Hver sommer, sin plage.

Det er en gammel sannhet i journalistikken at sommer-farene som truer oss alle selger aviser. Hvem husker ikke fjesingen, flåtten og livsfarlige brennmaneter.

Her er et knippe saker:

KK: Brennmaneter kan være farliger enn du tror

Nettavisen: Stukket av fjesing: - Følte en eksplosjon av smerte

Dagbladet: Pass deg for skrekk-flåtten

Det er altså farlig å være både i sjøen og på land, og årets nye slager gjør det tilnærmet livsfarlig å gå på fortauene. Snart er det ikke et trygt sted igjen.

Et raskt nettsøk viser at livsfaren kanskje er overdrevet. Bergens Tidende skriver om «helvetesfisken» fjesing, og skriver at «det skal også være rapportert dødsfall, selv om disse er omdiskutert».

Utrolig nok er verken elsparkesykler, fjesinger, brennmaneter eller flått høyt på listen i det norske Dødsårsakregisteret.

Sannsynligvis overdriver vi også frykten for ulykker generelt, mens vi undervurderer de lumske farene som ligger i vårt hverdagsliv knyttet til kosthold og mangel på mosjon.

Av rundt 41.000 dødsfall i året, skyldes bare rundt 2.700 ytre årsaker (voldsomme dødsfall). De fleste forlater dette livet som resultat av sykdom, og blant de hyppigste er sykdommer vi kan forebygge ved en sunnere livsstil.

Foreløpig har jeg ikke sett god statistikk på hvor farlig det egentlig er å bruke elsparkesykkel. Det har vært medieoppslag om fire-fem ulykker i døgnet i Oslo, og tall fra Oslo legevakt sier at man i juni hadde 179 skader, mot 104 skader i fjor.

- 15 av 23 alvorlige skader i april, mai og juni skjedde beruset på natten, sier overlege Henrik Siverts til VG.

Transportøkonomisk Institutt kartla i september 2019 bruken, og anslå den til cirka 16.000 turer i døgnet med en topp fra klokken 16.00 til 18.00. De fleste brukte sykkelen på den siste etappen til eksempelvis Oslo S eller Jernbanetorget.

Til sammenligning har Oslo Universitetssykehus laget en rapport om skader, og der fremgår at juni 2019 var det i underkant av 150 skader hos legevakten etter elsparkesykkel-uhell. Det tilsvarer rundt 5 om dagen.

Les rapporten: El-sparkesykkelskader i Oslo

Siden den gang har bruken åpenbart økt, men det har altså også skadetallene. Men hvis vi legger fjorårets bruk og skadetall til grunn, så er det grovt anslag at det oppstår en skade som må til legevakten en gang per 3.000 turer.

Statistikken over skadene viser noe helt klart: Fra midnatt og noen timer utpå natten er nær halvparten av de skadde påvirket av alkohol.

Det er altså en dårlig idé å sette seg opp på en elsparkesykkel som kan gå i 20 kilometer i timen i fylla!

Bombe.

Heldigvis er de fleste skadene sårskader, mindre brudd og bløtdelskader. Av 815 som skadet seg, ble bare åtte prosent betegnet som alvorlig skadet - og det er bruddskader som går igjen blant de alvorlige skadene. Bare 2,3 prosent av de som har skadet seg brukte hjelm.

Men el-sparkesykler rammer også andre enn førerne, men mindre enn man skulle tro. I registreringsåret ble 30 personer påkjørt, uten at skadealvoret fremgår av rapporten.

Den andre siden av regnestykket er bruken, og der er anslag fra Transportøkonomisk Institutt det beste vi har. Deres kartlegging viser at omtrent 1/3 av turene erstattet bruk av egen bil, og at det vanligste tidspunktet er tidlig ettermiddag.

Les rapporten: Elsparkesyklene - nye fakta om tilbud og bruk i Oslo

Bruksmønsteret tyder på at elsparkesyklene brukes til å nå møter og avtaler, eller som den siste etappene mellom kollektivtransport og arbeid/hjem. Ved å koble skadestatistikken til bruken, er det åpenbart at nyttebruken på dagtid er lite farlig, mens idiotbruken i fylla på natten gir skader.

Alt i alt er det likevel ikke veldig farlig å kjøre el-sparkesykkel når man tar hensyn til antallet turer.

Men hvor farlig er el-sparkesyklene i forhold til andre transportmidler?

Jeg har ikke registrert noen dødsfall med el-sparkesykkel til nå i Norge. Men Transportøkonomisk Institutt lagde i 1998 en oversikt over ulike transportmidler, og hadde følgende liste over dødsfall og skader per million personkilometer:

  • Fotgjenger (trafikk og eneulykker): 15,5
  • Sykkel (alle ulykker) 9,6
  • Personbil 0,36

El-sparkesykkelundersøkelsen viser at snitturene i Oslo er temmelig nøyaktig en kilometer per tur. Siden undersøkelsen bare er et utvalg av utleieselskapene (og ikke privateide sykler), så vet vi ikke det totale omfanget.

Fjorårets tall var 16.000 turer i døgnet for disse to selskapene. Trolig er det totale omfanget i år tre/fire-ganget på grunn av flere aktører og mange privateide. Hvis vi leker med tall og sier at det daglig kjøres 75.000 turer i Oslo, så blir det altså meget rundt regnet 0,075 millioner personkilometer - og fem skader.

  • Det antyder en skadefrekvens på rundt 65 skader per million personkilometer - eller grovt regnet fire ganger farligere enn å være fotgjenger.
  • Tidlig ettermiddag er det syv ganger flere turer enn ved midnatt, men bare halvparten så mange skader.
  • Det er altså 10-15 ganger farligere å surre rundt i fylla på nattestid på elsparkesykkel, enn å bruke den til og fra jobb og møter.

(NB! Dette er usikre tall og tildels gamle estimater, så det må leses med forbehold!).

Så hva skal vi konkludere med?

For det første er elsparkesykler kommet for å bli som et verdifullt tilskudd for å løse dagliglivets transportbehov for mange. Den normale bruken er ikke spesielt farlig, verken for elsparkesyklisten eller for andre.

I likhet med fjesing, flått og brennmaneter er også el-sparkesykler en viss helserisiko, men knapt så dramatisk som de daglige medieoppslagene tyder på. De aller fleste vil heldigvis overleve møtene med skumle innsekter, brennmaneter, helvetesfisk og elsparkesyklister.

Skal det gjøres tiltak mot bruken, så peker nattestid og alkohol seg ut som et godt sted å begynne.

Den største irritasjonen går på at utleieselskapene ikke tar jobben med å fjerne elsparkesyklene som ligger strødd rundt om på fortauer, i parker og andre steder og gjør livet uttrygt for blinde, svaksynte og folk som er uoppmerksomme.

Nå har (endelig) utleierne gått sammen om en plan for å få rydde unna henslengte sykler fra fortau og gater. Det er på høy tid, og er neppe nok til at de unngår regulering av virksomheten.

PS! Hva mener du? Er elsparkesykler en forbannelse eller et mirakel? Skriv et leserbrev!