Gå til sidens hovedinnhold

Tilbyr høytlønte forsikring mot ledighet

Vital og Norske Siviløkonomers Forening ønsker å tilby en forsikring for personer med høy lønn, som sikrer mot økonomisk tap dersom de skulle bli arbeidsledige eller syke.

Forsikringsordningen kan imidlertid bli hindret av skatteregler. For ifølge skatteloven skal ytelser som kommer isteden for arbeidsinntekt, skattes som personlig og alminnelig inntekt, skriver Dagens Næringsliv.

Dermed må det betales skatt av utbetalinger fra en ledighetsforsikring, mener Finansdepartementet.

Det er heller ikke mulig få skattefradrag for forsikringspremien. Dessuten vil utbetalinger fra en slik forsikring føre til en reduksjon i dagpengeutbetalingene fra Aetat.

Administrerende direktør i Norske Siviløkonomers Forening, John H. Stordrange, sier til Dagens Næringsliv at aldersgruppen 30-40 år særlig rammes av arbeidsledigheten. Denne gruppen har høy boliggjeld, et stort forsørgeransvar, stram likviditet og begrensede muligheter til å ha penger i reserve.

Stordrange mener personer med høy lønn ikke vet hvor lav dekning de har hvis de mister jobben.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget