Det skriver NTB i en melding torsdag morgen.

Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Vi ser alvorlig på dette, og saken har avdekket at Telenors rutiner for å sikre likebehandling ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i virksomheten. Fraværet av rutiner og kontrollmekanismer innebærer en betydelig risiko for at utfordrere ikke kan konkurrere på like vilkår som Telenor selv. Dette er egnet til å svekke konkurransen i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen.

Telenor er en dominerende aktør i mobilmarkedet. For å sikre god konkurranse i markedet er selskapet pålagt å la mobilselskaper som ikke har et eget mobilnett, bruke Telenors nett, opplyser Olsen.

– Kravet innebærer at Telenor skal behandle konkurrerende selskaper på samme vis som sin egen virksomhet, sier han.

@NTB