Hele 1,5 million nordmenn har et mobilabonnement uten datatrafikk inkludert. Det viser ekom-statistikken for 2018 fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det har vært en tredobling av abonnementer med stor datamengde, men det er fortsatt ikke mulig å kjøpe et mobilabonnement med helt fridatabruk i Norge.

Slik er abonnementene fordelt:

  • 360.000: 1 GB
  • 2,1 millioner: 1-5 GB
  • 878.000 5-10 (GB)
  • 402.000 10-20 GB
  • 370.000 20 GB +

Som Nettavisen tidligere har omtalt, er fri databruk i Danmark tilgjengelig til en pris som ligger under hva de største datapakkene koster i Norge.

Per 13. mai må du ut med 799,- i måneden for 60 GB hos Telenor. Et rent friabonnement finnes ikke. Telia tar 529,- for 20 GB. De har også et "fri"-abonnement til 579,-, men der strupes hastigheten etter 40 GB nedlastet. ICE tar 499,- for 30 GB.

Tjener fett på mersalg

Hele 1,28 milliarder kroner tjente teleselskapene i 2018 på mersalg, det vil si inntekter fra databruk som er solgt utenom abonnementene - som hvis du går over grensen i ditt abonnement eller kjøper en ekstra datakvote.

- Utenlandstrafikk er ikke medregnet her, understreker Roger Markussen, seniorrådgiver i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet overfor Nettavisen Økonomi.

Det har nesten ikke eksistert abonnementer med fri databruk i Norge, mens dette er vanlig i Danmark. Nettavisen omtalte i februar at det er store forskjeller i Telenors priser i de to nabolandene, og at inntektene per abonnent er langt høyere i Norge.

- Vi mener at det bør være mer å gå på når det gjelder å gi data til brukerne, sier Aarsæther, som samtidig understreker at det norske markedet oppfattes som sunt:

- Danmark er annerledes, med en langt lavere invsteringsgrad. Norge er et sunnere marked, med større investeringsvilje. Dette har for eksempel gitt oss verdens beste 4G-dekning. Og det er veldig bra at det er både høyt investeringsnivå og høy betalingsvilje. Men vi skal ha konkurranse. Ofte er det de små som prøver seg med friere data. Vi skal ikke bestemme hvilken pris dette skal ha, men det går åpenbart mot større datapakker, og prisene må være fair, sier Aarsæther til Nettavisen Økonomi.

Omsetter for 34 milliarder

Det går ellers godt i landet for denne bransjen, bekrefter Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som presenterte tallene.

Brukeromsetningen i ekommarkedet i 2018, som altså består av penger nordmenn har brukt på abonnementer på bredbånd og mobiltelefoni det siste året, var på 33,9 milliarder kroner.

Regnet om betyr det at vi brukte 6780 kroner på dette - i snitt per nordmann. Men regner vi med at regningen(e) betales av dem som har fylt 18 (4,2 mill, ifølge SSB), kommer vi opp i 8071 kroner.

Tallet har ligget på 33 og noe i fem år. Av dette brukes 19,9 mrd. på mobiltjenester (i hovedsak abonnementer), og 9,9 mrd. på bredbånd. Ulike former for dataoverføring utgjør 2,3 milliarder, mens fasttelefoni har falt fra 3 milliarder kroner i 2015 til 1,8 i 2018.

Kontantkort faller kraftig

Antallet fakturerte mobilabonnementer i Norge er 5,7 millioner - altså høyere enn folketallet - som betyr at en god del av oss har minst to abonnementer.

Antallet som har et aktivt abonnement har økt fra 80 prosent i 2015 til 87 prosent i 2019. Kontantkort har falt fra 1,1 millioner til 755.000 i samme periode.

- Det er få inaktive abonnementer, og det er bra, for numre er en viktig ressurs, sier Aarsæther.

Bruker mer data utenlands

Vi bruker nå 648 millioner på internasjonal datatrafikk - en drastisk endring fra år til år (fra 425 mill. minutter).

Siden datatrafikk via gjesting (roaming) i andre land i Europa (EØS) fikk samme pris som i Norge, er dette også et område hvor inntektene falt kraftig.

Inntektene er ned fra 1,7 mrd til 739 millioner kroner, men her har mange av abonnementene økt i pris. Det skjedde i den siste reguleringen fra 2016.

- Det skyldes primært at selskapene må betale andre teleselskaper i Europa for å ha denne avtalen. Men det var veldig gode marginer på dette før så det ga store ekstrainntekter. Det er ikke sånn at teleselskapene taper på dette, sier Aarsæther til Nettavisen Økonomi. Hele rapporten med ekomstatistikk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner du her.