Gå til sidens hovedinnhold

Tidsnød for å innfri naive krav og åpne døren for Nicolai Tangen i Norges Bank

Null risiko for interessekonflikter finnes bare i teorien, men nå må Norges Bank innfri det som fremstår som naive krav for å ansette Nicolai Tangen.

De fleste forstår at det ikke er noe som er totalt risikofritt. Når vi setter oss i et flysete, så vet vi at det er en viss risiko for at flyet kan falle ned. At vi likevel velger å fly, er fordi vi vurderer sannsynligheten så liten at vi tør å ta sjansen.

Slik er det også med interessekonflikter. De som tror at det er mulig å ansette en leder for Oljefondet som ikke har reelle eller teoretiske interessekonflikter, er kunnskapsløse. Enhver kompetent kandidat vil ha mulige interessekonflikter. Målet må være å kartlegge risikoen og minimalisere den.

I ettermiddag møtes hovedstyret i Norges Bank for å vurdere pålegget fra Stortingets finanskomité. Det er åpenbart at sentralbanken må få Nicolai Tangen til å akseptere en ny ansettelsesavtale, men det er ikke like åpenbart at Tangen må selge sine eierinteresser i forvaltningsselskapet AKO Capital og tre av AKO-fondene.

I debatten etterpå tolker noen innstillingen som et absolutt krav om at Nicolai Tangen må selge unna alt. Men leser man innstillingen, er det litt handlingsrom for Hovedstyret.

Den enstemmige finanskomitéen, der også de borgerlige partiene Frp, Høyre, Venstre og KrF er med, gir nemlig ikke et diktat om at Tangen må avhende sine eierinteresser.

Vedtaket sier at han «ikke kan ha eierskap og interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til svekke tilliten eller omdømmet til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte».

Les mer: Komiteens merknader

Finanskomitéen forbyr altså ikke eierandeler generelt, men bare eierandeler som skaper interessekonflikter og svekker tilliten. I praksis er ikke politikerne fornøyd med den brannmuren som til nå er satt opp mellom oljefondssjef Tangen og aksjefondeier Tangen.

Når noen mener at løsningen er at Nicolai Tangen selger sine AKO-andeler og plasserer pengene på Oslo børs, så glemmer de at det også åpner en mulig interessekonflikt. Store norske selskaper som Equinor og Telenor har internasjonale konkurrenter som finnes i Oljefondets portefølje. Å sette pengene i banken eliminerer heller ikke enhver teoretisk interessekonflikt.

Det sentrale spørsmålet på Stortinget er om det borgerlige flertallet vil gjøre felles sak med Ap-leder Jonas Gahr Støre og Rødt-leder Bjørnar Moxnes, eller om man er åpne for å godkjenne en forsterket brannmur der Tangens milliardformue blir lagt i en bankboks og han ikke får igjen nøkkelen før jobben i Oljefondet er gjort.

Den valgte løsningen med en «blind trust» er normalen i land hvor slike interessekonflikter er vanlige. I finansmiljøet er støtten til ansettelsen av Nicolai Tangen unison. Et godt eksempel er kronikken styreleder Ole Jacob Sunde i Formuesforvaltning AS skrev i VG i går.

Les den her: Politisk og juridisk uforstand

Sunde påviser hvor usannsynlig - og i praksis umulig - det vil være for Nicolai Tangen å samkjøre AKO-fondene og Oljefondet, selv om man antar at han vil oppføre seg som en kjeltring og gjøre straffbare handlinger.

Stortinget gjør rett i å ønske ryddige linjer, men det blir litt nedrig å ta høyde for at den påtroppende oljefondssjefen vil oppføre seg som en økonomisk kriminell. Dessuten er det naivt. Får vi en forbryter i Oljefondet, så er det tusenvis av andre - og bedre - muligheter til å gjøre seg rik enn en finurlig samkjøring av AKO og Oljefondet. De farligste interessekonfliktene er de vi aldri har hørt om.

Les også

Nicolai Tangen bør ikke trekke seg etter uryddig politisk spill og mistenkeliggjøring

Hovedstyret i Norges Bank, med sentralbanksjef Øystein Olsen og økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe i spissen, mener at arbeidsavtalen allerede har redusert risikoen og demmet opp for mulige interessekonflikter.

Hovedstyret mener også at Nicolai Tangen er den beste kandidaten, og foreløpig har jeg ikke sett noen som med styrke og innsikt hevder at han er en svak kandidat.

Finanskomitéen er enig med representantskapet i at risikoen ikke er tilstrekkelig ivaretatt, men politikerne bruker - fornuftig nok - ikke ordet eliminert. Det er rett og slett ikke mulig i virkelighetens verden å fjerne risiko 100 % - spesielt ikke opplevd risiko.

Derimot er det fornuftig å redusere risiko så mye som praktisk mulig. Hver dag kjører vi bil, tar fly, og gjennomfører tusenvis av gjøremål med en viss, kalkulert risiko. Vi lever av en oljeindustri som tar kalkulert risiko, og vi omgis av farer vi aldri har tenkt på. For å ta et ferskt eksempel, så tenkte de færreste av oss på pandemi for bare et halvt år siden.

At noen av politiske grunner vil påstå at det foreligger en interessekonflikt, er ikke det samme som at vi må ta det alvorlig. Skulle Tangen trekke seg og vi får en ny kandidat, så vil vedkommende også ha teoretiske interessekonflikter som ikke lar seg 100 % eliminere.

Det viktige er å sette opp en brannmur som gjør at oljefondssjef Nicolai Tangen ikke vet hva som skjer med fondsandelene hans - og at han kan la være å tenke på dem i perioden han er oljefondssjef.

Om det er mulig eller ei, avgjøres av det borgerlige flertallet på Stortinget. Enten gjør de felles sak med Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Ap-leder Jonas Gahr Støre og stanser den kandidaten de fleste mener er den beste - eller så aksepterer de en praktisk løsning som gjør risikoen så liten at den er til å leve med og lar Nicolai Tangen starte på jobben.

PS! Hva mener du? Tror du Nicolai Tangen starter som oljefondssjef, eller blir han felt i innspurten? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken