Nå skal nye endringer i tolloven sørge for at Tolletaten får en enklere jobb med å holde igjen falske varer.

- Det nye regelverket gjør det nå mulig for Tolletaten å stoppe også mindre postsendelser. For privatpersoner vil det kunne bety at Tolletaten vil tilbakeholde og destruere postsendelser som de har betalt for. De risikerer derfor å betale for en vare de aldri vil få.

- De nye reglene er viktige, fordi de vil styrke etaten sin kontrollmulighet med ulovlig handel av piratkopier og merkevareforfalskinger. Dette gjør at vi i økende grad kan beskytte samfunnet mot skadelige varer og sikre like konkurransevilkår for næringslivet, skriver avdelingsdirektør i Tolletaten, Anna Kirkeluten, i en e-post til Nettavisen.

Farlige kjemikalier og toksiner

Det som bekymrer Tolletaten aller mest er at mye av det som blir beslaglagt, rett og slett er farlig for miljøet, men også for «deg og meg».

EUIPO (EUs immaterialrettskontor) har ved å analysere data fra markedsovervåkningsmyndighetene i alle EU-landene dokumentert farene for forbrukernes helse og sikkerhet.

- Piratkopierte varer representerer en trussel for miljøet og påvirker samfunnsøkonomien i form av tapte inntekter og arbeidsplasser. De utgjør også en betydelig helserisiko, med farlige kjemikalier og toksiner, fare for kvelning, elektrisk støt og brann, forteller Kirkeluten.

På nettsiden velgekte.no, som er en opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning, nevnes det blant annet et bilsete til barn som har blitt solgt i flere europeiske land, hvor stofftrekket på setet inneholdt et flammehemmende middel. De skriver at middelet er regnet som svært farlig for barnets helse, og at det potensielt kan føre til kreft.

Velgekte.no nevner videre at det er en stor spredning av piratkopiert kosmetikk i Europa, hvor en spansk rapport har sammenlignet falske og ekte parfymer. De falske parfymene inneholdt 16 kjemiske stoffer som er farlig for helsen.

Nettsiden advarer også sterkt mot elektriske varer som kan gi elektrisk støt eller eksplodere. Dette inkluderer blant annet falske vinkelslipere, driller, mobil-ladere og rettetenger.

- De mest vanlige kategoriene av varer vi beslaglegger er innenfor klær, elektronikk, legemidler og bildeler. I koronapandemien har vi også sett en økning i import av piratkopiert smittevernutstyr, poengterer Tolletatens avdelingsdirektør.

Og hun legger til:

- Vi oppfordrer derfor forbrukerne og næringslivet til å bruke velgekte.no for å finne ut hvordan de kan unngå falske merkevarer og kopier.

Astronomisk sum

5,8 prosent av alle varer som kommer til Europa er piratkopierte varer, og totalsummen for disse varene utgjør drøye 900 milliarder kroner, ifølge Europol.

Les også: Advarer nordmenn som handler på nett: – Kan eksplodere og begynne å brenne

Det er først og fremst kriminelle organisasjoner som ønsker å tjene store summer på å lure forbrukerne.

- Rapporter fra EU bekrefter at mange av aktørene som står bak piratkopierte produkter er multikriminelle organisasjoner som også tjener penger på annen kriminalitet. Organiserte kriminelle som fasiliterer handelen med piratkopier, er ofte også dypt involvert i annen alvorlig kriminell virksomhet, som hvitvasking, menneskehandel og noen ganger også tvangsarbeid, understreker Kirkeluten.

Norsk undersøkelse

I en landsomfattende undersøkelse utført av Tolletaten og Patentstyret i april i år, så kommer det frem at nesten halvparten er usikre på hva de faktisk kjøper. 43 prosent av de som ble spurt om kjøp av piratvarer, klarte ikke helt å skille mellom ekte og falsk vare.

Les også: Disse produktene blir forbudt – McDonald's tar dramatisk grep

- Undersøkelsen forteller at forbrukerne i økende grad er opptatt av å unngå kjøp av piratvarer. De som handler på nett sier at årsaken til det er at de ikke vil støtte opp om organisert kriminalitet, utnytting av sårbar arbeidskraft, og at falske varer ikke oppfyller gjeldende miljøkrav, sier seniorrådgiver Hedvig Bengtson i Patentstyret i en pressemelding.

Resultatene viser imidlertid også at det er høy aksept blant nordmenn for piratkopier, og at flere rett og slett blir lurt, står det å lese i en pressemelding fra Tolletaten.