En grønn bølge skyller over universitetssektoren både i Norge og internasjonalt.

I fjor gjorde halvparten av universitetene i Storbritannia det klart at de ville trekke sine investeringer ut av olje- og gassbransjen. Her til lands har stiftelsene knyttet til Universitetet i Oslo allerede kvittet seg med olje- og gass-aksjene.

Og, som Khrono omtalte nylig, er også Universitetet i Bergen (UiB) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på vei ut av olje og gass.

Stiftelser knyttet til UiB har 'Big Oil'-aksjer i blant annet Royal Dutch Shell, BP og Total. Nå ønsker rektor Margareth Hagen at universitetet skal ut av oljeaksjene som et ledd i strategien om å bli klimanøytralt innen 2030.

Les mer: Ekstrem pengebruk under koronakrisen: Nå får Norge kjærkommen oljehjelp

– Syndig og umoralsk

Roy Steffensen (Frp) er leder for utdannings- og forskningskomiteen, og reagerer på universitetenes flukt fra olje- og gassnæringen. I et noe harselerende skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), spør Steffensen om statsråden har fått noen indikasjoner på om UiB heller ikke vil motta overføringer fra statbudsjettet med spor av olje.

Rundt en av fem kroner i utgiftene fra statsbudsjettet kommer fra oljefondet, og av UiBs overføringer på 3,9 milliarder kroner regner Steffensen 789 millioner kroner som «oljepenger».

– Har UiB på noe tidspunkt ønsket å avstå fra disse midlene for å få en mer miljøvennlig profil, spør Steffensen.

Til Nettavisen Økonomi forklarer Frp-politikeren at han reagerer på det han kaller et snodig skuespill fra universitetsrektorene, nå sist UiB.

– De oppfører seg som moderne versjoner av Pontius Pilatus. Spesielt rundt årsskiftet, når staten utbetaler milliardbeløp til universitetene, er det en veldig stor kø av rektorer borte ved håndvasken som skal vaske hendene etter at de har tatt imot disse skitne pengene, sier Steffensen.

Den romerske stattholder Pontius Pilatus skal, ifølge bibelen, ha vasket sine hender før han overlot Jesus til korsfestelse. Dette for å vise at han ikke ville ha noe med Jesu død å gjøre. Uttrykket «å toe (vaske) sine hender» brukes i dag om å fraskrive seg ansvaret.

– Jeg synes det er rimelig å kreve logikk og konsekvens av akademia. Hvis de ikke vil ha noe med oljebransjen å gjøre, så skal de slippe det. Men da bør de gjøre det fullt ut, sier Steffensen.

Frp-politikeren mener universitetene heller burde være stolte over å ha utdannet så mange som i dag jobber i oljenæringen.

– Det er trist og opprørende å se at rektorene ikke vil ha noe med sektoren å gjøre, og nærmest ser på vår største kilde til verdiskaping som noe syndig og umoralsk.

Les mer: Høyeste oljepris på nesten to år etter angrep på oljelagre

Investerer i minst 19 oljeselskaper

Meltzerfondet og andre stiftelser knyttet til UiB har midler i aksje- og obligasjonsfond gjennom Storebrand, hvor Khrono finner minst 19 olje- og gassrelaterte selskaper. I tillegg til Shell, Total og BP, er også Equinor og brasilianske Petrobas på listen. Avtalen med Storebrand strekker seg ut februar 2022, ifølge UiB.

I en e-post til Nettavisen Økonomi skriver UiB-rektor Margareth Hagen at universitetets bidrag til det grønne skiftet er viktig som en stor og ansvarlig samfunnsaktør. Derfor vil universitetetsledelsen gå gjennom alle sider ved driften for å finne ut hvordan karbonavtrykket til UiB kan bli mindre.

– Selv om vi får penger fra statsbudsjettet som er generert av oljeinntekter, er det både legitimt og ansvarlig av universitetene å tenke langsiktig og strategisk, skriver Hagen.

Rektoren skriver at gjennomgangen av UiBs investeringer startet i januar.

– Det vil være naturlig for oss at det engasjementet vi har for bærekraft, er noe vi også har med oss i valg av investeringer. Og jeg mener det er riktig at UiB går ut av fossil energi, svarer Hagen.

Frps Roy Steffensen er ikke fornøyd med svaret fra UiB-rektoren, og lurer fortsatt hvorfor på universitetene flykter fra olje og gass.

– Det må være behagelig at spørsmål om etikk rundt pengene først inntreffer når de står på konto, sier Steffensen.

Les mer: Her har Siri Kristiansen mye å spare: Bruker over 200.000 kroner i året