En tannforsikring / tannhelseforsikring skal dekke uforutsette utgifter til tannbehandling. Før du kan kjøpe en slik forsikring må tennene være i orden. Du kan altså ikke kjøpe en slik forsikring når du vet at du har noe som må fikses med tennene. For eksempel at du må sette inn en krone før du kjøper forsikringen, vil ikke denne dekke det.

For at forsikringen skal gjelde må du også gå til årlig tannkontroll, som du må betale selv.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

Etter at du har tegnet en slik forsikring er det er en karenstid på 30 dager. Det vil si at du ikke kan bruke den før disse dagene har gått.

De aller fleste over 20 år må dekke egne tannlegeutgifter. Det er bare et lite utvalg tannsykdommer som det offentlige dekker.

Les mer om dekning av tannlegeutgifter her.

To forsikringer å velge mellom

Det er to tilbud du kan velge mellom hvis du skal kjøpe tannhelseforsikring:

 • Norsk Tannhelseforsikring
 • Tannforsikring

Norsk Tannhelseforsikring

For å kunne tegne forsikringen må du ha såkalt nullstatus. Det betyr du ikke har behov for behandling, og har ingen eksisterende tilstand som krever behandling eller tidligere diagnostisert. Nullstilt tannsett kan ikke være eldre enn 15 måneder ved ikrafttredelsen av forsikringsavtalen.

For at forsikringen skal gjelde må du gå minst en gang hver 15-måneders periode til tannkontroller/rutineundersøkelse hos en tannlege/tannpleier.

Tannlegen du bruker må være medlem av den norske tannlegeforeningen for at du skal få refundert utgiftene til tannbehandling.

Alle personer mellom 18 og 69 år kan tegne forsikring, og som er medlem av Norsk Folketrygd. Er du yrkesaktiv kan du tegne den frem til 71 år. Forsikringen er gyldig frem til utløpet av forsikringsåret eller når forsikringstakeren fyller 70 år, 72 år som yrkesaktiv.

Dette dekker Tannhelseforsikringen, og dette dekker den ikke.

Priser:

Du kan kjøpe tre varianter av forsikringen med ulike maksimaldekninger per år.

Dette er prisstrukturen:

Perle Gull Platina
Mnd 65 155 200
Årlig 780 1 860 2 400
Dekning per år 10 000 20 000 40 000
Egenandel 500 500 500

Egenandelen gjelder per gang du er hos tannlegen.

Det er flere forsikringsselskap som også selger Tannhelseforsikring. Priser og vilkår er identiske.

Disse forsikringsselskapene tilbyr Tannhelseforsikring:

 • Landbruksforsikring
 • Nemi
 • Tryg
 • Vertikal Helse

Rabattavtaler:

Det er flere yrkesorganisasjoner som har en rabattavtale med Norsk Tannhelseforsikring. Dette gjelder for:

 • LO
 • NITO
 • Sykepleierforbundet
 • Tekna
 • YS

Slik er prisene:

NITO, Tekna, YS
Alder Pris Dekning Normal-pris
18-29 561 10 000 780
30-49 1 275 20 000 1 860
50-69 2 040 40 000 2 400
LO
Dekning Pris Dekning Normal-pris
Perle 624 10 000 780
Gull 1 488 20 000 1 860
Platina 1 920 40 000 2 400
Norsk Sykepleierforbund
Dekning Pris Dekning Normal-pris
Gull 1 080 20 000 1 860

Det vil alltid lønne seg å bruke disse avtalene hvis du er medlem i en av disse organisasjonene.

Tannforsikring - If

Forsikringen kan tegnes av personer mellom 20 og 70 år, og varer til 75 år.

Det er et krav at du går årlig til tannlege for at forsikringen skal gjelde.

Det er bare godkjente tannklinikker eller tannleger som du kan benytte for at forsikringen skal gjelde. Det er samarbeidspartneren Nordic Dentalpartner som sertifiserer tannklinikkene på vegne av If. Det er ikke flere enn omtrent 30 som er sertifisert, slik at tannlegedekningen er dårlig over den største delen av landet.

For å kunne kjøpe forsikringen må du ha vært hos tannlege i løpet av de siste 15 månedene, og ikke ha utestående behov for tannbehandling når du kjøper forsikringen.

Det er ingen særskilt helsevurdering for å kjøpe tannforsikring, men du må kunne svare bekreftende på tre spørsmål knyttet til din tannhelse.

Dette dekker Tannforsikringen, og dette dekker den ikke.

Pris og dekning:

Denne forsikringen prises etter hvilken aldersgruppe du er i. Dekningen er maksimalt 40.000 kroner per år for alle alternativer.

Dette er et annen prismodell enn Norsk Tannhelseforsikring. Her bli forsikringen relativt sett billigere for unge, og dyrere for eldre. Egenandelen er høyere for personer over 36 år (2.000 kroner mot 500 kroner).

Alder 20-35 år 36-50 år 51-70 år
Dekning per år 40 000 40 000 40 000
Egenandel 500 2 000 2 000
Pris per år 950 2 400 2 900

Se også:

Priser på tannlegetjenester

Tannlegeutgifter: Sykdommer og tilstander som gir rett til stønad