Året før lisensbetalingen ble omgjort til skatt gjorde NRK-sjef et solid byks i personlig inntekt. Mens 2017-ligningen viser en inntekt på 3.110.712 kroner, rundet NRK-toppen 5 millioner i 2018: 5.185.479 kroner var NRK-sjefens inntekt, ifølge skattelistene i 2018.

Den egentlige lønnen er imidlertid på 3,3 millioner kroner. NRKs årsregnskap viser at kringkastingssjef (administrerende direktør) Thor Gjermund Eriksen i 2018 får en samlet godtgjørelse på 3.330.544 kroner. Av dette utgjør lønn og feriepenger 3.084.008 kroner, men bilordning utgjør om lag 150.000 kroner og kompensasjon for endring av NRKs pensjonsordning i 2015 omtrent 85.000 kroner, opplyser NRK.

I tillegg kommer mindre beløp knyttet til skattepliktig del av ulykkesforsikring, telefon og reisegodtgjørelse.

Til sammenlikning tjente statsministeren 1,6 millioner kroner i 2018.

Ekstrainntekten på 2 millioner kroner skyldes en avtale med Eriksen hadde i sin jobb som redaktør i Dagbladet.

- At han står oppført med høyere inntekt i skattelistene enn NRK-lønnen, skyldes utbetaling av pensjon fra hans tidligere arbeidsgiver Berner-Gruppen, sier Irene Rossland ved kommunikasjonsavdelingen i NRK, til Nettavisen. Eriksen var redaktør fra 2003 til 2006. Eriksen var konsernsjef i Amedia fra 2006 til 2013, før han ble kringkastingssjef.

Søk i skattelistene her:

I forbindelse med salget av Dagbladet til Aller Media i 2013 ble det inngått en avtale mellom Berner-Gruppen og Thor Gjermund Eriksen om at hans pensjon fra redaktørperioden i Dagbladet skulle utbetales i 2018 i stedet for ved fylte 65 år. Utbetalingen var på to millioner kroner, som det ble trukket skatt fra.

- Thor Gjermund Eriksen har forøvrig hatt den samme lønnsveksten som andre i NRK, sier Rossland.

6 millioner til TV 2-sjefen

Av de andre medielederne er det én som skiller seg klart ut. TV 2-sjef Olav Terjeson Sandnes kunne glede seg over 6.303.571 i inntekt i 2018. I 2017 tjente han 4.356.825 kroner ifølge skattelistene.

Solide lønninger hadde også toppene i VG, DN og Aftenposten, som alle tjente over 4 millioner kroner i 2018. Her er lista over hva medielederne tjente i 2018: