Kjell Erik Eilertsen er sivilingeniør og MBA, med blant annet erfaring fra olje- og finansbransjen. I den ferske podkasten Ness, se over eller lytt under, slakter han Energikommisjonens rapport. En såkalt NOU, dette skal være faglige innspill som skal sørge for godt beslutningsgrunnlag til fremtidige politiske beslutninger.

I ett år, og fire måneder på overtid, har Energikommisjonen arbeidet. Regjeringen har ofte henvist til Energikommisjonen, og til det grunnlaget for handling og tiltake som den skulle levere.

Kjell Erik Eilertsen gir Energikommisjonens rapport terningkast 2.

Meningsløs elektrifisering

Ifølge ham er det nemlig minst to sentrale forhold som rapporten overhodet ikke vurderer:

– Det første er elektrifisering av sokkelen. Her ødelegger man det norske kraftmarkedet, samtidig som man ikke kutter CO2-utslippene, sier han.

Elektrifisering innebærer at norsk fornybar stabil kraft, erstatter gass, som så kan eksporteres. Utslippene teller nå ikke med i det norske klimaregnskapet, men ender fortsatt opp i den samme atmosfæren. Og andre utslippere kan kjøpe de kvotene som olje- og gasselskapene kjøpte før. Grønnvasking, mener mange.

Løsningene Energikommisjonen trekker frem er især økt satsning på landvind og flytende havvind.

– Men disse to har et kjempeproblem. De må ha balansekraft. Det vil si at noe må produsere når vinden ikke blåser og solen ikke skinner, forklarer Eilertsen..

Allerede i mai 2022 advarte NVE mot at vi går mot en strammere effektbalanse. Selv på de kaldeste og vindstille dagene må vi kunne produsere kraft. Men det kan altså bli et problem i fremtiden.

Ingenting om vindstille

– Det er balansekraft som er problemet. For hver vindmølle må vi ha gass eller kull i reserve. Vannkraften vår blir for spinkel i et europeisk system. Og vi har en Energikommisjon som har arbeidet i ett år som ikke har vurdert det, flirer Kjell Erik Eilertsen.

Han er blitt så kritisk til norsk energipolitikk at han har meldt seg inn i Industri og Næringspartiet, og er blitt energipolitisk talsmann der.

Målsetningen til Energikommisjonen er at Norge skal øke kraftproduksen med 40 twh, om lag en tredjedel, for å muliggjøre å kutte klimautslippene med 55 prosent før 2030.

Det vil si allerede om 6,5 år.

– Det er helt urealistisk. Det er umulig, begge deler.

Kritikken stopper ikke der. Norge blir i rapporten omtrent vurdert alene. Samtidig som Norge nå er integrert i det europeiske strømmarkedet. Enda en gang vurderer vi altså Norge som en øy, mens vi er en integrert del av et felles Nord-Europeisk marked. Det er ikke første gang norske politikere får feilinformasjon, skal vi tro Eilertsen.

– Statnett løy til til Stortinget, tordner Eilertsen. Som mener at Stortinget bevisst fikk ble foret med feilinformasjon om fremtiden til det europeiske energisystemet da de vedtok de to siste utenlandskablene i 2013.

Hør hele den grundige gjennomgangen av Energikommisjonen nedenfor, eller se over, i Ness., en podkast fra Nettavisen

For ordens skyld: Podkastvert Ole Asbjørn Ness arbeider også som rådgiver for strøm, kjernekraft og olje- og gass-bransjen, samt for universitetssektoren og for et fornybart-selskap. Nettavisens redaksjonsledelse har fått adgang til hans kundeliste. Han uttaler seg her på egne, private vegne.