*Nettavisen* Økonomi.

Tollgrensa tapte i retten

Staten har vunnet en prinsipiell rettssak som kan bety slutten for tollgrensa på 200 kroner for de som handler varer over internett. For netthandlerne kan det bety dyrere varer.

26.04.05 11:00

Det er Finske Ifi OY Fotolabo Club, som leverer fotorelaterte varer til norske kunder, som har tapt den prinsipielle rettssaken mot Staten v/Finansdepartementet.

Finansdepartementet mente at selskapets forsendelser med verdi under 200 kroner til norske forbrukere er omsetning som er avgiftspliktig i Norge etter merverdiavgiftsloven.

De smalt derfor i bordet et krav på 5,8 millioner kroner.

Dette protesterte Fotolabo på, og trakk kravet for retten.

Tingretten avsa 7. juli 2003 dom der Staten ved Finansdepartementet ble frifunnet. Deretter ble saken anket.

Skal likestilles med norske konkurrenter
Nå er dommen i Borgarting lagmannsrett kommet.

- Lagmannsretten er endelig enig med staten i at reelle hensyn tilsier at utenlandske postordreforetak som driver omsetning rettet mot norske forbrukere, likestilles med norske konkurrenter når det gjelder avgiftsplikt på omsetningen for å unngå konkurransevridning, heter det i dommen som TV 2 Nettavisen har fått tilgang til.

- Konklusjonen blir at Ifi OYs salg av varer med verdi under 200 kroner til norske forbrukere er avgiftspliktig omsetning i Norge, og at Oslo fylkesskattekontor har forstått loven riktig når dette er lagt til grunn, heter det i dommen.

Diskuter dommen her!

- Fritaket uten betydning
I anførselen fra Fotolabo heter det at hele vitsen med 200-kronersgrensen er borte, hvis ikke de vinner gjennom med saken:

- Fritaksregelen for postordreforsendelser med verdi under 200 kroner var ment å være en forenkling som skulle komme norske forbrukere til gode. Hvis statens rettsoppfatning skulle legges til grunn, vil forbrukerne like fullt bli avkrevd merverdiavgift, og fritaket vil i realiteten være uten betydning.

Les hele dommen her

Advokat Odd Hylland i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers har tidligere uttalt at hele ordningen med tollfri import av småpakker vil opphøre dersom Finansdepartementet vant gjennom med saken.

- Med denne begrunnelsen vil hele tollfrigrensa bli opphevet dersom det utenlandske selskapet likevel må betale moms. Da er det lite poeng med tollfrigrensa.

- Forbrukerne vil bli direkte berørt. Alle slags typer selskap som selger alt fra kosttilskudd, blader, musikk, filmer og trykksaker vil bli berørt. Til syvende og sist betyr dette dyrere varer for forbrukerne, har han tidligere sagt til Dagbladet.

Det er uklart om den prinsipielle dommen vil bli anket videre til Høyesterett.

Flertallet på Stortinget har tidligere varslet at de vil heve grensen for tollfri import fra 200 til 1.000 kroner, men så langt har det ikke skjedd noe.

I 2004 handlet nordmenn for 1,7 milliarder kroner over internett.

Diskuter dommen her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.