Tine kuppet statlig jurist

NA24 kan avsløre at toppjurist Sigrid Steine-Eriksen hadde søkt jobb hos Tine samtidig som hun prosederte mot meierikonsernet for Konkurransetilsynet.

18.04.06 07:27

Oslo byfogdembete, Pilestredet 19, rettssal 104, 6. mars, klokken 09.00. Byfogd Helge Rivedal inntar lokalet og spør om det er noen som har innvendinger mot habiliteten til dommeren. Det var det ikke, og retten ble satt.

NA24 – din nye næringslivsavis

- Vil ikke uttale meg
For Tine var det en meget alvorlig sak som skulle behandles. Konkurransetilsynet hadde varslet en bot på 45 millioner kroner fordi Tine angivelig presset en konkurrent ut av butikkhyllene.

Tine nektet å legge frem interne dokumenter, som kunne bevise/motbevise anklagen, men meierigiganten ble hardt presset av Konkurransetilsynet - anført av den dyktige advokaten Sigrid Steine-Eriksen, som møtte godt forberedt, med hundrevis av sider dokumentasjon.

Det byfogd Rivedal ikke visste, var at prosessfullmektig – advokat Sigrid Steine-Eriksen - i Konkurransetilsynet hadde søkt jobb hos nettopp motparten - Tine - måneden i forkant.

- Jeg vil ikke uttale meg, er alt Steine-Eriksen selv vil si til NA24..

På jobbintervju i Tine
Allerede da retten ble satt i Tine-saken 6. mars, var Konkurransetilsynets advokat i nær kontakt med Tine om sin private karriere.

Søknadsfristen på stillingen som konsernjurist/advokat i Tine gikk ut 13. februar i år – tre uker før saken begynte i Oslo. Og bare noen få dager etter rettsmøtet var Konkurransetilsynets advokat på ny i kontakt med Tine, men denne gang på jobb-intervju.

22. mars fikk hun jobben hos Tine.

- Sår tvil om habiliteten
Jussprofessor Carl August Fleischer mener at Steine-Eriksens habilitet i forhold til Tine helt klart har kullseilt.

- Når vedkommende har en jobbsøknad inne hos Tine, og dermed naturlig nok har et visst ønske om goodwill fra selskapet, kan det være en hemsko for vedkommende dersom man har behov for å gå hardt ut mot Tine. Så dette kan være med på å så tvil om habiliteten til en offentlig tjenestemann, sier jussprofessor Carl August Fleischer til NA24.

Han mener også på et generelt grunnlag at en binding kan være en grunn til å tvile på habilitet.

- Her er det svært viktig at man er åpen i forhold til sin oppdragsgiver, i dette tilfellet Konkurransetilsynet. Og det kommer jo som et moment at hun opptrer som offentlig tjenestenestemann. Da plikter man å praktisere de gjeldende habilitetsregler, sier professor Fleischer.

Informerte sjefen
NA24 får opplyst fra begge sider at advokat Sigrid Steine-Eriksen var åpen om at hun søkte jobb hos Tine, samtidig som hun førte sak mot dem på vegne av Konkurransetilsynet.

Advokaten informerte selv sin arbeidsgiver og sjef, juridisk direktør Mads Magnussen i Konkurransetilsynet, om at hun hadde søkt jobb som konsernjurist i Tine.

Likevel valgte Magnussen å la henne føre saken mot meierikonsernet:

- Ikke noe problem, sier Magnussen til NA24.

Tine kapret topp-jurist
For Tine betyr rekrutteringen at man har sikret seg en advokat og avdelingsleder i Konkurransetilsynet som har vært tungt involvert i tilsynets gransking av Tine-konsernet.

For juridisk direktør Mads Magnussen i Konkurransetilsynet er dette ikke problematisk. Han sier at han er glad for at Konkurransetilsynets personell er ettertraktet vare i markedet.

- Var det kjent for Konkurransetilsynet at hun var søker til den utlyste stillingen i Tine da hun representerte Konkurransetilsynet i rettsmøtet mot Tine i Oslo Byfogdembete den 6. mars i år?

- Ja, det var kjent for oss, sier Magnussen til NA24.

Han opplyser at advokat Sigrid Steine Eriksen har ført saken for Konkurransetilsynet mot Tine, og legger til at hun er en glimrende jurist. Magnussen vektlegger også at hun ikke var ansatt i Tine på det tidspunktet hun førte sak for Konkurransetilsynet.

- Er tatt av saken
- Men synes du ikke at dette blir å blande kortene?

- Jeg anser det ikke som en habilitetskonflikt, og dessuten vant hun jo saken soleklart. Hun har vært korrekt og ryddig i denne prosessen, og vi har helt klare regler som gjelder habilitet for offentlig ansatte. Når det gjelder det som går på karantene og saksforbud, så vil hun i resten av tiden sin i Konkurransetilsynet ikke jobbe med Tine-saken, og hun kan ikke jobbe ikke jobbe med Tine-saken når hun begynner i Tine, forklarer Magnussen til NA24.

Det bekrefter også Tine overfor NA24.

- Hun skal ikke jobbe videre med saken hos oss, sier leder Sikke Næsheim i virksomhetsutvalget i Tine og som blir Steine-Eriksens nye sjef.

Tine ser ikke noe problem
Tine mener de har opptrådt helt korrekt i saken, og mener dette i hovedsak er et forhold mellom Steine-Eriksen og Konkurransetilsynet.

- Dette er først og fremst ett forhold mellom henne og Konkurransetilsynet, sier konserndirektør Stein Aasgaard i Tine til NA24.

- Så dere ser ikke på det å ta hun har søkt jobb hos Tine samtidig som hun førte saken mot dere, som et problem?

- Nei, det ser jeg ikke på som et problem. Hun opplyste i intervjuet at hun hadde klarert med sin sjef at hun var på jobbintervju hos Tine, sier Aasgaard.

Synnøve Finden: - Betenkelig
Administrerende direktør Dag Swanstrøm i Synnøve Finden synes det virker underlig at ingen har opplyst om at Konkurransetilsynets advokat var jobbsøker i Tine.

- Det ville jo være nærliggende å stille spørsmål om habilitetsspørsmålet gjelder i denne saken. Dette synes jeg står frem som nok et eksempel på at åpenhet aldri har vært det som betegner landbrukssektoren, sier Swanstrøm til NA24.

- Det er litt spesielt at de ansetter den advokaten som har representert Konkurransetilsynet i undersøkelsene og saken rundt Tine. Det virker nærmest som om Tine her bare har hentet ut det brysomme elementet fra Konkurransetilsynet, mener Swanstrøm.

Dette er saken:
*Konflikten mellom Tine og Synnøve Finden er en markedskonflikt mellom to meieriprodusenter. Den store, Tine, mot den lille, Synnøve Finden. Den sterke konflikten ble kjent i 2004. Da kom det fram at Tine-ledelsen hadde betalt Rimi-kjeden 16 millioner kroner i rabatter for å stenge Synnøve Finden ute fra kjedemarkedet.

*Konkurransetilsynet mente Tine hadde inngått en avtale med Rema om at Tine skulle være eneleverandør av ost til Rema, og at Tine hadde forsøkt å inngå en tilsvarende avtale med ICA for Rimi-kjeden.

*I brev av 19. september 2005 ble Tine varslet om at Konkurransetilsynet vurderte å ilegge Tine et overtredelsesgebyr etter konkurranselovens § 29 på inntil 45 millioner kroner- for brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11.

*16. februar 2006 begjæret Tine midlertidig forføyning overfor Staten og Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet ønsker at Rema og ICA skal kommentere varselet tilsynet har kommet med overfor Tine. Tine mener imidlertid at varseletbestår av forretningshemmeligheter og er omfattet av taushetsplikt og ikke kunne levere3s ut til tredjepart. 6. mars møtte partene hos byfogden i Oslo og Tine tapte klart. Tine anket på stedet til lagmannsretten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.