*Nettavisen* Økonomi.

Tar seks nye år, tross kraftig kritikk: - Måtte ta en tenkepause

- Jeg tror den vanskeligste kommentaren fra Riksrevisjonen var at vi ikke hadde effekt, sier Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Tillitsvalgte mente hun burde slutte og Riksrevisjonen refset arbeidet hennes. Direktør Anne Myhrvold innrømmer at det de siste året har vært krevende.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi): Nylig fikk Anne Myhrvold forlenget sitt åremål som sjef for Petroleumstilsynet. Det betyr seks nye år i direktørstolen hun har hatt siden 2013. Virksomheten hun har ansvar for, skal følge opp oljeselskapenes sikkerhetsarbeid i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og på land. Det har ikke bare vært enkelt. Myhrvold hadde bare så vidt blitt komfortabel i sjefsstolen da oljeprisen raste.

- Da jeg startet i mai for seks år siden, var oljeprisen på godt over 100 dollar fatet. Så gikk det ikke lang tid før situasjonen var en helt annen, med en oljepris nede i 30 dollar per fat, sier direktøren.

Da Myhrvold begynte som direktør, bruke Petroleumstilsynet mye tid på å sjekke om aktørene i norsk oljebransje hadde god nok kompetanse og kapasitet i en tid med enormt høy aktivitet. Dette endret seg raskt, i takt med en oljepris i fritt fall, til å sikre at næringen i det hele tatt hadde kapasitet og kompetanse i en tid med store nedskjæringer.

- Det var en krevende situasjon, og vi opplevde stort press på topartssamarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er ikke så rart, når det er så store nedbemanninger som skjer og så stort fokus på kostnadskutt, sier Myhrvold.

Klikk på bildet for å forstørre.

Å være direktør i Petroleumstilsynet er ikke noen popularitetskonkurranse. Det har Anne Myhrvold fått kjenne på kroppen i løpet av det siste året. - Jeg er opptatt av å være lydhør, sier hun. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fikk selv sterk kritikk

Etter hvert som oljekrisen bredte seg over næringen, ga Petroleumstilsynet det italienske oljeselskapet Eni (nå: Vår Energi, journ. anm) tillatelse til å ta i bruk skandaleplattformen Goliat - en oljeplattform som inneholdt flere feil og som var stengt i åtte av de første 22 månedene i drift.

Skandalen Goliat og flere andre hendelser på norsk sokkel førte til at Riksrevisjonen satte i gang en gransking av Petroleumstilsynet. Revisjons- og kontrollorganets kritikk var knusende: Anne Myhrvold og Petroleumstilsynet avdekket ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, selskapene rettet ikke opp feilene som ble påpekt og tilsynet tok ikke i bruk reaksjonsmidler som bøter og stans av virksomhet når det trengtes.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sa i etterkant at det var alvorlig at Petroleumstilsynet hadde liten påvirkning på sikkerhetsarbeidet på sokkelen, og sa beint fram at man kunne stille spørsmål ved kompetansen til Myhrvold og tilsynet.

- Funnene til Riksrevisjonen er basert på fire caser som er spesielle, og ikke nødvendigvis representative for det vi driver med. Men vi er enige i at det er alvorlig. At selskapene ikke følger opp avvikene vi peker på, er særdeles kritisk fordi vi har et tillitsbasert system. Det er uakseptabelt og det gjør at vi tar grep, sier Myhrvold.

Les mer: Kolberg frykter utmeldinger i Ap etter Lofoten-nei

Samtidig stiller hun spørsmålstegn ved hvorvidt Riksrevisjonen har mulighet til å vurdere om Petroleumstilsynet har en effekt på sikkerhetsarbeidet til selskapene eller ikke.

- Jeg er ikke med på premisset om at vi har en begrenset effekt. Jeg tror vi kan ha enda større effekt, men dersom man ser på de historiske dataene, så mener jeg at vi har spilt en viktig rolle i nedgangen i risikoen og hendelsene på norsk sokkel. At vårt arbeid har en effekt, er jeg overbevist om, sier Myhrvold.

Klikk på bildet for å forstørre.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ga nylig Anne Myhrvold fornyet tillit. For et år siden ba Hauglie Petroleumstilsynet om å bli hardere i klypa. Foto: Jan Richard Kjelstrup (Arbeids- og sosialdepartementet)

For et år siden fikk Petroleumstilsynet-direktøren også beskjed av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om å bli tøffere og 'hardere i klypa'. Den beskjeden føler Myhrvold selv at tilsynet har fulgt opp.

