Årsregnskapet for Kongehuset i 2021 som ble publisert i april viser et sikkerhetsprosjekt som sprenger budsjettet og vil føre til økte kostnader.

– Det pågående sikkerhetsprosjektet ved de kongelige eiendommene har hatt planlagt høyt aktivitetsnivå i 2021 og har derfor et regnskapsmessig underskudd på kroner 129.144.266, skriver Kongehuset i en kommentar til regnskapet.

Sprengt prosjektbudsjett

Sikkerhetsprosjektet ble etablert i 2016 på oppdrag av Justisdepartementet, etter en sikkerhetsanalyse i regi av Politidirektoratet i perioden 2012-2015, og vil ikke bli ferdigstilt før 2022, skriver kommunikasjonsstaben.

– Prosjektet er forsinket og vil bli dyrere enn tidligere antatt, men har i 2021 fremdeles blitt finansiert av prosjektets egen bevilgning og avsetninger, heter det i regnskapet.

Som nordmenn flest beskriver også kongehuset utfordringer i regnskapet som følge av krisene som skjer i verden. Budsjettene har blitt møtt med uforutsette forhold.

– Både pandemien og grunnforholdene i Slottsparken og Dronningparken har vist seg å være svært utfordrende, og dette har ført til forsinkelser. Kombinert med andre forhold, som økte råvarepriser på materialer, lengre leveringstider og mangel på arbeidskraft, har det ført til økte kostnader, skriver kommunikasjonsstaben i regnskapet.

Kongehuset skriver at midler utover kostnadsrammen som lå på 628 millioner vil bli nødvendig.

Prosjektet hadde 19,6 millioner kroner i ubrukte midler per 31.12.21.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe forteller at det fortsatt er uklart hvor mye Kongehuset kommer til å trenge fra Stortinget for å dekke kostnadssprekken.

Vi er i sluttfasen av arbeidet med Sikkerhetsprosjektet og er i ferd med å sluttføre en usikkerhetsanalyse som vil si noe om det endelige behovet. Vi er i dialog med departementet om dette arbeidet., sier Varpe til Nettavisen.

Hele prosjektet er nesten ferdigstilt, informerer kommunikasjonssjefen

Les også: Kongefamilie med sjaman som helbreder kreft og prinsesse som snakker med engler

– Et teknisk underskudd

Kongehuset eller Den Kongelige Civiliste hadde en inntekt på 312 millioner kroner hvor 311 millioner kommer fra en bevilgning fra Stortinget.

Civillisten er driftsmidlene til Det kongelige hoff, inkludert lønn til de ansatte.

Prosjektkostnadene økte kraftig i 2021 sammenlignet med 2020..

I 2021 hadde prosjekter i kongehuset en driftskostnad på 242 millioner, opp fra 146 millioner i 2020.

Totalt lå kostnadene på 442 millioner, en kraftig økning fra 2020 hvor kostnadene lå på 334 millioner.

Den Kongelige Civiliste har over doblet underskuddet fra 2020 da det lå på 64 millioner. Årsresultatet i 2021 ble et underskudd på 132 millioner.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe understreker at dette var et planlagt regnskapsmessig underskudd. Det vil bli dekket av tidligere års avsetninger som inkluderer de 628 millionene i innvilget prosjektmidler.

Den ordinære driften hadde et underskudd på 4,7 millioner.

Virksomheten som driver kulturformidling ved Det kongelige hoff, Åpent Slott, hadde en bedre utvikling fra 2020.

Inntektene lå på 1,12 millioner i 2021, som er noe ned fra 2020-inntektene på 1,3 millioner. Men Åpent Slott har gått fra et driftsunderskudd på rundt 600.000 til et driftsresultat på 76.000 kroner.

Les også: Politikere gir seg selv millioner – velgerne får ikke vite hva de går til