Her finner du tomtefestekalkulatoren

Om tomtefestekalkulatoren

Markedsverdien: Det er "råtomtverdien" som skal settes opp som markedsverdi. Tomteverdien kan ikke settes høyere enn det tomten kan selges for, om det bare var tillatt å sette opp det huset eller husene som er på tomten. Det skal gjøres fradrag i tomteverdien for verdiøkning på tomten som er utført av festeren, eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre.

Maksimal festeavgift: Maksimalgrensen er i 2019 er på 12.611 kroner (foreløpig beregnet) per mål/dekar, i 2018 var den på 12.231 kroner . Denne grensen gjelder også om tomten er under ett mål.

Innløsing: Hovedregelen er at tomten kan løses inn til 25 ganger festeavgiften. Kun bortfester kan kreve at tomten skal innløses til 40 prosent av markedsverdien.

Hvis det i festekontrakten er avtalt at justeringer bare ("tvillaust avtalt") skal skje i henhold til utviklingen i pengeverdien, gir ikke festeavtalen noe grunnlag for et engangsløft.

Se også:

Les mer om tomtefeste.

Innløsing av festetomt

Regulering av årlig festeavgift