Nylig skrev Nettavisen Økonomi om bedriftsleder Arild Tjensvold, som frykter konsekvensene av regjeringens ryddesjau i norsk arbeidsliv. Mulighetene til å leie inn folk til midlertidig arbeid er blant tiltakene som regjeringen vil sette ut i livet.

Konsekvensene av regjeringens politikk kan bli brutale, ifølge oljebransjen:

Oppdrag vil sendes ut av landet, arbeidere vil forlate bransjen på grunn av jevnlige nedbemanninger og forsinkelsene vil bli store.

Klubbleder Ståle Knoff Johansen på offshoreverftet Kværner Verdal i Trøndelag er av en annen oppfatning.

Gjennom årene har han sett omfattende bruk av innleide arbeidere med lav kompetanse til verftet, som han mener går løs på både marginene og sikkerhetsarbeidet på verftet.

– Den norske arbeidslivsmodellen bryter sammen når vi importerer en arbeidsorganisering, kompetanse og produktivitet fra Europa. Noe må gjøres for å bøte på denne trenden, sier Johansen.

Les også: Arild frykter konsekvensene av Hadia Tajiks ryddesjau: – Det er dramatisk

Mener oljebransjen kan takke seg selv

Et Fafo-notat beskriver en betydelig bruk av inn- og utleie innen deler av verkstedindustrien i oljenæringen, samt deres underleverandører og serviceselskaper.

Egne selskaper spesialiserer seg på å tilby arbeidskraft til for eksempel verft, som brått kan trenge hundrevis av arbeidere når oljeprisen stiger eller verftet vinner en kontrakt.

– Å stramme inn på bruken av innleie i denne bransjen vil være positivt. Vi må få kontroll på en bransje som løper løpsk. Frislippet i bransjen har gitt et spillerom til å ikke ta ansvar for arbeidskraften, sier klubbleder Johansen.

– Hva mener du?

– Vi ser en forvitring av fagkompetansen i leverandørindustrien. Som en stolt maritim nasjonvi ha kontroll på kompetansen selv. Ingen vikarbyråer har mulighet eller ønske om å legge til rette for kompetanseheving blant de ansatte. Det ville bare gjort at byrået tapte penger, mens vi ikke vil lære opp folk som jobber for konkurrenten neste måned, sier Johansen.

Norsk Industri mener regjeringens forslag vil bli kostbart for både arbeidsgivere og arbeidstakere, og at bransjen oljebransjen vil bli skadelidende dersom muligheten til å ta inn innleide arbeidere strammes inn.

– Bransjen har selv satt seg i en situasjon der de er avhengig av denne typen innleie. Det kan godt hende at å slutte med dette får negative virkninger til å begynne med, men vi kan ikke fortsette å utvikle oss i denne retningen, sier verkstedarbeider Johansen.

Les også: – Arbeidsdepartementet er på villspor

Mener NHO og oljebransjen krisemaksimerer

Johansen får støtte fra Rødts stortingspolitiker Emma Watne, som til daglig jobber i Fellesforbundet og kjenner leverandørindustrien godt.

Hun mener bedriftene som leier ansatte fra Arild Tjensvolds Hytech Personnel vil kunne fortsette som før dersom de har tariffavtale og fagforeninger med innstillingsrett. I oljenæringen gjelder det over 90 prosent og i industrien gjelder det vel tre fjerdedeler, ifølge regjeringens høringsnotat.

Watne mener innstrammingene ikke vil føre til flere arbeidsledige, slik en rekke bedrifter svarer i regjeringens høring.

– Det er et hysteri som NHO og andre på høyresiden kommer med om at folk kommer til å miste jobben. Arbeidskraft-behovet kommer ikke til å forsvinne med bemanningsbransjen. Dette er bare en omorganisering av måten å jobbe på. For eksempel kan flere produksjonsbedrifter kommunisere seg imellom og leie ut mellom bedrifter, sier Watne.

– Vil ikke dette gå på tvers av konkurranselovgivningen?

