Telia Norge tjener penger som gress i tredje kvartal og har et justert brutto driftsresultat på 1,7 milliarder kroner. Som andel av det totale salget er det hele 47 prosent.

Det er det beste noensinne for Norges nest største telefonoperatør og skyldes blant annet effektene av sammenslåingen med TV- og bredbånd-leverandør Get.

– Vi leverer et historisk sterkt økonomisk resultat. Vi ser tydelig synergiresultater av sammenslåingen med Get hvor vi er godt i rute for å nå målet om 800 millioner kroner i bedret kontantstrøm innen utgangen av 2021. Effektiviseringsprogrammet går som planlagt og bidrar sammen med god kostnadskontroll og noen positive engangseffekter til det sterke resultatet, sier Abraham Foss, sjef for Telia i Norge.

Telia har også fremgang på mobilområder og øker inntektene selv uten den kraftige hjelpen fra Get. Telia Norge omsetter nå samlet sett for 3,5 milliarder kroner.

Også for hele Telia er det bedre salg enn før. Selskapet omsetter for 21,2 milliarder svenske kroner, opp fra 20,7 milliarder i samme kvartal i fjor.