Gå til sidens hovedinnhold

Tar tilbake 3,4 milliarder av skattepengene

Milliarder som skulle gått til folk med skattepenger tilgode blir ikke utbetalt. Sjekk om det gjelder deg.

Som NA24 fortalte i artikkelen «Du kan miste skattepengene dine» viser foreløpige tall fra Skatteetaten at 2,46 millioner nordmenn kan se fram til i snitt 11.496 kroner tilbake på skatten. For skattytere som får oppgjøret i juni vil pengene være på konto i løpet av kort tid etter at oppgjøret er klart 24. juni.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Men mange nordmenn som forventer å få penger igjen på skatten bli stående med skjegget i postkassen.

For har du ubetalte regninger i form av barnebidrag, parkeringsavgift, feieavgift, avfallsgebyr, årsavgift på bil eller ubetalt resskatt fra tidligere år kan kemneren ta skattepengene dine gjennom såkalt motregning.

Ferske tall NA24 har fått fra NAV og Statens innkrevingssentral viser at mer enn 3,3 milliarder kroner blir forsøkt motregnet i år.

NAV krever mest
NAV Innkreving har sendt forhåndsvarsel i omtrent 51.000 saker med en samlet gjeld på omtrent 3,3 milliarder kroner. Størstedelen av kravene, cirka 2,2 milliarder kroner, er knyttet opp mot manglende betaling av bidrag. I overkant av 1,1 milliarder er krav som følge av feilutbetalinger fra NAV samt trygdemisbruk.

- Hva vi får inn avhenger blant annet av om de personer som har gjeld til oss får penger igjen på skatten. Skattemotregning er det største enkelttiltaket vi gjennomfører for å kreve inn gjeld, opplyser avdelingsdirektør Cato Lindbäck i NAV Innkreving til NA 24.

SI krever 97 millioner kroner
Også Statens innkrevingssentral (SI) ønsker å holde skattepenger tilbake på motregning. Som tallene i tabellen under viser ønsker SI å motregne totalt 97,7 millioner kroner.

Størstedelen av skyldnernes ubetalte reginger er årsavgift for kjøretøy som står for 61 millioner kroner i motregningskrav. Dagmulkter fra Finanstilsynet (5,7 millionerkroner), saksomkostninger i sivile saker fra regjeringsadvokaten (8,9 millioner kroner) og saksomkostninger i sivile saker fra Skatteetaten (seks millioner kroner) er andre store poster hos SI.

Slik foregår motregning
Utgangspunktet er at alle skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven kan motregnes i ethvert tilgodebeløp på skatt og avgift skyldneren har.

Dette innebærer for eksempel at restanser på restskatt, merverdiavgift, arveavgift og særavgifter og toll kan motregnes i tilgodeskatt. Videre kan også andre offentlige krav motregnes i slike tilgodebeløp, herunder eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr, skyldig underholdsbidrag og feilutbetalt stønad etter arbeidsmarkedsloven.

Slike motkrav vil meldes inn fra ulike innkrevingsmyndigheter, som skatteoppkrevere, skattekontorer, statens innkrevingssentral, NAVI, Toll- og avgiftsmyndighetene.

Skattepengene kommer til tross for streik
Streiken blant statsansatte gjorde at det var fare for at utbetaling av skattepenger kunne bli utsatt. Det er nå klart at skatteoppgjret går som normalt.

Første skatteoppgjør kommer 25. juni. De aller fleste vil dermed ha pengene på konto 25. eller 26. juni.

Reklame

Best i test påskeegg 2021

Kommentarer til denne saken