ut produksjonen om ikke avgiften forsvinner.

- Husk at all Redbull i verden produseres på ett sted. Hvorfor skal store aktører som Coca Cola produsere drikken sin i Norge om de kan produsere den langt billigere i Sverige? De må selvfølgelig fortsatt betale sukkeravgift på det de selger i Norge. Men de får en så lav produksjonskostnad per enhet, at regnestykket blir enkelt. Og da flyttes verdiskapningen ut av landet, sier Sylte jr og peker på et paradoks som da vil oppstå:

- Brus og saft er stort sett bare vann. Hvor klimavennlig er det å frakte tusenvis av liter med vann over store avstander?

Sukkerfrie alternativer uten avgift

Syltes forslag til finansminister Siv Jensen er å gjøre det enkelt:

- Kutt ut hele avgiften eller la alle betale en flat avgift på alt sukker. Husk også at næringa i mange år har levert sukkerfrie alternativer uten en helsefremmende avgift. Så jeg tror ikke vi trenger den.

Sylte er ikke den eneste som er kritisk til forslaget.

Anne Berit Aker Hansen har representert Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i utvalget. Hun ønsker sammen med et mindretall å fjerne den særnorske sukkeravgiften helt.

– De særnorske avgiftene stimulerer til økt grensehandel. Avgiftene fører til store prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Grensehandelen går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge, noe som fører til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Aker Hansen i en pressemelding.

Økt grensehandel

Kommunikasjonssjef Per Hynne i Coca-Cola Norge mener avgiftsøkningen fra 2018 på 42 prosent må reverseres, ettersom grensehandelen i fjor økte med 4,1 prosent. Han peker i en e-post til Nettavisen Økonomi at staten taper inntekter, norske produsenter og norsk handel taper penger. og det setter press på lønnsomhet og arbeidsplasser.

Hynne skriver at selskapets sterke resultater innenfor sukkerreduksjon er skapt helt uten noe incentiv fra avgifter. Det som har hjulpet, er klare og ambisiøse mål, samarbeid, og en langsiktig, systematisk innsats i næringen. Sukkerinntaket fra Coca-Colas produkter er redusert med en fjerdedel siden 2010.

En eventuell ny avgift må utredes for å forstå konsekvenser og effekt, og bransjen må uansett få tid til å tilpasse seg. I England fikk bransjen to år.