FNs bærekraftsmål er med i både kommuneplaner og bedrifters rapportering på samfunnsansvar. Men under radaren for byråkrater i regjeringen Solberg?

I Aftenposten 11. oktober åpner Erna og Siv opp for nytenkning innen klima- og miljø på borgerlig side. Det trengs inn i fremtiden. Både for å redde miljøet, og for å hindre at unge velgere forsvinner til MDG og SV. Venstre er tilstede og har fått gjennom grønne satsinger, men er ikke store nok i maktkampen.

Kjapp miljø-analyse fra Finansdepartementet

Regjeringen sier at Perspektivmeldingen, eller Langtidsprogram, kommer om 6-8 måneder. Det er kun kort tid til Finansdepartementet legger frem prognose på verdien av offentlig rikdom og løsninger for det grønne skifte.

Det er fantastisk for analyser av samfunn og arbeidsliv at Perspektivmeldingen kommer ett år tidligere. Det er mulig å diskutere løsninger som bærekraftig jobbvekst, grønne skatter eller status på måling av klimautslipp i et helt år før valget.

At Perspektivmeldingen skal ha mest fokus på perioden 2020 til 2030, betyr at man forsøker å legge mer vekt på bærekraft enn statsfinanser. På den annen side er olje- og gassklyngen en stor jobbskaper og gullgruve for velferden vår. Verdiskaping på sikt er også et viktig perspektiv.

Trygge oljejobber

En utfordring er at statsfinansene utfordres mest etter 2026. Da fyller etterkrigskullene 80 år, og de er veldig mange. Dermed mister Finansdepartementet «halve historien», nemlig etter 2030, om at det må kuttes i velferd (skatter økes), for at vi skal ha nok velferd på sikt. Den diskusjonen har nok sjokkert mange økonomer i Finansdepartementet. I tillegg er Senterpartiet i storform på grunn av motstanden mot reform à la Blindern (ulike varianter av samfunnsøkonomisk effektivitet).

MDGs fremgang skremmer AP og Høyre

Jeg tror at et svakt kommunevalg for regjeringspartiene, MDGs inntreden som «etablert» aktør i norsk politikk og FNs bærekraftsmål, er grunnen til 2030 oppfølgingen.«La oss analysere på det viktigste først», tenker nok Erna.

I løpet av 2018-2019 har grønt skifte kommet på alles lepper. Særlig i storbyene, elitene og hos de unge. Andre er ikke særlig opptatt av spørsmålet, eller frykter for jobbene sine i oljerelatert industri. Det er viktig å få frem nyanser i denne samfunnsanalysen.

Fire partier i regjering må starte å tenke nytt - og de må svare på de unges tydelige klimabrøl. Jeg er selv et eksempel på at foreldrene til unge klimakrigere på 16-17 år, tvinger oss voksne til å tenke gjennom våre valg. De yngste har en viktig stemme som betyr mer enn antall stemmer i kommunevalget.

De unges engasjement er svært viktig. Jeg tror det partiet som har best kunnskap og mest engasjement om grønt skifte vinner stortingsvalget i 2021.

**

Statsbudsjett 2020 og grønt skifte, er tema hos Polyteknisk forening på vårt frokostseminar onsdag 16.oktober. Der møter Høyre og Arbeiderpartiet nykommer MDG til debatt om Statsbudsjettets grønnfarge og andre prioriteringer.

Låt for dagen: Beds are burning - Midnight oil.