Mange tusen norske ferierende har havnet i problemer som følge av konkursen til Thomas Cook - selskapet som eier Ving Norge.

Rundt 85.000 passasjerer har booket reiser det neste året, og foreløpig er det høyst uvisst om Ving Norge kan gjennomføre reisene.

- Vi må gjøre en egen vurdering på situasjonen i Norden, og det er det vi jobber med nå, skriver Ving på sine hjemmesider.

Les mer: Informasjon i forbindelse med Thomas Cooks konkurssøknad

I utgangspunktet er de som har betalt reiser på forskudd som alle andre kreditorer i en konkurs. Du har tjenester til gode, men det hjelper lite hvis konkursbedriften ikke kan utføre tjenestene.

Reiseforsikringen er normalt til liten hjelp: - Reiseforsikringen dekker ikke kostnader knytte til konkurs, heter det for eksempel på Gjensidiges hjemmeside.

Trøsten er den private stiftelsen Reisegarantifondet, som er hjemlet i pakkereiseloven. Hensikten med fondet er å sikre reisende mot tap blant annet som følge av konkurser. Fondet har en romslig pengesekk, der de 880 medlemsbedriftene har stilt en samlet garanti på 4,3 milliarder kroner, ifølge årsberetningen for 2018.

Hva betyr det?

I praksis så vil alle som har betalt forskuddsbetalt for en reise etter alt å dømme få igjen pengene hvis Ving Norge er insolvent og går konkurs. Men foreløpig er det største praktiske problemet at Thomas Cook Airlines ikke har lov til å fly, og at Ving-gjestene dermed har problemer med å komme seg på ferie eller hjem igjen.

- Som et resultat av TC Groups konkurs har Vinggruppens ledelse så langt besluttet å innstille alle flyreiser fra Norden, opplyser Ving. - Reisende som har bestilt reise med rutefly rammes ikke av den innstilte trafikken.

Selv om mange kommer i trøbbel som følge av Thomas Cook-konkursen, så er det bra at Norge har ordninger som verner enkeltforbrukere mot økonomiske konsekvenser det er vanskelig å gardere seg mot. Selv om Thomas Cooks finansielle problemer har vært kjent en stund, så er det bortimot umulig for en vanlig privatperson å ha innsikt i konkursrisikoen hos en pakkereisearrangør.

Sånn sett minner det om situasjonen for en innskuddskunde i en bank. Derfor har vi ordninger som sikrer at Bankenes sikringsfond garanterer for to millioner kroner per kunde per bank. I prinsippet betaler forbrukerne en ørliten garantipremie i bytte mot å være økonomisk sikret mot overraskelser.

For pakkereisekundene er det faktisk et EU-direktiv som pålegger medlemslandene å ha ordninger som beskytter passasjerer mot flyselskapers insolvens og pakkereise-konkurser. Som det heter i EU-direktivet, bør medlemsstatene sikre at reisende som kjøper en pakkereise beskyttes fult ut hvis arrangøren ikke er i stand til å levere tjenesten.

Både for bransjen og for passasjerene er slike ordninger gull verdt. Siden både flyselskaper og pakkereisefirmaer delvis finansieres av forskuddsbetaling, så er det viktig at de reisende har tillit til å få levert reisene de har betalt for - eller i verste fall være sikret hjemtransport og få pengene tilbake.

Lærdommen av Thomas Cook-konkursen er at alltid er en viss risiko ved å betale for tjenester på forhånd, og at det kan være lurt å følge med på mediedekningen av de store reiseaktørene.

Men den aller viktigste lærdommen er å sørge for at Norge har solide sikkerhetsnett for slike forbrukertjenester, slik at samfunnet verner privatpersoner mot økonomiske tap de ikke har noen forutsetninger for å unngå.

PS! Hva synes du om konkursen i Thomas Cook? Har den gjort deg mer skeptisk til å kjøpe feriereiser? Skriv et leserbrev!