Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) da hun i 2006 søkte om pendlerbolig, skriver avisen. Hun opplyste at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, noe som innebærer at det skal skattes av pendlerboligen.

Bare få dager etter at Tajik fikk innvilget pendlerbolig og ble opplyst om skatteplikten, leverte hun en ny søknad. Der oppga hun at hun likevel hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Hun sendte inn en kontrakt på en leilighet, men bekrefter overfor VG at hun verken flyttet inn eller betalte husleie.

Hun sier derimot at hun betalte for seg når hun bodde hjemme hos foreldrene og dermed hadde utgifter til bosted i hjemfylket. Avisen har bedt om dokumentasjon på dette, men ikke fått det.

– Jeg kan ikke huske om vi skriftliggjorte noen avtale, antakeligvis ikke siden man sjelden har behov for det i en familie, skriver Tajik.

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet er rett, sier hun om leiekontrakten fra 2006.