– Nei, inn- og utleie av arbeidstakere mellom produksjonsbedrifter er helt lovlig. Det var vanlig i industrien før frislippet av bemanningsbransjen og er blitt standard i noen deler av byggebransjen, etter mye kamp. Det er en overlegen måte å organisere arbeidet på, både med tanke på rettighetene til de ansatte og det å ta vare på kompetanse og produktivitet, sier Watne.

Rødt og Watne mener i det hele tatt at regjeringens forslag ikke går langt nok, og vil helst forby hele bemanningsbransjen.

Selv om oljebransjen er prosjektbasert av natur, bør ikke arbeidsplassene være midlertidige, ifølge Watne. Hun mener så mange som mulig bør ha fast jobb, og at de uten fast arbeid skal få jobb via Nav i stedet for et bemanningsbyrå.

– Hos innleieselskapet Hytech i Stavanger fortalte bedriftsleder Arild Tjensvold at noen av arbeiderne var ingeniører som tok jobber innimellom for å spe på pensjonisttilværelsen, mens andre var unge som kom rett fra skole og militær. Noen ønsket en fast ansettelse i en bedrift på sikt, mens andre trives med fleksibiliteten i bemanningsbyrået. Hva er galt med det?

– Jeg kjøper ikke argumentasjonen om at bemanningsbyråene trenger å eksistere. Pensjonister skal selvsagt kunne jobbe ved siden av pensjonen, men vi skal ikke basere alle lover og regler i arbeidslivet på dét. Og arbeidere som kommer rett fra skolen kunne like så godt jobbet på verft hos Rosenberg, Aibel eller Aker fra start., sier Watne.

Les også: Nordnorske politikere ble fintet ut av Sofie Marhaug og Rødt

Mener bemanningsbransjen hever standarden

Bedriftsleder Arild Tjensvold i Hytech, som har rundt 260 ansatte som leies ut til oljebedrifter langs kysten, fnyser av kritikken fra klubbleder Johansen i Kværner Verdal og Rødts Watne. Han peker på at et Fafo-notat, initiert og finansiert av blant annet Fellesforbundet, langt på vei dokumenterte at det ikke pågikk et «frislipp» i bemanningsbransjen.

Tjensvold reagerer på Johansens påstand om at bemanningsbransjen ikke kurser sine egne. Han peker på at hans bedrift kurser og oppdaterer ansatte etter behov, og at fagforeninger og departementet blankt har avvist byråer som har søkt om å bli lærebedrifter.

– Jeg vil tvert imot mene at bemanningsbransjen bidrar til å opprettholde og heve kompetansen, sier Hytech Personell-sjef Tjensvold.

Han peker på at det er vesentlig lavere organisasjonsgrad i små- og mellomstore bedrifter med færre enn 50 ansatte, som utgjør et overveldende flertall av bedriftene i Norge.

– Det er et behov for at disse bedriftene kan fortsette å leie inn fra seriøse bemanningsforetak. Selv om det er tariff og organisering i en bedrift, er det ikke alle forbund som har innstillingsrett, sier Tjensvold.

Les mer: DNB spår lønnsfest i flere år

– Virkelighetsfjern

Bemanningsbyråene får støtte fra NHO og regiondirektør Tone Grindland i Rogaland. Hun mener det er spesielt å hevde at dette er en bransje som «løper løpsk». Hun viser til tall der det fremkommer at ansatte fra bemanningsforetak utgjør om lag 1,7 til 1,9 prosent av årsverk og lønnsmottakere i Norge.

– Det er altså snakk om en svært liten andel av de sysselsatte, og disse tallene har vært stabile over tid, sier Grindland.

Mens det er riktig at store deler av industrien er dekket av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, er det ikke gitt at disse bedriftene får avtale om innleie med de tillitsvalgte, ifølge NHO-toppen.

– Påstanden om at et forbud mot innleie ved arbeid av midlertidig karakter ikke vil få negative konsekvenser, er virkelighetsfjern, ser Grindland.