Onsdag innkalte nærings- og handelsminister Sylvia Brustad til pressekonferanse. Brustad krevde Aker-transaksjonene annullert eller behandlet i generalforsamlingen.

Utover kvelden utviklet det seg til en ordkrig mellom Aker, Berit Kjøll og Sylvia Brustad.

Konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker ASA kom med påstander om at Berit Kjøll, som er statens kvinne i Aker Holdings styre, hadde gitt beskjed til departementet om transaksjonene allerede 25. mars. Det var stikk i strid med det Sylvia Brustad sa på pressekonferansen. Brustad hevdet å ha blitt orientert «på et overordnet nivå» om transaksjonene først den 30. mars.

- Grov forvrengning
Drangeid la fram en mailkorrespondanse mellom ham og Berit Kjøll. Dermed går Berit Kjøll til angrep på Drangeid:

- Dette er ikke bare uriktig, men en grov forvrengning av sakens fakta, uttalte Kjøll i en pressemelding onsdag kveld.

Hun forklarte hendelsesforløpet på denne måten:

- Mot innsidereglementet
- Det er korrekt at jeg mottok en beskrivelse av transaksjonen 24. mars, sammen med forsikringer om at alle formaliteter ble ivaretatt og at transaksjonen ble gjennomført i henhold til gjeldende avtaler, og disse forsikringene stolte jeg på. Da jeg dagen etter møtte to representanter for eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet, kunne jeg på grunn av innsidereglementet kun gi dem en svært overordnet orientering om det planlagte salget av Aker Oilfield Services, som allerede var offentlig kjent

- Det som skjedde i dagene etterpå, da nyheten traff markedet og det totale bildet av transaksjonene kom for en dag, fortalte meg at det ikke var dekning for de forsikringene jeg hadde fått fra Aker tidligere i uken. Etter min mening er styret i Aker Holding AS ført bak lyset, ved at saken ble lagt frem som en orienteringssak kombinert med forsikringer som viste seg ikke å stemme, opplyste Berit Kjøll onsdag kveld.

Sylvia Brustad fulgte raskt opp med en ny pressemelding.

Hun tilbakeviser at hun var kjent med samtlige transaksjoner den 25. mars.

- Ikke orientert
– I et ordinært møte med statens styrerepresentant 25. mars snakket Berit Kjøll blant annet om Aker Oilfield Services. Dette var en transaksjon som allerede var offentlig kjent etter Akers kvartalspresentasjon 24. februar, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

– Vi ble ikke orientert om pris eller andre vilkår.

Hun står dermed fast ved at hun kun fikk vite om de andre transaksjonene først den 30. mars.

– De andre transaksjonene ble vi først informert om 30. mars av Øyvind Eriksen. Da fikk vi en overordnet orientering. Det vil si at vi heller ikke da fikk informasjon om pris eller andre vilkår, sier Brustad.

Krever svar
Aker fulgte deretter opp med å be om svar på fire spørsmål.

Berit Kjøll sendte torsdag ut en pressemelding med svar:

- Røkke og Aker-systemet har brutt alle spilleregler og forsøker nå å trekke min troverdighet som styremedlem i Aker Holding i tvil for å avlede oppmerksomheten. Men denne saken handler ikke om meg. Den handler om hvordan styret i Aker Holding og den norske stat er ført bak lyset i en svært uryddig prosess som jeg opplever ble designet for å omgå aksjonæravtalen, sier Berit Kjøll.

- Røkke er ikke i posisjon til å avkreve meg svar. Det er han selv som er svar skyldig. Jeg skal likevel gi ham svar på tiltale, mot at Røkke besvarer 4 spørsmål i retur, sier Kjøll.

1. Hvorfor ba du om informasjon om transaksjonene før ditt møte med departementet 25. mars, dersom du skulle begrense dialogen i møtet til det som var offentlig kjent?

Svar: Jeg kontaktet Bengt Rem i Aker i en annen anledning som ikke hadde noe med denne saken å gjøre, for å forberede meg til mitt møte med NHD dagen etter. Bengt Rem ba meg da ta opp transaksjonen med NHD. Jeg forutsatte at han refererte til Aker Oilfield Services transaksjonen og han opplyste at han ville sende meg dokumentasjon på denne slik at jeg kunne orientere NHD. Denne mailen mottok jeg kl. 19:23 24 mars. Møtet mitt med NHD den 25. Mars var kl. 9. Da jeg printet ut dokumentet neste morgen viste det seg at denne informasjonen også omhandlet fire nye transaksjoner som for meg var helt ukjente.

2. Hvordan kunne du skrive i eposten av 25. mars at du hadde orientert om omfang og prosess dersom du ikke delte med departementet det du visste om omfang og prosess?

Svar: Denne e-posten omhandler kun en av de fem transaksjonene, nemlig Aker Oilfield Services, som var den eneste transaksjonene som jeg var kjent med fra tidligere og som også var ventet i markedet. De øvrige fire transaksjonene hadde aldri vært tatt opp i styret og heller aldri blitt informert om og det var derfor ikke mulig for meg å ta opp dette med NHD. Dessuten ble det skriftlig presisert av Bengt Rem at jeg ble plassert på innsidelisten og etter tidligere praksis i styret om behandling av innsideinformasjon kunne jeg ikke på egen hånd bringe denne informasjonen videre. Hadde de ønsket å informere og involvere staten og SAAB/Investor hadde de sørget for en ryddig og involverende prosess.

3. Hvordan kan departementet kritisere Aker for ikke å ha gitt informasjon som du selv mener ville vært brudd på innsidereglene?

Svar: Ettersom jeg ikke er jurist har jeg lagt til grunn den praksis som Aker og advokat/konsernsjef Øyvind Eriksen har fulgt i forhold til innsidereglene også i kontakt med eierne.

4. Hvordan kunne du i eposten av 25. mars skrive at transaksjonene ble positivt mottatt av departementet hvis du ikke delte med departementet den kunnskap om transaksjonene som du hadde fått?

Svar: Det er fordi min overordnete orientering av den ene transaksjonen, Aker Oilfield Services, ble positivt mottatt. De andre fire transaksjonene var helt nye for meg og derfor kunne jeg ikke orientere om disse.

Og her er spørsmålene Berit Kjøll ønsker svar på fra Røkke:

1. Aker Holding er et partnerskap med 4 eiere, Aker, Staten, SAAB og Investor. Hvorfor har du ikke behandlet de øvrige tre eierne som partnere i denne saken, som har så stor betydning for verdiene i Aker Solutions?

2. Hvorfor har du bevisst valgt en hasteprosess uten involvering av meg og representanten for SAAB/Investor?

3. Hvorfor bruker du nå så mye tid på å forsvare din omgåelse av aksjonæravtalen ved bruk av juridiske krumspring i stedet for å forklare dine partnere hvorfor disse transaksjonene etter din mening er industrielt fornuftige for alle aksjonærene i Aker Solutions?

4. Hvorfor brukte du ikke anledningen den 13. mars i møte med NHD og den 20. Mars med SAAB/Investor til selv å gi en grundig redegjørelse av de øvrige fire transaksjonene?

Kjøll krever at Røkke svarer på disse spørsmålene personlig, og «ikke nok en gang gjemmer seg bak konsern- og informasjonssjefer».