Gå til sidens hovedinnhold

Telenor i ny krig med erkefienden

- Åpenbart lureri, raser Telenor.

Jon Fredrik Baksaas og Telenor er nok en gang i full klinsj med den russiske oligarken Mikael Fridman. Telenor og Fridmans selskap Alfa er begge storeiere i det russiske mobilselskapet VimpelCom.

Nå har Fridman og VimpelCom forhandlet frem en fusjonsavtale med det egyptiske teleselskapet Wind Telecom. Dette gjøres i mot Telenors vilje. Styret i VimpelCom har stemt ja til det nye og reviderte fusjonsforslaget mellom VimpelCom og Wind Telecom. Seks styremedlemmer stemte for, mens de tre oppnevnt av Telenor stemte imot forslaget.

Telenor har i lengre tid gitt uttrykk for at fusjonen mellom VimpelCom og Wind Telecom ikke er noe selskapet ønsker seg. Telenor har gått så lang som å hevde at avtalen er ikke er god verken «finansielt eller strategisk».

- Vi støttet ikke det forrige forslaget fordi det hadde verken finansiell eller strategisk mening. Det reviderte forslaget gir enda mindre mening siden vederlaget som nå blir tilbudt er enda mer sjenerøst for eierne av Wind Telecom. Nåværende aksjonærer i VimpelCom vil bli utsatt for en betydelig ytterligere utvanning dersom oppkjøpet gjennomføres etter vilkårene styret har vedtatt," sier Telenors talsmann Dag Melgaard. "Som et resultat av denne transaksjonen vil minoritetsaksjonærenes nåværende andel på 18,6 prosent av de stemmeberettigede aksjene reduseres til 12,9 prosent til tross for de får en økonomisk eierandel på 16,3 prosent. Vi mener det manglende samsvaret mellom økonomisk og stemmeberettiget eierskap vil gi negativ attraksjonsverdi for VimpelCom som investeringsobjekt, melder Telenor.

Telenor - blir tynn suppe
Avtalen medfører at Vimpelcom vil utstede 325,6 millioner ordinære aksjer, 305 millioner konvertible preferanseaksjer og betale 1,495 milliarder dollar i kontanter til eierne i Wind Telecom-eierne. Wind Telecoms eier vil med dette få en økonomisk eierandel på cirka 20 prosent i VimpelCom, mens de vil få 30,6 prosent av stemmerettene.

Til sammenligning blir Telenors økonomiske andel 31,7 prosent, men kun 25 prosent av stemmerettene, mens Altimo vil sitt med 31,4 prosent av eierandelen og 31 prosent av stemmene. Avtalen medfører altså at Telenor og Altimos eierposter blir vannet ut.

Nye spekulasjoner, gammel konflikt
Telenors standpunkt i saken har pustet nytt liv i spekulasjoner om at den gamle krigen mellom Telenor og den russiske partneren Altimo vil blusse opp igjen.

Telenor lå i mange år i strid med Altimo på grunn av eierskapet i VimpelCom, men partene kom i fjor til en løsning på stridighetene.

VimpelCom opplyser mandag at aksjonæravtalen mellom Telenor og Altimo ikke blir berørt av fusjonsvedtaket. Men Telenor mener at dette er lureri.

- Vi anser dette som et åpenbart lureri i strid med aksjonæravtalen for VimpelCom. Dette er en kunstig konstruksjon som har som eneste mål å frata Telenor sin rettmessige forkjøpsrett, og vi kommer til å forsvare våre rettigheter for å beskytte Telenors og minoritetseiernes interesser i VimpelCom. På den kommende generalforsamlingen i VimpelCom vil vi stemme mot en godkjennelse av å utstede nye aksjer til eierne av Wind Telecom, og vi oppfordrer VimpelComs minoritetsaksjonærer til å gjøre det samme, melder Telenor.

Telenor vs Vimpel Communications
Telenor lå i en årelang konflikt med Mikhail Fridmans AlfaGruppen.

Telenor ble i april 2008 saksøkt av det ukjente selskapet Farimex for 3,8 milliarder dollar.

Farimex er et selskap registrert på De Britiske Jomfruøyene som hevder å eie 0,002 prosent av VimpelComs aksjer.

Telenor har hevdet at Farimex har nære forbindelser til Telenors mangeårige erkefiende, oligarken Mikhail Fridman.

I søksmålet mente Farimex at Telenor hadde skadet inntjeningen til VimpelCom, der Telenor eier 33,6 prosent, fordi Telenor motsatte seg et kjøp av et ukrainsk mobilselskap. Telenor har hele tiden avvist søksmålet som grunnløst. I august i fjor ble Telenor dømt til å betale 2,8 milliarder dollar, men denne dommen ble satt til side.

Saken ble behandlet av en ankedomstol i Sibir, og der ble Telenor dømt til å betale 1,7 milliarder dollar i bot.

Men så som en forutsetning for en ny avtale med Fridman, satte Telenor som forutsetning at Farimex’ søksmål på 1,7 milliarder dollar skulle forsvinne. Om Alfa hadde tilknytning til selskapet eller ei, så forsvant søksmålet fra jordens overflate.

Telenor faller med 1,5 prosent til 91,4 kroner på Oslo Børs.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken