Av Leif M. Synnevåg, Kringkastingslaget

«Digitaliseringsspørsmålet ble utredet i Stortingsmelding 30 2006/2007. Beslutningen om å digitalisere radioen kom med Stortingsmelding 8 i 2011», sier fungerende radiosjef Marius Hoel i NRK Radio til Nettavisen.

Slik som andre Dabianere, benytter Hoel den samme teknikken som den russiske nyhetskanalen Russia Today. Også disse presenterer noen sanne fakta for å skjule alle ubehagelige sannheter.

Ja, visst har Stortinget tatt disse beslutningene. Men hva skjedde før politikerne fikk forslagene på bordet?

En sak kan jo ikke utredes i en stortingsmelding. Dersom spørsmålet skal fremlegges for Stortinget, må jo saken undersøkes fullt ut - 100 prosent. Det er tross alt denne prosessen som avslører interessene bak beslutningene.

Det forekom aldri klager på FM-nettet fra lyttere. Det var heller ikke et ønske om flere NRK-kanaler, eller flere kommersielle kanaler på nasjonalt nivå. Ingen nordmenn utenfor DAB-lobbyen etterspurte DAB.

Kan NRK eller Kulturdepartementet (KUD) vise til én eneste markedsundersøkelse der DAB er etterspurt?

Dabianerne brydde seg aldri om radiolytteres behov

Systemet DAB ble allerede valgt av Norkring i 1996 - et selskap som var eid av Telenor og NRK på dette tidspunkt.

Stortinget ble på et tidlig tidspunktet forledet til å tro at DAB var synonymt med digitalisering av radio - hvilket det aldri har vært.

Digitalisering av radiomediet er ikke synonymt med DAB - like lite som en CD-plate er synonymt med internet.

La oss derfor understreke: DAB er bare én av flere plattformer for digital distribusjon av radio.

Det finnes bare én verdensledende digital teknologi - den heter Internet. Internet var ledende allerede i 1997.

At BBC og Sveriges Radio på dette tidspunktet ønsket å vurdere om DAB var en fremtidig digital plattform det var verdt å satse på - betyr ikke at Norge skulle fraskrive seg andre løsninger.

Sakens kjerne

DAB ble omtalt som den eneste fremtidige løsning for digital radio av NRK og Norkring, og istemt av private investorer som P4 og Alf Lande gjennom selskapet Radio 2 Digital.

Øyvind Vasaasen ble NRKs utrullingsgeneral, og er i hovedsak ansvarlig for all den misledende informasjon som ble spredd via Digitalradio Norge AS.

Marius Hoel refererer konsekvent til «digitalisering av radio».

Hvorfor unnlater NRK å skrive om DAB? Hvorfor vil NRK forlede publikum?

Allerede i 2008 var de første smarttelefoner lansert. Mottak for radio via internet i en håndholdt enhet var et faktum. På dette stadiet var DAB allerede en død teknologi. Til tross for dette, forsøkte NRK til og med å lansere teknikken for mobil televisjon.

Nå virker det som om NRK ønsker å unngå å nevne forarbeidet for DAB-utrullingen.

Kan NRK nå være eksakt og peke på hvem som etablerte forståelsen for at DAB var den eneste teknologi for digitalisering av radio? Hvem var det som krevde DAB - og hvorfor?

Representanter fra KUD etterspurte nemlig i 2006/2007 i møter med Digitalradioutvalget (DRU) - om hvilke andre digitale plattformer utover DAB - DRU kunne presentere.

Vasaasen i NRK svarte kontant at det ikke var nødvendig å gjennomgå andre teknologier.

DAB var allerede bestemt. Av hvem da?

I dokumenter tilbake fra 1999 kan vi lese Alf Landes refleksjoner om DAB (sitat).

DAB kommer, men ...

 • Det er bred enighet hos regjeringer i den vestlige verden, hos kringkastere, utstyrsleverandører og sendeselskaper, at DAB kommer. DAB er vedtatt, og har svært gode egenskaper især for mobile mottak, og i sær i fjelland som vårt.
 • Det som er usikkert--og den usikkerheten er betydelig, er hvor stor del av den framtidige lyttingen som skjer via DAB, og hvor mye som skjer fra andre plattformer.
 • Radiostasjoner vil i framtiden kunne mottas fra mange kilder, fra DVB-T, fra satellitter, fra WWW, fra kabel, fra ett stadig kraftigere og billigere mobil- og fastlinje-telefonnett. Videre vil vi trolig få AM-DAB.
 • Totalt antyder våre vurderinger at innføring av DAB gir grunnlag for en lytterøkning på minimum 50 prosent - og en inntektsøkning på ca 100 prosent eller cirka 200 millioner kroner.

Hvor i all verden kom dette fra? Alf Landes kreative nytelsesmoral er velkjent i radiobransjen.

Hans samarbeidspartnere har tapt betydelige summer på hans eskapader. Alf Landes spådommer fra 1999 gikk fullstendig på trynet, men var likevel formgivende for utviklingen.

Internet hadde allerede i 1997 avansert lyd-distribusjon. Norkring valgte å se bort fra disse. Den digitale distribusjon på DAB skulle sikre NRKs fremtidige distribusjonsmonopol.

Ved siden av Internet var også det fransk-tysk-svenske systemet DRM (Digital Radio Mondiale) presentert som en seriøs digital plattform for videreføring av radiosignaler.

Det finnes nemlig ingen rapporter fra noen arbeidsgrupper i utredningen om DAB som reviderer verken internet eller DRM som fremtidig digital plattform.

Disse ble av NRK og Digitalradioutvalget ignorert og diskriminert. En liten kjerne mennesker bestemte at Norge skulle konsentrere seg om DAB.

