Gå til sidens hovedinnhold

Tjener rått på norske mobilkunder: - Gjør seg fete på vår bekostning

Nå er det dokumentert fra offisielt hold, mobiloperatørene i Norge har mye bedre marginer enn i resten av Norden.

Konkurransen i det norske mobilmarkedet har gjentatte ganger vært kritisert. Det har kommet frem at norske mobilkunder må punge ut mye mer enn kundene i de andre nordiske landene.

Ifølge en undersøkelse fra Forbrukerrådet i desember 2019 betalte norske mobilkunder nesten 40 prosent mer enn de svenske og danske kundene. Samtidig brukte de norske kundene mye mindre data.

Nå er de høye norske marginene dokumentert gjennom den såkalte ekomstatistikken for 2020 fra Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Her slås det fast at både Telenor og Telia Norge har vedvarende høye marginer. Det får Forbrukerrådet til å reagere.

Les også: To kontrollerer mobilmarkedet

Altfor dårlig

- Det er altfor dårlig konkurranse i mobilmarkedet. Dette har vi i Forbrukerrådet påpekt gjentatte ganger når vi har sammenliknet prisene mellom aktørene. Det som er bra med denne rapporten, er at den viser at norske mobilkunder betaler mye for lite.

- Vi bruker halvparten så mye data som forbrukerne i de andre nordiske landene. Telenor og Telia har også mye større marginer i Norge enn i resten av Norden og gjør seg fete på vår bekostning, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til Nettavisen Økonomi.

Rapporten viser at driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Telenor økte fra 43,8 prosent i 2019 til 48,6 prosent i 2020. Fot Telia Norge var økningen fra 43,6 prosent til 45,3 prosent. Disse fortjenestemarginene er klart høyest i Norden.

Til sammenlikning er marginene for Telenor i Danmark på 25,6 prosent og på 18,8 prosent for Telia (se illustrasjonen under).

Blyverket sier Forbrukerrådet i lang tid har pekt på at prisene ut mot forbrukerne er høyere i Norge. Nå dokumenterer Nkom det samme.

- Vi er svært glad for at tilsynet underbygger vår virkelighetsbeskrivelse og nå ser behovet for en strengere regulering. Vi ser også at regjeringen påpekte det samme i sin Ekom-melding fra april, sier Blyverket.

Les også: Høye mobilpriser: Telenor-sjefen skylder på kravstore norske kunder

Fungerer dårlig

Telenor og Telia har et knusende grep om det norske mobilmarkedet. Telenor er markedslederen med 2,69 millioner abonnenter, men hadde på det meste rundt 3 millioner i 2013. Telenors samlede andel av omsetningen ligger på godt over 50 prosent, for bedriftsabonnementer hele 66 prosent, ifølge Nkom.

Telia har ligget nokså stabilt de seneste årene med i overkant av 2 millioner mobilabonnenter. De øvrige mobilselskapene hadde i fjor til sammen 1,09 millioner abonnenter.

Nkoms rapport for 2020 viser ellers at Telenor omsetter for 328 kroner i måneden på et mobilabonnement, langt foran Telias 241 kroner.

Les også: Maner til priskrig: Nye abonnementer knuser konkurrenten

Duopol

Blyverket mener Norge trenger økt konkurranse i mobilmarkedet og å få redusert prisdifferansen mot resten av Norden. Hun sier vi har et tilnærmet duopol i det norske mobilmarkedet, der altså Telenor og Telia er dominerende.

- Mangelen på konkurranse blir tilslørt av at Telenor og Telia eier flere av de andre mobiltilbyderne. Konkurransen i markedet er i praksis enda mindre enn det den ser ut til for forbrukerne. All markedserfaring tilsier at flere aktører i et marked sikrer en bedre reell konkurranse både når det gjelder kvalitet og pris.

Blyverket sier hun er bekymret for at de to store aktørene i det norske mobilmarkedet er så dominerende.

Les også: Danske Telenor-kunder betaler halv pris: Får dobbelt så mye datatrafikk som nordmenn

For sent

- Derfor er det bra med statistikk fra Nkom som viser dette bildet, slik at vi får nyansert fakta og gjort en sammenlikning mot Sverige og Danmark. Dette er sentralt i arbeidet for å sikre bedre konkurranse.

- Går utviklingen feil vei?

- Det går i alle fall for sent fremover. Når to aktører dominerer, er det vanskelig for andre å etablere seg. Det fører igjen til høye priser og dårligere tilbud for oss forbrukere.

- Derfor er det utrolig viktig at vi får en fullverdig tredje aktør som gjør det mulig å utfordre Telenor og Telias makt. Her må myndighetene se til at Ice får rammevilkår som gjør det mulig å fortsette utbyggingen.

Les også: Telenor-tallene klare: 70.000 mobilabonnenter borte

Dele på mastene

En innvending mot et tredje nett er at det blir for dyrt å bygge ny infrastruktur i områder der ikke kundegrunnlaget er stort nok. Blyverket mener svaret på det er samlokalisering, og at mindre aktører får en enklere og rimeligere tilgang til de eksisterende nettene.

