Tidligere LO-leder Roar Flåthen skriver i et skarpt innlegg på sin egen Facebook-profil at det er i ferd med å utvikle seg en utfordrende, og farlig økonomisk situasjon for folk flest.

«Vi har nå en sentralbanksjef og et hovedstyre i Norges Bank som ikke evner å se helhetsbildet i økonomien, og gjennom det bidrar til å skyve oss inn i en økonomisk krisesituasjon. »

Flåthen skriver videre at det er skremmende at de verken ser, eller vektlegger at mye av inflasjonen skyldes utenforstående forhold, som ikke påvirkes av rentehevingen.

– Hele poenget mitt er at det må være en viss sammenheng mellom finanspolitikken og den økonomiske politikken når man bruker renteverktøyet, sier Flaaten til Nettavisen.

Den tidligere LO-sjefen mener vi enda ikke har sett konsekvensene av diverse prisstigninger som foregår i samfunnet vårt.

– Det slår ut på mange varer og tjenester fremover. Jeg er redd for konsekvensene vi kan få, og da spesielt med tanke på arbeidsledighet og en økonomisk ubalanse.

Du kan lese hele innlegget her:

– Ingenting koster et samfunn mer enn arbeidsledighet

Selv håper han sysselsetting klarer å holde seg på et høyt nivå.

– Det er det absolutt beste for norsk økonomi. Ingenting koster et samfunn mer enn arbeidsledighet.

– Hvis rentepolitikken øker arbeidsledigheten, er det etter min mening en dårlig økonomisk avgjørelse.

Samtidig understreker han at fire til fem prosent i boliglånsrente ikke er historisk høyt.

– Men nå kommer alt samtidig. Måten renten blir argumentert for av Norges Bank bekymrer meg. De ser ikke helheten men bruker ensidig renteverktøyet. Summen av det er ganske alvorlig.

Bekymret for barnefamiliene

Flåten påpeker at det renner inn penger i statsinntekter for tiden.

– Men samtidig skal vi stramme inn, og øke levekostnadene til folk flest? Det er ikke alltid de økonomiske analysene er de riktige og her mener jeg de går for langt.

– De har gjort feil i Norges Bank før. Dette vil gjøre det enda mer utfordrende for regjeringen i statsbudsjettet. Det er begrenset hvor mye du kan pålegge folk i ekstra kostnader. Når den ballen begynner å rulle kan det være vanskelig å stoppe den.

Her understreker han at de formuende vil klare seg.

– Det er ikke de jeg tenker på. Det er barnefamilier, og folk som sitter med store lån og utgifter. Jeg er urolig for konsekvensene.

– De formuende greier seg alltid. Det er ikke de jeg tenker på, men det er de som sitter med høye lån og som nå sitter med store utgifter.

– Prisene stiger for mye

Ole Christian Bech-Moen, direktør for pengepolitikk i Norges Bank, er forelagt kritikken fra Roar Flåthen, og skriver dette i en epost til Nettavisen:

– Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, som nå er nå klart over målet på 2 prosent. Prisene på både importerte varer og varer og tjenester produsert i Norge stiger raskere enn normalt. Å sikre lav og stabil inflasjon er det viktigste bidraget pengepolitikken kan gi for å fremme høy sysselsetting over tid.