Torsdag evaluerer byutviklingskomiteen i Oslo bystyre bruken og effekten av den såkalte leilighetsnormen (se faktaramme). Plan- og bygningsetaten og det rødgrønne byrådet vil bevare normen, Høyre og Fremskrittspartiet vil avvikle den. Det skjer ikke, det er det ikke politisk flertall for.

Den over ti år gamle normen ble endret i 2013 av et borgerlig byråd. Normen skal forhindre bygging av mange små enheter og sikre et større mangfold. Men Eiendom Norge vil oppheve leilighetsnormen, som foreningen mener er ødeleggende for boligbyggingen i Oslo og har sendt boligprisene i været.

Svært prisdrivende

- Normen er en tragedie for førstegangskjøpere og de med vanlige i inntekter i Oslo. Leilighetsnormen har vært svært prisdrivende i Oslos boligmarked det seneste tiåret. Vi vil ha den opphevet, men vet at det dessverre ikke er politisk flertall for det, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge til Nettavisen Økonomi.


- Rentenedsettelsene fra Norges Bank i 2016 i kombinasjon med svært strenge krav på tilbudssiden, har bidratt til den enorme prisoppgangen i Oslo, fortsetter han.

Lundesgaard peker på at fra 2016 er boligprisene i Oslo kommet opp på et markant høyere nivå enn de andre byene i Norge. En viktig årsak til den kraftige prisstigningen er mangel på regulerte boligtomter.

Men Lundesgaard mener normen er negativ for Oslo som helhet, fordi den bidrar til at folk med vanlige jobber i byen ikke har mulighet til å bosette seg her.


Fyrer opp

- Normen bidratt til å fyre opp boligprisene gjennom å hindre tilbudssiden å fungere og reagere når etterspørselen er der. Moderate boligpriser er et gode for alle, selv om stigende boligpriser selvsagt føles godt for de som allerede eier, sier kommunikasjonssjefen.

Det ser imidlertid ut til å være kun Høyre og Fremskrittspartiet som går inn for å oppheve leilighetsnormen, en norm Venstre i 2008 sikret flertall for. I boligvekstutvalget som Raymond Johansen nedsatte i 2016, var det dissens i utvalget i synet på leilighetsnormen.

- Det absurde etter mitt syn, er at også boligbyggerne vil ha denne normen, som er ekstremt inngripende i deres forretningsdrift. Det internasjonale pengefondet IMF var nylig i Oslo, og de mener Oslo må lempe på sine reguleringer på tilbudssiden. Ingen annen by i Norge har et så krevende lokalt reguleringsregime, sier Lundesgaard.

Bygget minst

- Hvor har storparten av befolkningsveksten i Oslo kommet det siste tiåret? Jo, i sentrumsbydelene og i Oslo vest, der det samtidig er bygget minst. Etterspørselen i Oslo vest er enorm. I det nye prosjektet til Obos på Majorstuen, solgte de ut 90-95 prosent av leilighetene på et par timer, eksemplifiserer Lundesgaard.

- Boligmarkedet trenger alle boliger markedet kan få, og vi trenger et stort mangfold av små og store prosjekter over hele byen. Man kan ikke vedta at befolkningsveksten for eksempel skal tas i Hovinbyen, sier han.

Det er planlagt en utbygging av opp mot 40.000 nye boliger i Hovinbyen i Groruddalen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor Ring 2 og ligger mellom Bryn i sør, Løren i vest til Breivoll i øst.


Misforhold

Lundesgaard er oppgitt over avtroppende byplansjef Ellen de Vibe, som han mener i svært liten grad har forstått at de er en markedsregulator som har fått stor betydning for prisdannelsen. Kvalitet i byutviklingen er bra, men Lundesgaard mener det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, kvalitet og kvantitet.

- I Oslo er det et økende misforhold mellom befolkningssammensetningen og husholdningenes sammensetning og boligmassen, noe leilighetsnormen har skyld i. Faktum er at Oslo har en annen befolkningssammensetning enn landet for øvrig, med mange husstander bestående av en person.

- Det har ikke Plan- og bygningsetaten tatt inn over seg, i sin iver etter å oppheve demografiske tyngdelover gjennom å styre sammensetningen av boligtyper i byen, sier Lundesgaard.

Graverende

Han mener det er «graverende» at Oslo innfører sine egne reguleringer i boligmarkedet, i tillegg til de nasjonale reguleringene. Det gjelder både leilighetsnormen, samt at Oslo kommune praktiserer et forbud mot ettroms leiligheter og leiligheter under 35 kvadratmeter.

- Det er prinsipielt betenkelig, samtidig som det er negativt fra et miljø- og arealbruksperspektiv. Dessuten hindrer det innovasjon i byutviklingen, hevder han.

- Med den nye tekniske forskriften i den nye Plan- og bygningsloven fra 2010, kom det en betydelig skjerping av kravene til blant annet universell utforming. Denne gjorde det umulig å bygge de små leilighetene under 20 kvadratmeter man i utgangspunktet ønsket å forhindre med leilighetsnormen, sier Lundesgaard.


Hindrer små leiligheter

Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall, mener også det er på tide å oppheve normen.

- Vi ser at den nåværende leilighetsnormen hindrer flere mindre leiligheter i de tre sentrumsnære bydelene Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka. I utgangspunktet sikret normen flere større leiligheter og en bedre leilighetsmiks sentralt i Oslo. Det ga en positiv effekt, ved at det ble bygget flere familieleiligheter, sier von Hall til Nettavisen Økonomi.

- Men disse leilighetene er dyre, og når vi vet at nesten 50 prosent av husholdningene i Oslo består av én person, har vi et problem. Vi trenger derfor flere små leiligheter sentralt og mener leilighetsnormen har utspilt sin rolle, fortsetter hun.

Mer skjønn

- Hva vil dere erstatte normen med?
- I Høyre mener vi at eiendomsutviklerne har god kunnskap om markedet, og vi i bystyret bør åpne opp for større grad av skjønn i hvert enkelt prosjekt, istedenfor at alle utbyggerne må følge én regel, svarer von Hall.

Hun mener leilighetsnormen i en periode har hatt en funksjon med større miks i sammensetningen. Det er bygget mange tusen boliger de seneste årene i sentrale områder av Oslo, og ikke bare små boliger.

- Men fremover bør vi se an fra prosjekt til prosjekt, sier fraksjonslederen.

Sjokkerende

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) svarer i en mail at det er sjokkerende at Høyre og Frp ønsker å fjerne leilighetsnormen.

Byråden mener at når de skal legge til rette for at også barnefamilier skal kunne bo i indre by, er de nødt til å sikre at det ikke bare bygges små krypinn.

Marcussen sier normen først og fremst skal sikre at det bygges større leiligheter i indre by, hvor det er mange små leiligheter fra før.