- Folkelig sagt må de kunne få dele på mastene, slik at de mindre selskapene har mulighet til å nå opp i konkurransen. Vi er opptatt av at aktører får leie nett til vilkår som gjør det mulig å konkurrere.

Hun er glad for at Nkom følger opp med margintester som avdekker om det er mulig å drive lønnsomt, og at de mindre aktørene kan tjene penger i andres nett.

- Og så må vi forbrukere utnytte vår makt og utøve er ansvar. Vi har fått eSIM, som gjør det mulig med elektronisk bytte av mobilleverandør. Det er viktig for å få ned transaksjonskostnadene, og at aktørene konkurrere hardere og jevnere på pris.

Vil snakke seg vekk

Blyverket mener rapporten viser at det er vanskelig for de norske mobiloperatørene å snakke seg vekk fra forskjellene i Norden. Hun peker på at mobiloperatørene hvert eneste år sier at det er så vanskelig å bygge ut i Norge, at kundene må betale mye fordi det er så høye hastigheter i nettet.

- Det er riktig nok mye fjell og fjord i Norge, men dette forklarer bare noe av forskjellene. Det er dessuten greit å ha med seg at den høye hastigheten skyldes lite trafikk og at vi bruker lite data. Da er det ikke rart det går fort i det norske mobilnettet, sier hun.

Blyverket er overrasket over at i den pågående digitaliseringen av samfunnet, er aktørene lite opptatt av å skape et forbrukerrettet marked.

- Desto viktigere er det at myndighetene kommer på banen, fordi det er helt åpenbart at vi ikke bare kan overlate dette til aktørene alene.

Mange undersøkelser

- Hva gjør Forbrukerrådet for å bedre konkurransen i mobilmarkedet?

- Over tid har vi prøvd å skape forståelse for hvordan systemet virker. Vi har gjort mange undersøkelser som dokumenterer at mobilkundene betaler for mye, og nå har myndighetene tatt tak i det samme.

- Vi er en interessepolitisk organisasjon som reiser debatten og har avdekket de høye marginene. Målet er å gjøre det enklere for forbrukene og å få til en god konkurranse, svarer Blyverket

Hun lover at de fremover vil følge med på konkurransen i mobilmarkedet med «argusøyne».

- Og forbrukerne må nå ta en «vårrengjøring» der de ser på sine løpende utgifter. Det er en svak konkurranse i markedet i dag, men det er penger å spare ved å bytte leverandør og ved å finne et abonnement som passer for ditt bruk. Det finnes flere sammenlikningstjenester i markedet, sier forbrukernes vaktbikkje.

Bedre tjenester

Telia og Telenor er ikke uventet uenig i påstandene om manglende konkurranse. Mobildirektør Ric Brown i Telenor Norge sier at de seneste månedene har mange av de norske mobilselskapene, Telenor inkludert, forbedret sine abonnement med lavere priser og/eller mer data.

I tillegg til priskonkurransen er det ifølge Brown høy grad konkurranse på kvalitet på tjenester og nettverk.

- Som Nkoms fremleggelse viser, har det i 2020 vært rekordhøye investeringer i telekominfrastruktur i Norge. Konsekvensen er bedre dekning, raskere nett og rikere tjenesteinnhold, og et nett i verdensklasse er fundamentet for digitaliseringen av Norge, sier Brown.

Han mener enhver sammenlikning må se på totaliteten av hva mobilkundene får. Det er ikke bare data som inngår i Telenors abonnementer, men flere andre tjenester som kundene etterspør.

Kun Telenor

Kommunikasjonssjef Ellen Scheen i Telia Norge mener det kun er én aktør som er definert av myndighetene til å ha en dominerende posisjon i det norske mobilmarkedet. Hun sikter altså til Telenor, og Telenor er derfor regulert.

- Og det investeres langt mer i samfunnskritisk digital infrastruktur i Norge enn i noen av våre nordiske naboland. Mer enn hver tredje krone industrien har i inntekt, går tilbake til investering i bedre infrastruktur. Det har gitt oss verdens beste digitale infrastruktur, hevder Scheen.

- Kvalitet koster, og sammenlignet med andre nordiske land er det dyrere og vanskeligere å bygge samfunnskritisk mobilnettinfrastruktur i Norge. EU har beregnet at det er mellom 30-60 prosent dyrere å bygge infrastruktur i Norge enn i Sverige, Gapet til Danmark og Finland er enda større, fortsetter hun.

Kommer greit ut

Scheen sier at i gjennomsnitt betaler Telias kunder rundt 250 kroner i måneden for sitt mobilabonnement.

- Sammenlikner vi med andre typiske månedsabonnement, som for eksempel abonnement på treningssenter, kommer et mobilabonnement ganske greit ut. Det er også et faktum at forskjellen på telepriser i Norge og EU er langt lavere enn prisene på andre varer og tjenester mellom Norge og EU, sier Scheen.