Av Øystein Sjølie, samfunnsøkonom

Nicolai Tangen har tjent mange milliarder kroner på å forvalte penger for andre i verdens finansmarkeder.

Oljefondet investerer også i disse markedene, og vi vil gjerne at avkastningen skal være høy. Det er imidlertid i forsvinnende liten grad oljefondsjefen som avgjør avkastningen i fondet.

Stortinget og Finansdepartementet som styrer

En kritisk faktor i suksesshistorien om Oljefondet er at Stortinget og Finansdepartementet tar så godt som alle strategiske avgjørelser.

Disse beslutningene avgjør 99,6 prosent av fondets avkastning og risiko.

Les også: Norges Bank får syv milliarder problemer når Nicolai Tangen blir sjef i Oljefondet

Oljefondsjefen skal forvalte fondet etter de stramme retningslinjene fra myndighetene, og holde kostnadene nede. Dette er en vanskelig nok oppgave, og Tangen vil helt sikkert nytte av sine evner.

Å ansette Tangen for å tjene penger for fondet blir imidlertid som å ansette en stjernekokk som konsernsjef for McDonalds.

Les også: Slik svarer Norges Bank om Tangen-ansettelsen

Den norske sparegrisen

En annen viktig faktor bak fondets suksess er at fondet er en sparegris, og (nesten) bare det. Hvert år bestemmer Stortinget hvor mye penger som skal tas ut - i fjor cirka 250 milliarder kroner, eller 50.000 kroner per innbygger i Norge.

Det kommer stadig nye forslag om hvordan fondet også bør brukes til å redde regnskogen, klimaet eller barna på jorden.

En viktig del av jobben som oljefondssjef er derfor å advare mot å bruke fondet til symbolpolitikk.

Les også: Er en milliardær i Oljefondet verre enn partiboka i Arbeiderpartiet?

Tangen har ingen erfaring eller særlige forutsetninger på dette området, men han kan helt sikkert lære seg dette godt.

Tillit, tillit, tillit

Grunnen til at Tangen er havnet i problemer skyldes imidlertid ikke hans ubestridelige kompetanse. Det er et spørsmål om tillit. Jobben han er tilsatt i er utvilsomt en av Norges viktigste. Og i motsetning til mange andre viktige jobber, som for eksempel statsråd, er sjefen i Oljefondet i realiteten ganske skjermet for kritikk.

Nettavisen Pluss: Dagligvarekjempe sa de satte ned prisene - likevel dyrere enn konkurrenten

Sjefen blir assosiert med fondet, som vi jo er stolte av alle sammen. Og i motsetning til for eksempel landslagstreneren i fotball, er det vanskelig å bedømme om oljefondssjefen gjør en god jobb. De som sitter nærmest til å bedømme det er hovedstyret i Norges Bank. Det er de som ansetter, så det sitter svært langt inne å avsette sjefen for annet enn grove brudd på stillingsinstruksen.

Derfor må vi ha tillit til sjefen.

Grunnen til at det stilles spørsmål ved tilliten nå er verken at Tangen er rik eller spandabel, men to andre forhold. Det første er hans intense strabaser for å nettverke med innflytelsesrike mennesker. Han hadde neppe noen plan om å overta etter Slyngstad da han inviterte til det beryktede seminaret; invitasjonene ble jo sendt ut lenge før stillingen var ledig.

Les også: Unyansert om skatteparadiser

Tangen ber om tjenester

Men det tok ikke lang tid etter seminaret før Tangen spurte Slyngstad om informasjon om stillingen. I forespørselen fra Tangen minner han om at de nylig snakket om dette, nettopp i Philadelphia.

Dette ikke første gang Tangen ber om tjenester. I 2016 hadde han ordnet et møte for Torbjørn Røe Isaksen i London. Ikke lenge etterpå ba Tangen Isaksen om at statsråden skulle snakke med daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland om Tangens store hobby: Den omstridte kunstsiloen i Kristiansand. (Isaksen lovte å gjøre det, men gjorde det ifølge ham selv aldri.)

Tangen har også lånt Arvid Grundekjøn, tidligere ordfører i Kristiansand og alliert i kunstsilo-striden, sin yacht i Middelhavet. Tangen beklaget senere dette. Det er umulig å vite om sakene som nå er kjent er det hele, eller om de bare er toppen av et stort isfjell. Dette skaper en potensiell mistillit.

Les også: Ikke første gang: Ga bort yachtferie til 440.000 kroner til eks-ordfører

Små og store interessekonflikter

Det andre forholdet er kanskje enda mer alvorlig. Planen er at store deler av Tangens betydelige formue fremdeles skal være plassert i fondet hans. Det vil helt sikkert oppstå små og store interessekonflikter mellom Tangens rolle som leder i Oljefondet, og hans posisjon som privat investor.

Kanskje lærer han om investeringsmuligheter Oljefondet ikke kan bruke - og vil han sende disse videre til sitt eget fond? Når han vet at Oljefondet skal endre investeringsstrategien, vil hans eget fond kunne tjene på å få kunnskap om dette tidlig. Disse interessekonfliktene er foreløpig ikke løst.

Skyggefond

En mulig løsning er om Tangens private formue forvaltes som et skyggefond av Oljefondet. Dermed vil det ikke være mulig for Tangen å fatte investeringsbeslutninger for sitt eget fond.

Les også: Professoren som bare kan bestemme at han selv har rett

Avkastningen på Tangens private midler blir nøyaktig den samme som for fondet. Vi kan ha tillit til at Tangen har sitt «skin in the game», i vårt alles «game».