Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen viser en prisnedgang i august på 0,4 prosent.

Den nest største bidragsyteren til nedgangen i konsumprisene var matvarer, som falt med 1,2 prosent fra juli til august. Dette kan ifølge SSB sees i sammenheng med tilbudskampanjer på mat, som er utbredt etter fellesferien.

− Det er vanlig at matvareprisene går ned i forbindelse med typiske tilbudsperioder som jul, påske og skolestart. Nedgangen er som ventet, sier direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare i en pressemelding torsdag morgen.

− Konkurransen i dagligvaremarkedet er sterk, og krigen på typiske skolestart-varer er hard. Dette kommer forbrukerne til gode, avslutter Størksen.

Les også: Ikea, Coop og Kiwi trues av storstreik: Risikerer stengte dører

Flyprisene stupte

Ifølge SSB var den største bidragsyteren til nedgangen i august transporttjenester som samlet gikk ned 9,8 prosent, og prisnedgangen skyldes blant annet prisene for utenlandsreiser som er estimert med sesongfaktor.

I tillegg bidro prisnedganger på blant annet boligtekstiler, drivstoff, og klær.

I motsatt retning bidro spesielt strømprisene, som inkludert nettleie steg med 3,9 prosent.

Les også: Norsk økonomi: Største nedgangen noensinne

Langt over målet

De seneste tolv månedene har konsumprisene totalt i Norge steget med 1,7 prosent. Oppgangen skyldes i hovedsak prisene på matvarer, som har steget med 4,2 prosent i perioden. I tillegg har spesielt møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler bidratt med en oppgang på 10,6 prosent siden august i fjor.

Den såkalte kjerneinflasjonen (se nederst i saken), falt også med 0,4 prosent i august og var opp 3,7 fra august 2019. Dette er langt over det såkalte inflasjonsmålet og også høyere enn det ekspertene så for seg, 3,4 prosent.

Det er ifølge Handelsbanken særlig den importerte prisstigningen som øker, som må ses i sammenheng med den markertekronesvekkelsen vi opplevde gjennom den tidlige fasen av koronakrisen.

Nå kan det ifølge Handelsbanken se ut til at gjennomslaget fra kronekursen har skjedd noe raskere enn normalt og har vært litt sterkere enn historikken skulle tilsi.

En så høy prisstigning kan isolert sett øke sannsynligheten for renteøkninger, men så lenge koronakrisen herjer, er en renteoppgang bortimot utelukket. Ekspertene venter ingen økninger fra Norges Bank før i 2022.

Matvarehopp

I juli steg prisene med 0,7 prosent og med 1,3 prosent de seneste tolv månedene, etter et stort hopp i matvareprisene.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som private husholdninger i Norge etterspør. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene, kjerneinflasjonen. Det er denne prisstigningen Norges Bank styrer sin rente etter. Målet over tid er en årlig KPI-JAE på 2 prosent, godt under den nåværende prisveksten.