Hoel sier videre i Nettavisen:

«I tillegg utarbeidet Medietilsynet seks statusrapporter om radiodigitaliseringen og slukkevilkårene, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har målt og godkjent dekningen.»

Medietilsynet er jo bare en forlenget arm av Kulturdepartementet, og ikke en uavhengig part i DAB-utbyggingen. KUD er generalforsamlingen i NRK. Norkring hadde investert i DAB-teknologien, og NRK og KUD bestemte at DAB var fremtiden.

Medietilsynet arbeidet til enhver tid på bestilling fra KUD og de andre Dabianerne. Dersom Medietilsynet hadde skrevet 3000 rapporter ville ikke det hatt betydning for saken.

Hoel refererer til Nkoms målinger av dekning. Radiolytterne måler ikke et signal. De lytter. Det hjelper ikke å si at prosessen var utført i demokratisk form, når innholdet ikke inneholder demokratisk substans.

Rådgivernes fasit på tilsvar

Hoel røper igjen sin nære kontakt med kommunikasjonsrådgivere:

«Nå er overgangen gjennomført, og vi erkjenner at overgangen har vært krevende for publikum, men er glade for den positive fremgangen vi ser på lyttertallene fra i fjor til i år».

 • 1. Angrip motstander
 • 2. Bekreft kompleksiteten
 • 3. Takk publikum
 • 4. Nå går alt så mye bedre

Overalt der hvor DAB forsvares av NRK forekommer det samme mønsteret.

Nettavisen spør Hoel: «NRKs lytterandel har falt fra 35 prosent i 2016, siste året med FM-nett, til 27 prosent i 2018. Hva tenker dere om det?»

Marius Hoel refererer til at motstanderen er på sykkeltur. Selv innrømmer han at det finnes to målesystemer.

Vel. Tallenes tale er klare. Dabianerne benyttet fra 2014 til 2019 ett offisielt selskap som leverte de såkalte PPM-tallene ved siden av telefonintervjuer (CATI). Dette var Kantar AS.

Kantars PPM-tall viser i 2014 at 69,8 prosent daglig lyttet til radio. I 2015 falt tallet til 68,9 prosent.

I 2016 lyttet 67,6 prosent, og i slukkeåret falt tallet igjen (naturlig nok) til 63,2 prosent daglig lytting.

Det er i dette tidsperspektivet at lytting på norsk radio ble stabilt fallende. Ifølge Kantar var daglig snittlytting på radio i Norge i 2018 - på 56 prosent (DAB only).

Sommeren 2018 viser PPM-tallene for uke 30 en daglig lytting på 49,1 prosent.

Sommeren 2019 viser Nielsens tall for uke 30 en daglig radiolytting på 50,5 prosent.

Hoel sier: «I 2016 viste lyttertallene målt ved telefonintervju en daglig dekning på 47,6 prosent for NRK, mens tallet så langt i 2019 er på 38,7 prosent. Dette er selvfølgelig en reell nedgang, men samtidig ser vi en positiv utvikling fra i fjor til i år.»

Noen kalde fakta om NRKs radiolyttere fra Nielsen i Q1 og Q2 i 2019.

 • 70 prosent av alle NRKs lyttere på digitale plattformer - er nå over 50 år. 82 prosent er over 40 år.
 • Bare seks prosent av alle NRKs lyttere er mellom 30-39 år.
 • Seks prosent er mellom 20-29 år og seks prosent er mellom 10 og 19 år.
 • Lyttetiden er ekstremt skral.

Konsumet av norsk radio er i særdeleshet på bunnivå i Europa. Norsk radiolytting kan sammenlignes med land som Bulgaria, Kroatia og Sveits.

Statens egne 2018-tall fra SSB sier: «50 prosent lytter til radio eller nettradio daglig, noe som er en nedgang fra året før. 38 prosent hørte på DAB radio i 2018, en økning fra 33 prosent i 2017».

På spørsmål fra Nettavisen om hvilke tanker NRK gjør seg om at ingen andre land så langt har fulgt etter Norge i å slukke FM-nettet - svarer Hoel:

Det stemmer ikke at ingen land følger etter. Sveits har besluttet å slukke sitt FM-nett innen senest 2024.

Hvem bryr seg om Sveits? Et land som omringes av fire sterke FM nasjoner. Kan Hoel nevne et tredje land i verden som har planlagt en nasjonal FM-stenging? Nei. Dette landet eksisterer nemlig ikke.

Og snipp, snapp, snute - så var DAB-eventyret ute

Hoel vil kanskje i neste trekk sikkert komme til å hente frem EBUs anbefalinger. Vel, EBU har ingen statlig makt og er helt uten koblinger til EU. EBU er en fasilitator for samarbeid mellom Public Service-kanaler i Europa, og har samme gateadresse som den europeiske lobby- organisasjonen WorldDAB i Sveits.

La oss også minne NRK om dette:

Foreningen Norsk Lokalradio ble opprettet 27.08.2014, bestående primært av NENT og Bauer Medias FM-stasjoner som skulle over på Riksdab. I antall radiostasjoner var disse dominerende overfor Norsk Lokalradioforbunds medlemmer. Foreningen ble utelukkende stiftet for å påvirke avgjørelsen om at kommersiell FM i landets fire største byer skulle forbys, slik at stemmene fra Norsk Lokalradioforbund kunne overkjøres, og konkurransen fra FM i storbyene elimineres.

En skam for demokratiet. En skam for norsk radio.

Slike manipulative metoder benyttes kun av Dabianerne.

DAB er tidenes størst NRK-flopp. NRK vil aldri kunne regulere seg bort fra dette.

La de som vil lytte til DAB - lytte til DAB. Ingen ønsker å rive ned mastene.

Ekte radiobølger må nå frigis i Norge. Overalt. Leve FM!