Tollvesenet står ikke bare på grensene for å vinke inn feriebilister som har tatt med litt for stor kvote til gamlelandet. De har også alternative inntektskilder.

Og dem tjener de grovt på.

I 2008 gjennomførte Tollvesenet 1.349 regnskapskontroller og 183.000 import- og eksportkontroller.

Det ga 744 millioner kroner i statskassen.

Toll- og avgiftsleder Bjørn Røse sier dette er en økning på 40 prosent fra året før.

Han mistenker at finanskrisen er årsaken til at millionene ruller stadig fortere inn på skatte- og avgiftsundragernes konti.

Flere hundre millioner
For finanskrisen har ført til at stadig flere prøver å unndra både dette og hint fra skatter og avgifter. Rene import- og eksportkontroller avslørte juks i størrelsesorden 252 millioner kroner. Desidert mest kom fra unndragelse av miljø- og petroleumsavgifter med 173 millioner kroner.

Men det var ikke det eneste som ble forsøkt unndratt. Innen båt- og bilimport ble det registrert 51 saker i fjor. Klassikeren er den utenlandsimporterte bilen som importeres som lastebil, men der den åpenbart burde vært beskattet som en personbil.

Unndratte avgifter fra bil- og båtimportørene utgjorde hele 28 millioner kroner i 2008.

- En annen stor post er unndragelser av særavgifter som for eksempel avfallsavgiften de som sluttbehandler avfall må betale. Her avdekket vi unndragelser for til sammen 91 millioner kroner i 2008, sier fungerende avdelingsdirektør Asle Farberg i Tollvesenets kontrollavdeling til Nettavisen.

Regnskap som svir
Dette er imidlertid for småpenger å regne opp mot Tollvesenets virkelige gullgruve; regnskapskontroller.

Her håvet Tollvesenet inn 490 millioner kroner i fjor.