- Nordkapp er en nasjonaleiendom. At den skal stenges av for allmenheten er ikke riktig, sier Olav Thon til Nettavisen.

Rica Eiendom har i mange tiår tjent rått på en av Norges aller største turistattraksjoner, Nordkapp. Nordkapp har status som Europas nordligste fastlandspunkt og besøkes av 250.000 mennesker hvert år.

Men skal du til Nordkapp, vil du møte en bom. Den eneste måten å komme til stedet, som er statlig eiendom, er ved å betale 285 kroner til private Rica Eiendom, eventuelt 185 kroner for «redusert inngang». De skyhøye billettprisene har ført til at verdens ledende reisebok, Lonely Planet, omtaler Nordkapp som en turistfelle og "rip-off", en svindel eller overpriset over en hver rimelig.

Festeavtale

Rica Eiendom har en festeavtale på Nordkapp. De har de siste ti årene betalt 80.000 kroner til det offentlige årlig. Med de høye adgangsprisene får de imidlertid over 50 millioner kroner i billettinntekter fra de besøkende.

- Selv om Thon hotels hadde hatt den eneretten, hadde jeg vært uenig i en slik ordning, sier Thon.

Thon er ikke den eneste som har kritisert ordningen. Mange mener det er en soleklart brudd på den norske allemannsretten, som gir alle rett til fri ferdsel og opphold på norsk natur. Hurtigruten har til og med klaget ordningen inn for EØS-organet Esa.

Mange mener også avtalen er økonomisk svært ugunstig for kommunen. Arbeiderpartiet i Nordkapp kommune, som har flertall alene, har imidlertid varslet at de ønsker å videreføre den nåværende ordningen på kommunestyremøtet torsdag 20. juni.

- Skammelig

Thon, som har bare erfaring fra hotellbransjen og som en sterk tilhenger av Norsk turistforening og allemannsretten, synes dette er en veldig dårlig ordning,

- Det er skammelig at det er slik. Folk må få lov til et så kjent punkt som hundretusenvis av turister kommer til uten å betale opp til 300 kroner, sier Thon.

Han sier han mange ganger har opplevd at det offentlige inngå avtaler med private aktører som går mot det offentliges egen interesse.

- Slik ting gjør staten og kommuner ofte. I stedet for å ta inn millioner på Nordkapp selv, så gir det de bort til en veldig lav pris til en privat aktør, sier Thon, som selv sier han har fått tilbud som nesten er for gode til å være sanne for å overta offentlig eiendom.

- Jeg har flere ganger sagt nei til tilbud fra norske kommuner rett og slett fordi de er for gode. Jeg har ment at det ikke er riktig at jeg skal få en slik kjempefordel. Men da har kommunen gått til noen andre i stedet, og de har tjent seg styrtrike i stedet, sier Thon.

Tilbyr seg å overta

Han åpner for at den gigantiske Thon-stiftelsen, som deler ut millioner av kroner til veldedige formål hvert år, kan betale samme beløp som Rica Eiendom betaler i året, altså 80.000 kroner. Forskjellen er imidlertid at han samtidig vil gjøre adgang til Nordkapp gratis for alle.

- Det er jo kostnader ved driften, men dette bør kunne ordnes. Vi har gjort liknende ting andre steder, som med Flå kommune, sier Thon.

Prisen skal opp

Nettavisen har vært i kontakt med Nordkapp kommune, som viser videre til FEFO- Finnmarkseiendommen som forvalter Nordkapp på vegne av staten.

De sier det er uaktuelt at noen andre kan overta festeavtalen.

-Vi har ingen mulighet til å la noe andre overtar denne avtalen uten samtykke fra den som har avtalen i dag. En festeavtale skal være like trygg som eierskap, sier Jan Olli, direktør i Fefo til Nettavisen Økonomi.

Avtalen mellom Fefo og Rica Eiendom gikk ut ved forrige årsskifte, og avtalen skal nå forlenges. I den sammenheng varsler Fefo at området i avtalen vil bli betydelig mindre. Selve området som omfatter Nordkapp vil imidlertid fortsatt styres av Rica Eiendom.

- Prisen som betales skal opp. Hvor mye får vi se det er snakk om, sier Olli.

- Hva tenker du om at det koster nesten 300 kroner å besøke Nordkapp?

- Det har vi ingen mening om, sier Olli.

Støtter ordningena

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, mener dagens ordning lett kan forsvares ut fra allmannsloven.

-Det har alltid vært slik at man har tatt inngangspenger på Nordkapp. Det er gitt tillatelse til dette som er hjemlet i friluftsloven. Gående og ikke-motoriserte besøkende, samt lokalbefolkningen, slipper dessuten også å betale. Jeg ser ikke på tyske pensjonister som kommer som friluftsfolk, sier Hansen til Nettavisen.

- Er nesten 300 kroner riktig pris for inngang til Nordkapp?

- Jeg ønsker ikke ikke gå inn i debatten om prisnivået, sier Hansen.

- Men dere ønsker å videreføre ordningen slik den er i dag?

- Ja, hvorfor skulle vi ikke det? Det er betalingsvilje i markedet og vi mener at Nordkapp turismen skal generere inntekter, sier Hansen.

- Sviktende faktagrunnlag

- Nordkapplatået er en av spydspissene i norsk reiseliv, og fortjener definitivt oppmerksomhet og debatt, slik Olav Thon bidrar til her. Samtidig synes vi det er merkelig at en så erfaren og dyktig eiendoms- og reiselivsaktør som Olav Thon konkluderer på så sviktende faktagrunnlag. Å drive reiselivsvirksomhet på Nordkapplatået er noe ganske annet enn å drive bjørnepark på Flå langs riksvei 7, sier Ole-Jacob Wold, rådgiver i Rica Eiendom.

Wold skriver at Nordkapp er et værhardt sted som er kostbart å drive hele året.

- Faktisk er det ulønnsomt i syv til åtte av årets måneder. Bare i fjor hadde Scandic 30 dager med full bemanning uten at det dukket opp én eneste turist, som følge av uvær, sier han.

Han sier at adkomstavgiften sørger for at det er mulig å opprettholde 33 helårs arbeidsplasser på Nordkapp.

- Avgiften sørger også for at vi kan ta hånd om sikkerheten for alle som oppholder seg på platået, etterse sanitæranlegg og sørge for god forvaltning av miljøet. Lokalbefolkningen på Nordkapp, og besøkende til fots og sykkel, gis gratis adgang til både Nordkapplatået og Nordkapphallen, sier han.

Han sier at Scandic og Rica har over flere år gjennomført gjesteundersøkelser blant turistene på Nordkapp, og tilbakemeldingene er svært gode.

- Dette ønsker vi å bygge videre på gjennom vår satsning på Nordkapp i framtiden. Vi ønsker å investere opp mot 150 millioner kroner på platået i årene som kommer, videreutvikle Nordkapp som helårlig reisemål med nytt og enda bedre tilbud til besøkende, skape flere helårlige arbeidsplasser og fortsette å sørge for god sikkerhet og forvaltning av naturen, sier han.