FORNEBU (Nettavisen Økonomi): Banken, som lever av å låne ut usikret kreditt, la torsdag morgen frem regnskapstallene for fjerde kvartal. Og de viser at en utlånsvekst på 875 millioner kroner hvis vi justerer for utviklingen i valutakurser.

Men veksten koster i form av økte tap, tapsavsetningene i konsernet økte fra 1,32 milliarder i 2018 til 1,63 milliarder i 2019. I fjerde kvartal økte tapene i perioden fra 298 millioner kroner til nesten 433 millioner. Den norske virksomheten stod for nærmere 700 millioner av tapene i fjoråret.

Til sammenlikning tapte hele DNB-konsernet i fjor snaue 2,2 milliarder kroner. Men Norges desidert største bankkonsern har lånt ut nærmere 1700 milliarder kroner til kundene, og tapsavsetningene utgjorde beskjedne 0,13 prosent av utlånene ved årsskiftet.

DNB har over 40 ganger så høye utlån som Bank Norwegian, men samlet sett til en mye lavere risiko. Det skal sies at noe av tapene skyldes endring i regnskapsregler, og de reelle tapene er noe lavere.

Les også: Langer ut mot inkassomarkedet - utviklingen går i feil retning

4 prosent

Men Bank Norwegian har lånt ut ca 40 milliarder, slik at de regnskapsførte tapene i 2019 utgjorde hele 4 prosent av kundeutlånene ved årsskiftet. Det illustrerer den ekstremt høye risikoen i dette markedet, og derfor er også rentemarginene mye høyere.

Forbrukslånsbankene tar typisk over 10 prosent i gjennomsnittlig utlånsrente fra sine kunder. Rentemarginen til Bank Norwegian ligger på ca. 10 prosent, det vil si rentefortjenesten før driftskostnader og tapsavsetninger.

Banksjef Tine Wollebekk i Bank Norwegian har tidligere uttalt til Nettavisen Økonomi at typiske tap gjennom en konjunktursyklus vil ligge på 3 prosent av utlånene. Wollebekk bekrefter torsdag at dette anslaget fortsatt står seg.

Bank Norwegian ligger altså godt over dette i fjor, til tross for at norsk og nordisk økonomi går godt, arbeidsledigheten er lav, rentene er svært lave, og bolig- og aksjemarkedene i fjor var sterke.

Sterk konkurranse

Bank Norwegian skriver at kunde- og utlånsveksten både innenfor kredittkort og lån fortsatte for i et marked banken mener er preget av sterk konkurranse. Innskuddene i perioden økte med 866 millioner kroner.

I Norge går det bra, Bank Norwegian satt igjen med et resultat etter skatt i fjerde kvartal på 360 millioner for den norske virksomheten.

- Vi er fornøyde med det norske markedet, det er et godt marked å være i, sa Wollebekk på en presentasjon torsdag morgen. I det svenske markedet ventes derimot økte tapsavsetninger fremover.

Over 1,7 millioner kunder

Bank Norwegian fikk i fjerde kvartal i fjor 33.400 nye kunder og hadde ved utgangen av fjoråret 1.716.500 kunder, fordelt på 1.255.700 kredittkortkunder, 208.100 lånekunder og 252.700 innskuddskunder.

Konsernet Norwegian Finans Holding, som det formelt heter, hadde i fjorårets siste kvartal et resultat etter skatt på 504 millioner kroner, litt ned fra tredje kvartal. For hele 2019 utgjorde resultatet 1981 millioner kroner, mot 1807 millioner kroner i 2018.

Banken begrunner økningen i totalresultatet hovedsakelig med den sterke kunde- og utlånsveksten.

Les også: Så lang tid tar det å bli gjeldfri

Børsjubel

Bank Norwegian-aksjen hadde en kraftig økning fra august i fjor frem til nyttår, Nettavisen skrev i slutten av oktober at eierne hadde blitt 5,8 milliarder kroner i løpet av to måneder. Børsoppgangen kom blant annet etter sterke regnskapstall for tredje kvartal.

- Vi er svært fornøyd med å presentere et sterkt kvartal. Alt i alt er Norge et attraktivt marked, sa banksjef Tine Wollebekk på presentasjonen av tredjekvartalstallene.

Men så har børsjubelen dabbet av (se grafen under). Selskapet er likevel i dag verdt 16,3 milliarder kroner, over 10 milliarder mer enn flyselskapet Norwegian.

Investeringsbanken Goldman Sachs er på vegne av kunder største eier i Norwegian Finans Holding med til sammen 17,6 prosent av aksjene, mens Folketrygdfondet eier 9,5 prosent.