Gå til sidens hovedinnhold

Titusenvis går glipp av statlig boligstøtte

- Rart at etablerte ordninger ikke fungerer bedre, sier eksperter.

Boligpolitisk rådgiver Christian Hellevang i KS og administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig mener langt flere vanskeligstilte nordmenn har krav på penger til bolig gjennom bostøtteordningen og startlånordningen.

De to ordningene er ment å være hjelp til nordmenn som ikke på egen hånd klarer å komme inn i boligmarkedet.

Går glipp av 70 millioner i måneden
Da Regjeringen for et år siden utvidet og forbedret bostøtteordningen, ble det beregnet at om lag 50.000 nye husstander ville komme inn. Foreløpig er det bare registrert om lag 18 000 nye søkere. Over 70 millioner kroner står derfor ubrukt hver måned, opplyser KS i en pressemelding tirsdag.

- Gjennomsnittlig bostøtte er 2190 kroner i måneden. Det er derfor snakk om betydelige beløp som folk går glipp av og som kunne gjort hverdagen enklere for mange. Vi har grunn til å tro at det fortsatt er store grupper som ennå ikke har fått med seg at bostøtteordingen er utvidet, sier boligpolitisk rådgiver i KS Christian Hellevang til NA24.

Hellevang roser Husbanken og kommunene for å gjøre ordningen kjent, men sier at KS likevel er bekymret over at man fortsatt er langt fra målet om 50.000 nye bostøttemottakere. Han mener det er behov for en bred informasjonskampanje, slik at grupper som i dag ikke har kunnskap om at de har rett til bostøtte blir klar over sine rettigheter.

Flere kunne fått startlån
Når det gjelder startlån har kommunene ifølge KS søkt om totalt 4,4 milliarder kroner ved utgangen av mai. Total låneramme i Husbanken er i år på 15 milliarder.

Per 1. juni 2010 hadde 1864 nordmenn fått innvilget startlån. Det var en økning på 34 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2009.

- Antallet kunne antageligvis vært doblet dersom kommunene hadde benyttet rammen fullt ut, sier Hellevang til NA24.

Dårlig håndtering gir økt klasseskille
Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig mener den dårlige utnyttelsen av ordningene bidrar til økt klasseskille i Norge.

- Nåværende regjering har gått høyt ut når det gjelder arbeidet mot fattigdom og at noe av det viktigste er å hjelpe vanskeligstilte til å bli eiere av egen bolig. Da er det rart at etablerte ordninger ikke fungerer bedre, sier Schumann til NA24.

Han mener det er langt bedre å gi vanskeligstilte tilgang til egen bolig enn å henvise dem til ett stadig økende antall kommunale boliger.

- Men noe må gjøres med hele måten systemet håndteres på. Vi opplever i det daglige at boligkjøpere avhengig av startlån i realiteten er utelukket fra bruktboligmarkedet på grunn av treg kommunal saksbehandling , sier Schumann.

Kommentarer til denne saken