Gå til sidens hovedinnhold

Teknologien har løpt fra spillmonopolet i Norge

Ottar Dalseth

Norge er et skatteparadis for utenlandske nettselskaper. Taperne er spillerne, frivilligheten og samfunnet.

Av Ottar Dalseth, daglig leder i Norsk Lotteri AS

Enerettsmodellen skulle sikre Norsk Tipping og Rikstoto enerett på å tilby pengespill i Norge. Formålet var å begrense uønsket spilleatferd, og sikre frivillige organisasjoner økt og sikker tilgang til inntekter.

Siden 2000-tallet har det vokst frem digitale spillplattformer fra flere hundre utenlandske nettspillselskap.

40 av disse selskapene tilbyr sine spill i Norge, og lekkasjen til disse er beregnet til 3,5 mrd. årlig. I det norske monopolet har de utenlandske spillselskapene en markedsandel på rundt 60 prosent.

For dagens spillemonopol er ikke et reelt monopol. Derfor har Norsk Lotteri ved to ganger søkt Kulturdepartementet om etablering av lisens for pengespill og lotterier i Norge. Vi har fått avslag begge gangene – med begrunnelse i enerettsmodellen.

Da vi tok ut stevning mot staten for brudd på EØS-avtalen, frikjente Oslo tingrett staten og konkluderte med at dagens monopol erklæres «nødvendig». Dommen er anket.

(Les mer etter målingen)

Skatteparadis for utenlandske selskaper

Resultatene til den mislykkede pengespillpolitikken taler for seg selv. Lekkasjen til de utenlandske spillselskapene – som ikke er regulert etter åpenhet, ansvarlighet og kontroll – er enorm. I tingretten var vitnemålene til disse selskapene knusende for staten.

De anser Norge som et skatteparadis der de kan operere skattefritt med enorm fortjeneste. Konsekvensen av dagens pengespillpolitikk betyr at norske idrettslag og organisasjoner går glipp av mellom 1 og 2 mrd. skatteinntekter årlig, ifølge en Menon-rapport, som viser at en lisensordning er samfunnsøkonomisk lønnsom.

LES OGSÅ: Vidar vant nesten 500 000, ble du millionvinner i dag?

I løpet av monopolets 71 leveår har ikke Norsk Tipping evnet å utvikle et verktøy for å måle lekkasjen til utenlandske nettselskaper. Monopolisten makter ikke å bevise en kanaliseringseffekt – der norske spillere skal bevege seg fra uregulerte aktører og over til Norsk Tipping.

På monopolistens vakt har det motsatte skjedd og norske spillere flykter over til utenlandske nettspill. Da blir det meningsløst å begrunne eneretten med en kanaliseringseffekt som ikke kan bevises.

Aggressiv reklame fra Norsk Tipping

Imens tviholder monopolisten på sine privilegier. Brudd på EUs lover om annonsering av pengepremier og markedsføring av e-sport mot barn viser at Norsk Tipping opptrer desperat.

LES OGSÅ: Åpent brev til norske stortingsrepresentanter fra Norsk Lotteri AS

Nylig fikk Norsk Tipping grønt lys for pengespill på e-sport, og barn ned til 10-årsalderen eksponeres for spill. Norsk Tipping mener det er problematisk, mens vi risikerer at barn og unge vil diskutere odds i skolegården.

Norsk Tippings aggressive markedsføring har gitt befolkningen lettere tilgang til spill, men med langt høyere summer enn før. Mens nettspillselskapene har operert skattefritt, har dette resultert i at våre ideelle organisasjoner ha tapt +/- 25 mrd. de siste 13 årene.

Det er mer enn et par nye ballbinger. Nylig meldte TV2 at Norge tildelte 3,2 NOK til Kina – som brukte 330 mrd. NOK på OL i 2008. Taperne er grasrota og barn og unge.

Etter monopolets utvidelse i 2007 ble det etablert en kompensasjonsordning for bortfall av automatinntekter for organisasjoner som tidligere hadde automatinntekter. Dette skulle vare inntil erstatningsordning fant sted. Ordningen bortfalt i 2018, uten at ny ordning hadde funnet sted. Imens har det blitt 500 nye nasjonale frivillige organisasjoner – og 4000 totalt, ifølge nylig NORCE-rapport.

Skaper flere spilleavhengige

Kombinasjonen av enerettsmodellen og utenlandske aktører har ført til økt omsetning, flere spillere, flere spilleavhengige og større sosiale problemer. Derfor står Norsk Lotteri fast på at enerettsmodellen ikke er et egnet verktøy for dagens spillmarked.

Vi vet også at erfaringene fra land som har etablert lisensordning er positive. Her har en større del av den uregulerte spillingen kommet under statlig regulering.

Norsk Lotteri er et selskap som skal bli eid av det norske folk og organisasjoner. Vi ønsker å etablere en ordning for å dekke bortfallet av inntekter og kompensasjonsordningen. Vi ønsker å etablere en lisensordning som et supplement til Norsk Tippings monopol, slik EØS-avtalen gir adgang til.

LES OGSÅ: 8 morsomme spill du kan spille gratis på Nettavisen

Sammen kan vi operere side om side i åpenhet, med klare avtaler om bidrag til frivillig sektor. Slik sikrer vi en bedre spillepolitikk med et bedre vern for spilleavhengige – og økte midler til norske lag og organisasjoner, i tråd med Stortingets uttalte mål.

Kommentarer til denne saken