Norges desidert største finanskonsern legger frem et resultat før skatt i andre kvartal på 8285 millioner kroner. Det skjer etter tilbakeføringer av tapsavsetninger på 833 millioner. Netto renteinntekter i kvartalet endte på 9409 millioner kroner, mens resultatet før tap endte på 7555 millioner kroner.

Det er en klar nedgang fra andre kvartal i 2020, men resultat etter tap og tapsavsetninger er hele 2 milliarder bedre.

- Selv om vi ikke har lagt pandemien helt bak oss ennå, er optimismen definitivt tilbake i næringslivet og norske husholdninger. Vi merker vekst i alle deler av banken, og jeg kan ikke huske et kvartal med tilsvarende høy kundeaktivitet langs hele bredden av vårt tjenestespekter, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i en børsmelding tirsdag morgen.

Analytikernes forventninger tilsa i gjennomsnitt at DNB i andre kvartal ville ha netto renteinntekter på 9378 millioner kroner. Resultatet før tapsavsetninger var ventet å bli 7600 millioner kroner, resultatet før skatt 8255 millioner. Analytikerne traff altså blink på resultatet før tap.

Les også: Sbanken-kundene flykter til Bulder Bank: – Eventyrlig

Smellen kom i fjor

Tap og tapsavsetninger har vist seg ikke å være noe stort tema nå som samfunnet åpner opp igjen. De store avsetningene kom i første kvartal 2020 med 5,8 milliarder kroner.

DNB tok i andre kvartal netto tapsasvsetninger på personkundene med 39 millioner kroner. Tilbakeføringene fordeler seg på en rekke næringer. Det var noe tap på shippingkundene gjennom våren, mens segmentet olje- og gass hadde 26 millioner kroner i negative tap.

Da var koronapandemien nettopp brutt ut, og usikkerheten rundt norsk økonomi og konkurser var stor. I første kvartal i år overrasket DNB med netto tilbakeføringer på 110 millioner kroner.

DNB opplever nå økt kundeaktivitet og optimisme i takt med gjenåpningen av den norske økonomien.

Les også: Boligmarkedet holder seg knallsterkt i byene

Øker marginene

Storbanken opplyser videre i børsmeldingen at gjennom kvartalet har de hatt en utlånsvekst på henholdsvis 1,4 prosent og 2,7 prosent i person- og bedriftsmarkedet. Det er i tråd med planen om en årlig vekst på rundt 3-4 prosent. Innskuddsveksten i kvartalet ble 4,1 prosent, til tross for det rekordlave rentenivået.

Markedsrentene falt noe gjennom andre kvartal, men DNB har ikke satt ned utlånsrentene like mye.

Det gjør at de har klart å øke utlånsmarginene til personkundene fra 1,50 prosent i første kvartal til 1,64 prosent i andre kvartal. Storbanken tjente derimot ingenting på innskudd i foregående kvartal.

Nettavisen skrev for en drøy måned siden om hvordan bankene, som DNB, har holdt igjen på rentenedsettelsene og kun latt utvalgte foreningskunder få glede av rentenedgangen,

Skeptiske tilsynsmyndigheter

Denne våren har det store temaet derimot vært DNBs oppkjøp av Sbanken. I midten av juni var DNB over den magiske akseptgrensen på 90 prosent fra Sbankens eiere, og alt ligger nå til rette for et oppkjøp.

Men Konkurransetilsynet har varslet en mulig stans av sammenslåingen. Tilsynsmyndighetene er spesielt opptatt av den dominerende markedsandelen den nye enheten vil få innenfor fondssparing.

DNB skriver i børsmeldingen at fortsatt gjenstår en godkjennelse fra Konkurransetilsynet. En avklaring er ventet i løpet av tredje kvartal.

Les også: Advarer mot DNB-oppkjøp: - Blir kvitt sin mest brysomme konkurrent

Opp 14 prosent

DNB er det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs med en markedsverdi tirsdag før børsåpning på 296,7 milliarder kroner. Så langt i år er DNB-aksjen opp 13,9 prosent (se grafen under). Hovedindeksen ved Oslo Børs har siden årsskiftet steget med 17,7 prosent.

Den desidert største eieren i DNB er Nærings- og fiskeridepartementet med 34 prosent, mens Sparebankstiftelsen DNB eier drøyt 8 prosent. Staten har alene full kontroll over DNB når det gjelder alle store strategiske beslutninger.