- Jeg mener vi i større grad sjekker hvordan selskapene følger opp avvik. Vi har også gitt flere pålegg. Samtidig er ikke antall pålegg en måleindikator som nødvendigvis er riktig - å gi pålegg er ikke et mål i seg selv, sier Myhrvold.

Tillitsvalgte har ikke tillit

Så, i februar tidligere i år, gikk flere tillitsvalgte i Equinor ut og sa at de ikke lenger hadde tillit til Anne Myhrvold. Safe-tillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe mente at Petroleumstilsynet trengte å bygge ny tillit i politikken, næringen og vernetjenesten - og at det krevde at Myhrvold ikke fortsatte. Kritikken, som stod på trykk i Dagens Næringsliv, er personlig og tung å svelge for Myhrvold.

- Det er veldig ubehagelig at de opplever det sånn. Jeg ønsker jo at de skal ha tillit til meg og jobben jeg gjør som leder for Petroleumstilsynet. Å være lydhør for denne typen beskjeder er noe jeg er veldig opptatt av, sier Myhrvold, som minner om at flere tillitsvalgte i etterkant gikk ut og støttet henne.

- Det ble sagt at du representerte en radikal endring i Petroleumstilsynet, som plutselig lot seg blende av blankpolerte advokater og storytellere, noe Goliat-saken spesielt skal ha vist. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen?

- Jeg kjenner meg ikke igjen i det, nei. Men selve tilbakemeldingen om at enkelte tillitsvalgte ikke har tillit til meg, tar jeg alvorlig, sier Myhrvold.

- Du har fått mye kritikk det siste året. Var du noen gang i tvil om du i det hele tatt ville ta seks nye år?

- Jeg måtte ta en tenkepause for å være sikker på at jeg var motivert - for det er en krevende situasjon å stå i. Men det var ikke en lang tenkepause. Jeg mener fortsatt at jeg har noe jeg kan bidra med, og det har jeg lyst til, sier Myhrvold og legger til:

- Det er noe man må gå inn med fullt og helt, og da er det viktig å vurdere om man er klar for det. Det har vært krevende situasjoner å stå i, samtidig som det er mye spennende og lærerikt også.

Les mer: Britisk energitopp advarer norske miljøforkjempere: - Vil ha null effekt

Klikk på bildet for å forstørre.

Da Anne Myhrvold ble ansatt som ny direktør i Petroleumstilsynet i 2013 var det få eller ingen som visste hvor store endringer bransjen hun skulle holde i ørene måtte gjennom de kommende årene. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Tror oljeselskaper fikk seg en vekker av Hydro-angrepet

Å være direktør for Petroleumstilsynet er ikke noe man bare gjør med venstrehånden, som Myhrvold selv sier. Nå er hun klar til å gjøre det helt til 2025. Direktøren spår raske endringer og ny teknologi også i de neste seks årene. Tilsynet skal spesielt være obs på hvordan selskaper jobber sammen og hvordan leverandørene involveres.

- En økende digitalisering og cybersikkerhet er noe som vil utfordre sikkerheten og som vi må forstå og følge med på. Det er et mangfold av utfordringer som vi må skjønne konsekvensene av og håndtere, sier Myhrvold.

I slutten av mars ble Norsk Hydro utsatt for et omfattende cyberangrep som lammet konsernets it-systemer og som bare den første uken skal ha kostet selskapet inntil 350 millioner kroner. Løspengeviruset er ikke ulikt det som gjorde stor skade på Maersk i juni 2017. Petroleumstilsynets direktør tror og håper norske oljeselskaper følger med.

- Jeg tror absolutt Hydro-angrepet var en vekker. Ethvert slikt angrep og forholdene rundt vil være tøft å takle, og det som skjedde med Hydro gir norske selskaper en mulighet til å gjennomgå egne systemer. Samtidig er det veldig mye godt arbeid på dette området som har blitt gjort. Men sårbarheten er økende fordi utviklingen er rivende. Det gjelder å ikke komme bakpå, sier Myhrvold.

Klikk på bildet for å forstørre.

Det er Anne Myhrvold og Petroleumstilsynet som har ansvaret for å følge opp at oljeselskaper som Equinor jobber godt med helse, miljø, sikkerhet og beredskap. Her fra 2016, da tilsynsdirektøren kalte inn Equinors Arne Sigve Nylund til møte etter en rekke hendelser på daværende Statoils installasjoner. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Les mer: Raser mot oljegiganten: «Kjetting-Jan» tilbød Equinor arbeid for 1 krone i protest

Les også: Dette oljeselskapet er verdens største pengemaskin

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.