Gå til sidens hovedinnhold

Togturen blir like dyr

NSB sparer flere titalls millioner på at regjeringen legger om momsreglene i statsbudsjettet som legges fram i dag. Likevel vil ikke visekonsernsjef Arne Wam love lavere billettpriser.

En av godbitene i statsbudsjettet som legges fram klokka 10.00 i dag, er nye momsregler for selskaper som driver med kollektivtransport. Reformen vil gi kollektivselskapene en årlig besparelse på 500 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet har regnet ut at billettprisene kan senkes med 7 prosent dersom alle de 500 millionene går til dette formålet.

Like dyrt å reise
Ifølge samferdselsminister Torhild Skogsholm (V), er NSB blant dem som vil tjene mest på omleggingen. Men NSBs visekonsernsjef Arne Wam vil ikke love lavere billettpriser.

- Vi har et underskudd på 100 millioner kroner på fjerntogene. Vi må først få dette underskuddet på plass før vi kan tenke på å senke prisene, sier han til TV 2 Nettavisen.

Wam er dermed på kollisjonskurs med samferdselsministeren, som mener at momsreformen skal komme de reisende, og ikke selskapene, til gode.

- Jeg forventer at dette skal gi lavere priser, bedre tilbud eller en kombinasjon av begge. Jeg er forsiktig med å si at det skal gi lavere priser alene, for noen steder i landet vil det være viktigere å få på plass et bedre tilbud, uttalte Skogsholm til NTB sist søndag.

NSB får om lag 1,4 milliarder kroner i årlig støtte fra staten. Statstilskuddet er øremerket lokal- og regiontrafikk, mens nattog og fjerntog ikke får direkte støtte. NSB truet tidligere i år med å legge ned ruter mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Kristiansand dersom staten ikke åpner pengesekken.

- Vil se helheten
Oslo Sporveier kommer til å spare 70 millioner kroner i året på regjeringens momsreform. Trolig blir besparelsen for NSB i samme størrelsesorden, men Wam vil ikke ut med noe beløp.

- Vi har gjort en del beregninger ut fra forskjellige forutsetninger, men disse tallene vil jeg ikke bruke eksternt. Vi vil helst også se de elementene i statsbudsjettet som foreløpig ikke er lekket før vi uttaler oss, framholder han.

- Momsreformen får stor effekt over tid, men på kort sikt blir det sannsynligvis ikke så store utslag, tilføyer visekonsernsjefen.

Sparer på kutt i el-avgiften
Arne Wam understreker at han er glad for alle tiltak som bidrar til å bedre økonomien i NSB. I statsbudsjettet som legges fram i dag håper han på økte bevilgninger til fjerntogene og til innkjøp av nytt materiell. NSB kommer dessuten til å spare penger på at næringslivet får fritak for el-avgiften på 9,5 øre per kilowattime.

Reklame

Slik sparer du enkelt 600 kroner på mobilabonnementet