I samarbeid med Infact har Amedia og Nettavisen en daglig måling av nordmenns frykt for korona og tilliten til myndighetenes håndtering. Hele 3.400 personer intervjues daglig for å få en undersøkelse som er nøyaktig, og som viser tendenser på fylkesnivå.

Fra torsdag til mandag har både frykten for koronaen og tilliten til myndighetenes håndtering økt:

 • Torsdag 12. mars: Frykt 45, tillit 53
 • Fredag 13. mars: Frykt 45, tillit 57
 • Lørdag 14. mars: Frykt 46, tillit 60
 • Søndag 15. mars: Frykt 48, tillit 60
 • Mandag 16. mars: Frykt 49, tillit 65

Hver eneste dag er et statistisk tilfeldig utvalg av befolkningen stilt seks spørsmål - tre om hvilke bekymringer de har for helse og økonomi, og hvor stor tillit de har til myndighetenes håndtering av krisen.

De tre fryktindikatorene og de tre tillitsindikatorene er satt sammen til to indekser som vi følger fra dag til dag for å måle stemningen i befolkningen.

Tallenes tale er klar:

 • Folk flest er relativt lite bekymret for egen helse.
 • De er derimot svært bekymret for sin eldre slektninger.
 • Bekymringen for egen økonomi har økt de siste dagene.
 • På den positive siden er tilliten til helsemyndighetene høyt.
 • Tilliten til politiske myndigheter må karakteriseres som middels.
 • Mens tilliten til statsminister Erna Solberg har økt kraftig.

Dagens tall viser at andelen som har svært liten tillit til Erna Solberg er halvert på noen få dager, til 8,9 prosent i dag. Fortsatt har hver femte innbygger liten eller svært liten tillit til statsministerens ledelse, men til gjengjeld har godt over halvparten stor tillit eller svært stor tillit.

Liten bekymring over egen helse

Nordmenns minste bekymring er egen helse. Faktisk er godt over halvparten helt eller ganske ubekymret over koronaviruset på egne vegne, viser meningsmålingen som Infact har laget for Nettavisen og Amedia.

Som tabellen viser, er det bare 6,5 prosent av befolkningen som er bekymret for sin egen helse. Kvinner er mer bekymret enn menn, men generelt er over halvparten helt eller ganske ubekymret.

Derimot er det stor bekymring for helsen til eldre slektninger. Hver tredje nordmann uttrykker sterk bekymring, og den øker desto yngre respondentene er. Blant aldersgruppen under 30 år er hele 43,0 prosent svært bekymret på vegne av sine eldre slektninger.

Interessant nok tar de eldre det mer med ro. Bare 18,4 prosent av dem over 65 år har samme bekymring.

Bekymret for egen økonomi
På den annen side er nesten hver fjerde nordmann bekymret eller svært bekymret over sin egen økonomi som følge av koronaepidemien. Kvinner er marginalt mer bekymret enn menn, og på den optimistiske siden er godt over halvparten av begge kjønn relativt ubekymret over egen økonomi, viser undersøkelsen.

Sterkt tillit til helsemyndighetene
På den motsatte siden av bekymringene står tilliten til at myndighetene evner å håndtere krisen. Der er det sterk tillit til helsemyndighetene, men noe svakere tillit til politiske myndigheter.

I hele befolkningen har et klart flertall stor eller svært stor tillit til helsemyndighetenes arbeid med å begrense koronaepidemien.

Tilliten til helsemyndighetene er større enn tilliten til de politiske myndighetenes arbeid med å begrense koronaepidemien. De eldre er riktignok klart mindre kritiske enn de yngre. Totalt sett må likevel tilliten til det politiske systemet karakteriseres som middels.

Kvinner viser større tillit til det politiske systemet enn menn.

Økende tillit til statsministeren
Statsminister Erna Solberg scoret dårlig i starten av krisen, men tilliten til henne har tatt seg kraftig opp i løpet av de siste dagene. Fortsatt er en av fem skeptisk til hennes ledelse, men på pluss-siden har over halvparten stor eller svært stor tillit til statsministeren.

Tilliten er relativt jevnt fordelt på alder, men de eldre har større tillit til Erna Solberg enn de yngre. Også blant kvinner og menn er tilliten litt forskjellig fordelt. Blant de hardeste kritikerne er det en klar overvekt av menn.

Her kan du se selve «frykt-indeksen»:

Her kan du se «tillit-indeksen»: