*Nettavisen* Økonomi.

Tipsguide til over 50 land

Rundt om i verden varierer tipsingen fra null til 25 prosent. I Italia er det også forskjell på tipsingen nord og sør for Roma, her representert med Napoli. Foto: (Thinkstock.com)

Sjekk hvor mye tips du er forventet å gi på restauranter, hotell og i taxi.

19.06.19 14:48

Hvor mye og hvem du skal tipse er helt forskjellig avhengig av hvor du er i verden. Du kan risikere at kelneren blir grovt fornærmet hvis han ikke får tips. Men du kan faktisk også risikere at han blir fornærmet hvis han får det.

Det lønner seg derfor å sette seg inn i landets skikker på denne fronten. De fleste ønsker å holde seg innenfor den normale høflighetsnormen, og da må man vite hva som anses som høflig.

Hvor mye du skal tipse på en restaurant er gjerne i et område, for eksempel fra 5-10 prosent. Generelt bør man da legges seg på et minimum høflighetsnivå hvis besøket har vært helt ordinært. Gi mer etter hvor fornøyd du er.

Å gi det samme i tips til alle er ikke riktig. Hvis du vet du skal besøke den samme restauranten igjen er det ofte smart å være mer rundhåndet med tipsen spesielt første gangen. På steder som ikke er altfor store vil de huske deg igjen, og du får garantert bedre service enn gnierne på nabobordet.

Det er ikke bare på restaurant du skal eventuelt tipse. Det kan være aktuelt i taxien, til pikkoloen (på hoteller som har slikt) og til værelsespiken på hotellet.

Generelt er det forventet at turister gir mer driks enn lokalbefolkningen i mange land. Det er også mer vanlig med tips på de stedene turister ferdes.

Service er ikke inkludert overalt

I mange av landene er det ikke lagt inn service inn i regningen på restaurant, som i Norge. Lønnen til en kelner kan være svært lav, slik at de faktisk er avhengig av å få tips. I USA for eksempel kan en kelner ha en fast timelønn ned mot tre dollar. Her er det lagt opp til at gjestene tipser. Å være prinsipielt mot tipsing hjelper kelneren svært lite i dette tilfellet.

På restaurant er det bedre å gi tipsen som cash i stedet for å gi det over kredittkortet. Gir du tipsen til kelneren, er du sikker på at dette går direkte til han.

Tipsguiden

Nedenfor har vi satt opp en tabell over hvor mye du bør tipse til restauranten, taxien, stuepiken og pikkoloen. Dette er ikke noe eksakte regler, men viser omtrent hvilket nivå du bør legge deg på.

Landene står alfabetisk oppført.

Argentina

Ikke noen utbredt tipskultur.

Restaurant: 10%

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Noen pesos per dag.

Pikkolo: 1 til 3 peso per kolli.

Australia

I Australia er det ingen utbredt tipskultur. Service er inkludert i prisene.

Restaurant: Tips bare hvis du er ekstra godt fornøyd med større måltider på finere restauranter. Det er mer vanlig å tipse hvis man er en del av en større gruppe. Men det er også å blitt vanligere å tipse i turiststrøk.

Taxi: Rund opp til nærmeste dollar.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: 75 cent til 1 dollar per kolli.

Belgia

Tips er ikke en nødvendighet i Belgia.

Restaurant: Serviceavgift er lagt til. Det holder å runde av opp til nærmeste runde tall. Du kan legge på noen få euro ekstra, opp til 10 % hvis du er svært godt fornøyd.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Brasil

Tips er ikke vanlig.

Restaurant: På de fleste restauranter er det inkludert 10 % (dette er egentlig frivillig å betale). Det er ikke nødvendig å gi mer. Gi 10 % hvis det ikke er inkludert.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: 1 real per kolli.

Bulgaria

Det har blitt mer vanlig å tipse i turiststrøk de siste årene.

Restaurant: 10% er normalt.

Taxi: Opp til 10 %.

Stuepike: 0,5 euro per dag.

Pikkolo: 0,5 euro per kolli.

Canada

Har samme tipskultur som USA. Altså at tips forventes.

Restaurant: 15-20 %. Noen ganger kan service være inkludert i regningen.

Taxi: 10%

Stuepike: 1-5 dollar avhengig av størrelsen på rommet, romstandard og lengde.

Pikkolo: 1-2 kanadiske dollar per kolli.

Cuba

Folk tjener svært lite i serviceyrkene slik at tipsinntekter er viktige.

Restaurant: 10-15 %.

Taxi: 1-3 pesos.

Stuepike: 1 peso per dag.

Pikkolo: 1 peso per kolli.

Danmark

Service er inkludert i prisene.

Restaurant: Service er inkludert, men du kan tipse 5-10 % hvis du er godt fornøyd.

Taxi: Rund opp til nærmeste tier.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Egypt

Her forventes det at du betaler for absolutt alt av tjenester. Folk i serviceyrker har nærmest null i fastlønn.

Restaurant: Rundt 10 prosent. Hvis service er inkludert går dette til restauranten.

Taxi: Du avtaler pris på forhånd.

Stuepike: 5 egyptiske pund per dag.

Pikkolo: 5 egyptiske pund per kolli.

Estland

Her er det ingen tipskultur.

Restaurant: Runde opp. 10 prosent er blitt mer vanlig for turister i Tallinn.

Taxi: Runde opp

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

England

Service er inkludert i prisene.

Restaurant: Service er normalt inkludert. Gi 10 % hvis ikke.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke for en helg. 2 pund per uke.

Pikkolo: 1 pund per kolli.

Finland

Tips er ikke vanlig.

Restaurant: Ikke nødvendig.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Forente Arabiske Emirater

Her er det ingen tipskultur.

Restaurant: Ikke nødvendig.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Frankrike

Det er ikke helt nødvendig med tips, men det er vanlig.

Restaurant: Det er lagt til en serviceavgift. Legg på et par euro, opp til 10 prosent hvis du er svært godt fornøyd..

Taxi: Opp til 5-10 %.

Stuepike: 1,5 euro per dag.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Hellas

Normalt er service inkludert, men tips er forventet.

Restaurant: For turister er det forventet at du gir tips. Ved god service gi 5 til 10 %.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 1 euro per døgn.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Hong Kong

Ingen utbredt tipskultur.

Restaurant: Normalt er 10% service inkludert. Du behøver ikke gi mer enn det, i så fall bare litt over.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 2-5 dollar per døgn hvis det ligger en konvolutt for dette på rommet.

Pikkolo: 2-5 dollar per kolli.

India

Du er ikke nødt til å gi tips, men det er vanlig.

Restaurant: Opp til 10% hvis service ikke er inkludert. Høyest i de store byene.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 20-50 rupees per døgn.

Pikkolo: 20-50 rupees.

Indonesia

Ingen utbredt tipskultur.

Restaurant: Hvis service er lagt til, er det ikke forventet med tips. Legg ellers på 10 %.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Irland

Ingen utbredt tipskultur.

Restaurant: Hvis service er inkludert trenger du ikke legge på mye. Ellers 10-15 %.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 1-2 euro per døgn.

Pikkolo: 1-2 euro per kolli.

Island

Ingen tipskultur.

Restaurant: Hvis service er inkludert holder det å runde opp.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Israel

Her er det vanlig å gi tips.

Restaurant: 10-15 %

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 5-10 shekel per døgn.

Pikkolo: 5 shekel per kolli.

Italia

Tipspraksisen er forskjellig mellom sør og nord. I nord kan du risikere å fornærme noen ved å gi tips.

Restaurant: I nord kan du runde opp til nærmeste euro. Fra Roma og sørover kan du legge til 5-10 %.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 1 euro per døgn.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Japan

Ingen tipskultur.

Restaurant: Ikke nødvendig. De kan bli fornærmet.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Kina

Det er ikke vanlig med tips i Kina.

Restaurant: Ikke nødvendig.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Kroatia

Du er ikke nødt til å gi tips, men det er vanlig.

Restaurant: 10%

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 10 kuna per dag

Pikkolo: 10 til 20 kuna per kolli.

Kypros

Her er det ingen tipskultur. Service er som oftest inkludert.

Restaurant: Sjekk at service er inkludert. Rund opp til nærmeste hele euro.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Latvia

Her er det ingen tipskultur. Service er som oftest inkludert.

Restaurant: 10% hvis ikke service er inkludert.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Luxembourg

Tips er ikke en nødvendighet.

Restaurant: 5-10 % hvis service ikke er inkkludert.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 2 euro per døgn.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Malta

Du er ikke nødt til å gi tips, men det er vanlig spesielt fra turister.

Restaurant: Hvis service er inkludert 5-10%. Hvis ikke 10-15 %.

Taxi: 10%

Stuepike: 2-3 euro per døgn.

Pikkolo: 1-2 euro per kolli.

Marokko

Her gis det noe tips i turiststrøk.

Restaurant: På finere restauranter 10-15 %. Ellers ikke mye.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 20 dirham per døgn.

Pikkolo: 10-20 dirham per kolli.

Mexico

I Mexico forventes det å få tips overalt, siden fastlønnen er svært lav.

Restaurant: 10-15 %

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 50 peso per døgn.

Pikkolo: 10-20 peso per kolli.

Nederland

Her er det ingen tipskultur. Service er som oftest inkludert.

Restaurant: Det forventes ikke noe særlig tips. Opp til 10 % ved god service.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

New Zealand

I New Zealand er det ingen tipskultur. Service er inkludert i prisene.

Restaurant: Tipser bare hvis du er meget godt fornøyd.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Polen

Ingen tipskultur, men vanlig på restauranter.

Restaurant: 10%

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Portugal

Tipsing er bare vanlig i turiststrøk.

Restaurant: Hvis service er inkludert 5-10%. Hvis ikke 10-15 %.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 1 euro per døgn.

Pikkolo: 1-2 euro per kolli.

Russland

I Russland er det standard å gi tips.

Restaurant: 10-15 %

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 60-120 rubler per døgn.

Pikkolo: 30-90 rubler.

Singapore

Det er ikke nødvendig med tips.

Restaurant: Ikke nødvendig, men turister forventes å gi noe.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Skottland

Service er inkludert i prisene.

Restaurant: Service er normalt inkludert. Gi 10 % hvis ikke.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: Ikke for en helg. 2 pund per uke.

Pikkolo: 1 pund per kolli.

Spania

Hvor mye du bør tipse avhenger av servicen du får.

Restaurant: Avhengig av servicenivå legger du igjen opp til 5-10 %.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 2 euro per døgn.

Pikkolo: 1 euro per kolli.

Sveits

Ingen tipskultur, service er inkludert.

Restaurant: Ikke nødvendig.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: 1 franc per døgn.

Pikkolo: 1 franc per kolli.

Sverige

Service er alltid inkludert.

Restaurant: Ikke nødvendig å gi, bare hvis god service.

Taxi: Rund opp til nærmeste tier.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Sør-Afrika

Her forventes det at du gir tips.

Restaurant: 10-15 % hvis service ikke er inkludert.

Taxi: 10%

Stuepike: 10-15 rand per døgn.

Pikkolo: 10 rand per kolli.

Sør-Korea

Har ikke vært noen tipskultur, men har blitt mer vanlig de siste årene.

Restaurant: Ikke nødvendig i koreanske restauranter. 5-10 prosent i vestligorienterte restauranter.

Taxi: Ikke nødvendig.

Stuepike: Ikke nødvendig.

Pikkolo: Ikke nødvendig.

Thailand

Tipsing er bare vanlig i turiststrøk.

Restaurant: Hvis service ikke er inkludert gir du opp til 10 % på finere restauranter, eller avrund opp til nærmeste 100 bath.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 20-50 baht per døgn hvis det ligger en konvolutt for dette på rommet.

Pikkolo: 20-50 baht.

Tsjekkia

Tips er ikke vanlig, men er blitt vanlig for turister.

Restaurant: 10 % forventes av turister, men er ikke nødvendig.

Taxi: Avrund opp til nærmeste koruna.

Stuepike: 10 koruna per dag.

Pikkolo: 20 koruna per kolli.

Tunisia

Ikke nødvendig å gi tips, men blir tatt i mot.

Restaurant: Bare litt, opp til 10 % på fine restauranter.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 20 dinarer per uke.

Pikkolo: 5 dinarer

Tyrkia

I Tyrkia er tipsing vanlig, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig.

Restaurant: Fra runde av oppover til 10 % avhengig av hvor fornøyd du er. Det tipses høyere på dyre restauranter.

Taxi: Rund opp.

Stuepike: 5 lira per døgn.

Pikkolo: 4-5 lira per kolli.

Tyskland

Ingen tipskultur, men det er forventet på hotell.

Restaurant: Trenger egentlig ikke mer enn 1 til 2 euro ekstra. Kan legge på 5-10 % hvis du er svært godt fornøyd.

Taxi: Rund opp til nærmeste euro.

Stuepike: 3 euro per dag.

Pikkolo: 1-2 euro per kolli.

Ungarn

I Ungarn er det vanlig med tips.

Restaurant: 10-15 %. Sjekk om det er lagt til service først.

Taxi: 10%

Stuepike: 200 500 forinter per døgn.

Pikkolo: 200-500 forinter per kolli.

USA

I USA råder et en sterk tipskultur. Her forventes det å få tips overalt, siden fastlønnen er svært lav.

Restaurant: Minimum 10 % (hvis du er misfornøyd, opp til 25 % hvis du er svært fornøyd. Noen ganger kan service være inkludert i regningen.

Taxi: 10-15 % pluss 1 dollar per kolli.

Stuepike: 2-5 dollar avhengig av størrelsen på rommet, romstandard og lengde.

Pikkolo: 1 til 5 dollar per kolli.

Østerrike

Her er det vanlig å tipse på restauranter og taxier.

Restaurant: Rundt 5 prosent, men holder å runde av oppover.

Taxi: Rund av oppover.

Stuepike: Kan tipse 1-2 euro per dag.

Pikkolo: 1-2 euro per kolli.

Kilder: Turistkontorer, Frommes.som. About.com. Whototip.net, Wikipedia, TripAdvisor.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag