Fra 1. februar trådte ordningen med egen pensjonskonto i kraft. 1,5 millioner arbeidstakere kan samle innskuddspensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.

AksjeNorge stilte i en spørreundersøkelse på sine nettsider følgende spørsmål: Innskuddspensjon er tjenestepensjon du tjener opp via arbeidsgiver. Hva skjer når du bytter arbeidsgiver? 2499 personer besvarte spørsmålet.

  • 30 prosent svarte: Innskuddet blir en fripolise som ikke gir deg investeringsvalg.
  • 31 prosent svarte: Innskuddet blir et pensjonskapitalbevis, og du kan selv velge fond.
  • 33 prosent svarte: Du får utbetalt pensjonen med en gang


Hva svarer du?

Det midterste svaret er riktig. To av tre svarte altså feil på et helt sentralt pensjonsspørsmål. På spørsmål om hvorfor så mange bommer, svarer Kristin Skaug i AksjeNorge:

Les også: Enkelt grep kan gi deg nesten 30 prosent mer i pensjon

Ikke snakket om

– Arbeidstakerne har ikke behøvd å vite det, selv om bankene har snakket om innskuddspensjon i mange år. Men pensjon er ikke noe vi snakker om på jobben og ikke noe som arbeidsgiver tar opp på intranettet. Du får vite når du begynner i jobben at bedriften har en god pensjonsavtale for de ansatte.

– Men DNB og de andre pensjonsleverandørene sier det bare er mellom 5 og 10 prosent som har vært inne og sjekket hva de får i innskuddspensjon. Mange av de som har sjekket, forstår hva de har av avtaler og hvor arbeidsgiveren har en avtale, fortsetter hun.

Skaug tror også en del arbeidsgivere har vært redd for å synliggjøre pensjonsavtalene av frykten for at de ansatte vil påføre bedriftene høyere pensjonsutgifter.

Les også: Nå kan du ta grep for å gjøre pensjonen din større

Livredde

– Bedriftene har nok vært livredde for at de ansatte skal velge dyrere fond som dermed blir dyrere for bedriften. Mange ser nok på innskuddspensjon som et nødvendig gode.

Arbeidsgivere er siden 2006 lovpålagt minimum 2 prosent i årlige pensjonsinnbetalinger for sine ansatte, men de har muligheten til å tilby de ansatte enda bedre ordninger.

Skaug er svært glad for den nye pensjonskontoen, som samler pensjonsavtalene ett sted. Den nye kontoen synliggjør at den enkelte kan ta mer ansvar for forvaltningen av sin pensjonsopptjening.

Flere arbeidsgivere har ikke valgt en alderstilpasset spareprofil, men opererer med standardavtaler som ikke nødvendigvis passer deg. Det skal vi komme tilbake til.

Forstår ikke

Skaug tror det er mange som ikke forstå alle tallene de får i oversiktene leverandørene sender ut en gang i året. Det kan det bli en bedring på.

– Vi jobber hver dag for å sette av til sparepenger og drømmer kanskje om en hytte eller en god pensjonstid, men synes det er vanskelig å spare. Med den nye pensjonskontoen får du en bedre oversikt.

– Dette er tidenes beste mulighet til å få full oversikt uten at det koster deg noe, lovpriser Skaug den nye ordningen.

– Og hvordan får vi lettest denne oversikten?

– Først og frem bør du gå inn på Norsk Pensjon.no, hvor du ser alle avtalene dine i dag. Når du blir klar over avtalene, bør du ta en gebyrsjekk på Finansportalen.no og sammenlikne med hva det koster andre steder, svarer Skaug.

Spiser av avkastningen

I dag må du selv dekke kostnadene på dine pensjonskapitalbevis. Når de samles på egen pensjonskonto, flyttes denne kostnaden over til arbeidsgiver.

– Disse kostnadene har til nå spist mye av avkastningen på mange pensjonskapitalbevis med lave saldoer, sier Skaug. Det gjelder typisk etter korte arbeidsforhold eller lavtlønnede jobber.

– Det tredje punktet er å gjøre en vurdering om faktisk alt skal samles hos én leverandør. Vil du det, behøver du ikke å gjøre noe. Men hvis du ikke ønsker å samle alt automatisk, må du bruke reservasjonsretten før 1. mai.

– 90-95 prosent av oss har så langt ikke gjort noen ting, og du MÅ ikke gjøre noe. Du vil oppdage at egen pensjonskonto gjør oversikten lettere tilgjengelig for deg og forhåpentlig at pensjonen vokser litt bedre, sier Skaug.

En flytting av pensjonskapitalbevis vil automatisk skje en gang fra 1. mai og ut året. Skaug sier flyttingen vil ta litt tid, ettersom det er veldig mye penger som skal flyttes. Dette må også skje over en lengre periode for ikke å påvirke finansmarkedene for mye. Finans Norge anslår at hele 75 milliarder kroner er på «flyttefot».

Les også: Pensjonsekspert med kraftig advarsel: – Du risikerer å havne i luksusfellen før du går i graven

Pensjonsgap

Skaug har en tese er at de som har vært inne og sjekket, også er klar over reservasjonsretten. Kjenner du avtalene, kan du lettere finne ut hva pensjonsgapet ditt er.

– Vil du få så mye i pensjon som du trenger som pensjonist, må du øke sparingen eller må du øke aksjeandelen? De fleste av oss må i tillegg spare på egen hånd. Det er mye lettere å starte å spare noe i dag enn å vente ti år og så måtte doble sparebeløpet. Å komme tidlig i gang med pensjonssparing, er kjempeviktig, er den klare anbefalingen.

– For mange tror jeg det blir kjempegode nyheter og mange hyggelige opplevelser når de sjekker pensjonen. De får kanskje mer enn de hadde trodd, mens andre får en mindre hyggelig opplevelse og mindre enn de trodde.

Ubehagelig

Skaug tror mange selvstendige næringsdrivende kan få seg en ubehagelig overraskelse når de sjekker hva de får i pensjon. De ansatte er en del av den lovfestede pensjonsavtalen, mens de næringsdrivende som eiere ofte ikke er det. Det skyldes at de ikke er ansatt.

– Dette kan vi se i service og handel, som eksempelvis butikker og frisører, utdyper Skaug.

Hos Norsk Pensjon.no får du også oversikt over din opptjening via folketrygden. Et viktig forhold må du være klar over: I motsetning til folketrygden utbetales ikke innskuddspensjonen frem til du dør.

– Nei, utbetalingene varer for de aller fleste i ti år, fra du er 67 år til du fyller 77. Du kan forlenge perioden, men da blir det mindre i årlige utbetalinger.

– Men pensjonstoget har ikke gått. Det er fortsatt mulig for folk flest å få en god pensjon, men pensjon handler ikke om raske penger på gaten. Det er et tålmodighetsarbeid som krever grundig planlegging sier Skaug.

Les også: Frp vil kutte pensjonsstønad til eldre innvandrere

Risikoprofil

Og da må du tenke gjennom din risikoprofil og hvor stor aksjeandel du kan tåle. Jo høyere aksjeandel, desto høyere forventet avkastning over tid, men også desto høyere risiko.

Er det riktig for deg å ha en aksjeandel på 40 prosent, 60 prosent eller som Skaug gjør: Å gå «all in» med 100 prosent? Det meste av avkastningen du oppnår over tid, kommer fra dette strategiske valget.

– Det viktigste rådet er at ansatte som har flere tiår igjen til pensjon, bør ha en høy aksjeandel. Det gir mulighet for at sparemidlene og kjøpekraften skal vokse. Har du en veldig stor overvekt i renter, vil ikke sparepengene vokse så mye over tid for at du skal bli fornøyd.

– Det er ikke så viktig hva du velger av fond, men et globalt indeksfond med god spredning er greit for de fleste, anbefaler Skaug.

Trading? Fy!

Gjennom egen pensjonskonto har du muligheten til å gjøre egne fondsvalg. Ulempen er at hvis man ser at børsen går som «en kule» og dermed fristes til å ta en uforholdsmessig høy risiko.

I tradisjonell pensjonssparing har ikke det utgjort noe nevneverdig stort problem, men det er en fare at noen med så mange muligheter begynner å «trade» i fond.

– Nordnet tilbyr hele 800 fond, men det er for de spesielt interesserte. På den annen side er det bedrifter som begrenser ansattes muligheter til å velge bredt, sier Skaug.

Hun anbefaler igjen å finne den overordnede strategien for aksjeandel, og da riktig aksjeandel, ikke om du skal velge et bransjefond innenfor teknologi, helse osv.

Alderstilpasset

Standardavtaler inneholder typisk 80 prosent aksjer for yngre arbeidstakere, men andelen kan være ned mot 50 prosent.

Pensjonsleverandørene tilbyr alderstilpassede pensjonsprofiler, som automatisk justerer aksjeandelen med alderen din og reduserer risikoen for deg når du nærmer deg pensjonsalder.

– En lavere aksjeandel når du nærmer deg pensjonsalder, reduserer faren for at opptjent pensjon rammes hardt av negative børser på slutten av opptjeningstiden, sier Skaug.