Statens pensjonsfond utland - Oljefondet - fikk i første halvår 2021 en avkastning på 9,4 prosent. Det tilsvarer nesten 1000 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer i halvåret var hele 13,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var -2,0 prosent. Renteinvesteringene gir nå negativ avkastning, fordi obligasjonsrentene stiger.

Det betyr kurstap, fordi fondets renteplasseringer har en lavere rente enn de løpende markedsrentene. Investorene vil dermed ikke betale full pris hvis de skulle ha kjøpt Oljefondets rentepapirer. Statsobligasjoner hadde i første halvår en negativ avkastning på 3,1 prosent.

Fondets totale avkastning var 0,28 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen, som fondet måler seg mot.

Les også: Norge går med dundrende underskudd - staten betaler nå for 2 av 3 kroner som brukes i Norge

Energi og finans

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i halvåret, og særlig investeringene innen sektorene energi og finans. Investeringene i energiselskapene fikk en avkastning på 19,5 prosent, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management i en pressemelding onsdag.

Første halvdel av 2021 har også vært preget av koronapandemien, men sektorene helse og teknologi har hatt solid avkastning gjennom pandemien. Oppgangen fortsatte i første halvår, og Oljefondet eier rundt 1 prosent av verdens største teknologiselskaper, som Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon og Facebook.

45 prosent av aksjeavkastningen kommer fra selskaper i Nord-Amerika, og disse aksjene hadde en økning i første halvår på 17 prosent. Europa står for 30 prosent av aksjeplasseringene, og de europeiske aksjene steg med 13 prosent i verdi. Teknologiselskapene, som er små her hjemme, utgjør 20 prosent av aksjeporteføljen.

–Teknologiselskapene fikk en avkastning på 16,8 prosent. Flere store teknologiselskaper opplevde en fortsatt økning innen digital annonsering, sier Tangen.

Les også: Arbeidslivseksperten går i strupen på Nicolai Tangens nye rekrutteringstriks

Jo svakere, dess bedre

Oljefondets resultat hjelpes også av en svakere krone, ettersom midlene er plassert i utlandet. Det betyr at verdiene stiger i kroner når kronen svekker seg, men i andre kvartal var det ikke store kronesvekkelsen. Avkastningen måles likevel primært i utenlandsk valuta, ut fra sammensetningen i de ulike referanseindeksene.

Avkastningen i andre kvartal var 5,2 prosent. I første kvartal hadde fondet en avkastning på 4 prosent, tilsvarende 382 milliarder kroner. Aksjeavkastningen i kvartalet var pene 6,6 prosent.

Oljefondet hadde ved utgangen av første halvår en verdi på 11.673 milliarder kroner. 72,4 prosent av fondet var investert i aksjer, 25,1 prosent i rentepapirer, 2,4 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Oljefondet har steget i verdi siden halvårsskiftet og utgjør nå over 12.200 milliarder kroner. Grensen på 12.000 milliarder ble passert for noen uker siden. Regjeringen har forutsatt en verdi ved utgangen av 2021 på 10.900 milliarder.