Tross gode tall for kvartalet ble inntektene i flere markeder påvirket kraftig av nedstengningene i mars. Telenor forventer at denne utviklingen vi merkes godt inn i kommende kvartalet.

- Fra andre halvdel av mars ser vi konsekvensene av COVID-19 på våre resultater. I mange av våre markeder er hele eller deler av samfunnene nedstengt. Dette påvirker inntekter fra roaming og forhåndsbetalte abonnementer, og disse effektene fortsetter inn i andre kvartal.

Kvartalstallene er i tråd med forventningene for 2020 slik de ble lagt fram ved forrige kvartalspresentasjon. Men Covid-19-pandemien har skapt økt usikkerhet for resten av året, knyttet til nedstengingen i flere markeder.

Les også: Kan takke koronaviruset for sterk vekst

Varsler lavere vekst gjennom hele året

Telenor varsler at dette særlig påvirker roaming-inntektene og forhåndsbetalte abonnementer i selskapet markeder i Asia.

- Vi forventer nå lavere trafikk- og abonnementsinntekter og EBITDA-vekst i 2020 enn tidligere antydet, skriver Telenor i kvartalsrapporten.

Telenor omsatte 31 milliarder kroner, som er litt over en halv milliard mer enn analytikerne forventet. EBITDA på 14,1 milliarder er også litt i overkant av forventningene.

Her er tallene:

* Driftsinntekter: 30.953 millioner kroner (26.588 millioner kroner)

* Driftsresultat: 6.636 millioner kroner (6.523 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 2.272 millioner kroner (6.206 millioner kroner)

Les også: Telenor-sjefen gikk ned i lønn

Resultatet svarer til en vekst på 4,4 mrd- kroner (16%), hvorav 2,4 mrd. kroner er relatert til konsolideringen av finske DNA og 1,7 milliarder kroner er basert på valutautviklingen, skriver Telenor i kvartalsrapporten.

Første kvartal 2020 viser at abonnements- og trafikkinntektene økte med 2 prosent, organisk EBITDA økte med 3 prosent og fri kontantstrøm endte på 4 milliarder kroner.

På konsernnivå ble kostnadene redusert med 2 prosent. Telenor Myanmar rapporterte vekst på 25 prosent, drevet hovedsakelig av en imponerende abonnementsutvikling.

Les også: Telenor melder om rekordhøy svindeltrafikk: - Vi er alle i en sårbar situasjon

Sliter i Sverige og Pakistan

De utfordrende markedsituasjonene i Sverige og Pakistan vedvarte i kvartalet.

- Vi følger situasjonen tett for å sikre operasjonell kontinuitet og fleksibilitet gjennom denne ekstraordinære situasjonen. Telenor opprettholder den strategiske retningen og fokus på kontantstrøm som kommunisert på kapitalmarkedsdagen i begynnelsen av mars, melder Telenor i resultatrapporten.

Analytikerne forventet et resultat før skatt på 2 milliarder kroner av en omsetning på 30 milliarder.

Les også: Historisk milliardresultat for en av Norges rikeste kvinner – lar seg ikke tøyle av koronaviruset

Fortsettelsen av 2020 omtales slik i kvartalsrapporten. Forventede investeringer er som følge av den antatte utviklingen videre i året justert ned fra 15 (tidligere estimat) til 13 prosent av driftsinntektene:

- I 2020 venter Telenor lavere abonnements- og trafikkinntekter og lavere EBITDA-vekst enn tidligere indikert. Investeringer ventes å utgjøre rundt 13 prosent av driftsinntektene. For å sikre robust kontantstrøm vil Telenor optimalisere investerings- og kostnadsstyring ytterligere. Telenors ambisjoner på mellomlang sikt opprettholdes.