- Vi er svært fornøyde med de sterke underliggende resultatene vi har levert i dette vinterkvartalet. Det er i stor grad et resultat av vår solide merkevare, effektive drift og dedikerte medarbeidere som legger stor vekt på å betjene våre kunder, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i en børsmelding torsdag morgen.

Kvartalstallene for det børsnoterte forsikringsselskapet viser et forsikringsteknisk resultat på 1040 millioner kroner og et resultat før skatt på 1597 millioner.

Forsikringsteknisk resultat er resultatet fra premieinntekter fratrukket skadeutbetalinger og kostnader. Det sier hvordan den underliggende driften i selskapet går. I tillegg har forsikringsselskapene finansinntekter fra plasseringen av kundemidlene.

Les også: Smittetrykket er halvert siden toppen i mars

Reiser mindre

Covid-19-pandemien gir lavere erstatningskostnader, og engangseffektene herfra anslås til om lag 130 millioner kroner. Den positive effekten skyldes hovedsakelig redusert reisevirksomhet og mindre kjøring.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 6,1 prosent til 6973 millioner kroner Inntektene økte ifølge børsmeldingen takket være solide fornyelser og effektive, differensierte pristiltak.

-Driften i Norge går veldig bra, vi har hatt god fremgang i vår danske virksomhet, og vi ser et klart potensiale for høyere resultater i Sverige og Baltikum, sier Baastad.

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at Gjensidige ville få et forsikringsteknisk resultat på 1,1 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,5 milliarder.

Les også: Vaksinerte får ingen hjelp fra reiseforsikringen

Kaldt vær

Vær og temperaturer spiller alltid inn på resultatene til et skadeselskap. Gjensidige skriver at vinteren var spesielt kald i Norge i år, med lange perioder med lave temperaturer i mange deler av landet.

Det medførte betydelig høyere frost- og brannskader på eiendom i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor, da værforholdene var gunstige. Økningen i værrelaterte skader i Norge anslås til om lag 316 millioner kroner,

I tillegg til premieinntekter har altså forsikringsselskapene inntekter fra finansmarkedene. Finansavkastningen i første kvartal ble 0,9 prosent, tilsvarende 556,1 millioner kroner.

Avkastningen i renteinstrumenter med lang løpetid ble negativt påvirket av renteøkningen i kvartalet. Skadeselskapene har mye av midlene plassert i obligasjoner. Når rentenivået stiger, faller kursen på obligasjonene.

Les også: Utbetaler over to milliarder til nordmenn - ber folk sjekke kontoen

Dabbet av

Gjensidige-aksjen har ikke hatt noen spesielt god utvikling de seneste ukene, og aksjen har falt 7 prosent fra mars (se grafen under).

Markedsverdien av Gjensidige ved børsslutt onsdag var snaue 98 milliarder kroner. Den klart største eieren i Gjensidige er Gjensidigestiftelsen med 62,2 prosent av aksjene. Stiftelsen har dermed full kontroll over det børsnoterte forsikringsselskapet.