Saken er oppdatert med kommentarer fra tillitsvalgt.

– Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og fremstå tydelig som ett Telenor, uavhengig om du er bredbånds-, TV-eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen for Telenor Norge i en pressemelding tirsdag.

Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjonen, vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand. De tillitsvalgte er sterkt kritisk til det som skjer.

– EL og IT i Telenor Norge hevder at Telenor Norge AS ikke har synliggjort den driftsmessige risikoen for tap av kunder og inntekt samt bekymring om at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt Kenneth Pettersen for EL og IT i Telenor Norge i en pressemelding.

Usaklig

EL og IT i Telenor Norge er bekymret over det de mener er Telenors ensidige søkelys på kostnadskutt som eneste virkemiddel for effektivisering. De mener kostnadskutt i denne sammenhengen betyr færre årsverk og nedbemanninger istedenfor å benytte og oppgradere kompetansen.

Pettersen sier i pressmeldingen at det er usaklig av bedriften å sparke faste ansatte når det er så mange innleide i Telenor. Han mener kostnadskuttene heller burde starte opp med å rydde i disse forholdene.

Den nye organisasjonen i Telenor er på tvers av mobil, bredbånd og TV. Samtidig etablerer Telenor én felles enhet for kundeservice på tvers av tjenesteområdene. Den nye enheten skal betjene kundene enda bedre.

Telenor Norge skal heretter består av seks divisjoner. En av dem er nyopprettede Infrastructure Growth, som ifølge pressemeldingen skal sikre kundevekst og nettverksutnyttelse for fiber og mobil infrastruktur.

Endringsvillig

– Telenors suksess kommer som konsekvens av at selskapet hele tiden har vært endringsvillig og ligget i forkant av den teknologiske utviklingen. Bransjen vår er i konstant endring med rask digitalisering, og det medfører at også vi må omstille oss i takt med både utvikling i kundebehov og teknologi. Samtidig har vi et behov for kostnadsfokus i en situasjon der prisnivået på mange av våre innsatsfaktorer har økt kraftig, sier Engebretsen i pressemeldingen.

Organisasjonsendringene fører altså til en bemanningsreduksjon av fast ansatte i størrelsesorden 200 årsverk.

Engebretsen mener endringene i Telenor vil føre til færre ledere og flatere struktur. Hun sier i meldingen at det er helt nødvendig at selskapet fornyer seg. Telenor Norge arbeider videre med å få en bedre kostnadskontroll i 2023.

I tillegg til bemanningsreduksjonen vil det i løpet av året komme naturlig avgang blant ansatte og en betydelig reduksjon i antall innleide konsulenter. I sum vil dette utgjøre om lag 200 ansatte, det samme som bemanningsreduksjonen.