Tone Ims Larsen mener parkeringsselskapet, Apcoa, bedriver tvilsom skilting på Bryn Senter.

– Jeg hadde satt på stoppeklokken for å holde tiden, og satt meg i bilen flere minutter før parkeringen gikk ut. Likevel fikk jeg parkeringsgebyr, forteller Tone Ims Larsen til Nettavisen.

Noen dager etter at Ims Larsen hadde vært på senteret fikk hun en faktura på 100 kroner fra Apcoa i posten.

Det er Apcoa som leier parkeringsområdet av Bryn Senter. Kjøpesenteret ligger ved Høyenhall i i Bydel Østensjø i Oslo. Ifølge gjeldende bestemmelser kan du stå gratis parkert i én time utenfor senteret og to timer inne i parkeringshuset.

Apcoa Parking AG er Europas største parkeringsselskap. I 2018 kjøpte selskapet Europark. Selskapet Apcoa Parking Norway AS hadde salgsinntekter på nesten 600 millioner i fjor, ifølge offisielle tall fra Brønnøysundregisteret.

På området til Bryn Senter er det også en Uno X bensinstasjon. Ims Larsen valgte å fylle bensin før hun kjørte ut av kjøpesenteret. Og det var det som var feilen.

Fyller du bensin på denne bensinstasjonen før du kjører ut, kan du risikere et parkeringsgebyr. Da hjelper det lite at du har satt deg i bilen før parkeringen utløp.

Har du opplevd noe lignende? Tips oss med din historie!

Her kan du se hva Tone Ims Larsen gjorde. Synes du det er oversiktlig?

SE VIDEO: Tone Ims Larsen reagerer på denne skiltingen.

Hevder skiltingen er feil

På parkeringsområdet går det ikke frem at det går av gratistiden hvis du fyller bensin. Ims Larsen etterlyser tydelig skilting.

– Dette er kreativ bokføring, og det er helt klart at de må finne kreative løsninger for å inndrive penger. Jeg er helt sikker på at folk ikke får med seg dette, sier hun.

Parkeringsavgiften utover den tilmålte tiden er 40 kroner per påbegynte time. I tillegg påløper 25 prosent moms og fakturagebyr. Dermed får alle kunder som går over tiden en faktura på 100 kroner.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg fikk fakturaen, og satt meg i bilen for å sjekke. Det står ikke noe skilt om at jeg fortsatt er parkert når jeg fyller bensin, sier Ims Larsen, og understreker:

– Jeg parkerer ikke når jeg fyller drivstoff. Denne parkeringsfellen tjener de rått på.

Ims Larsen er overbevist om at skiltingen er feil, og er svært kritisk til at det er plassert en bensinstasjon inne på samme område hvor man parkerer på Bryn Senter. Regelverket for parkering sier at det skal være ansvarlig skiltet som betyr at det ikke skal være tvil om hva som er bestemmelsene.

– Hadde jeg visst det, hadde jeg bare tatt en ekstra runde i rundkjøringen og kjørt inn igjen for å unngå gebyret, sier hun.

Ims Larsen understreker at på Bøler senter er det tilsvarende ordning med én og to timer gratis parkering.

– Her er det veldig godt skiltet, og det er ikke i tvil om når du kjører ut av parkeringsområdet. Det er det jeg savner på Bryn Senter, sier hun, og ber om at Apcoa endrer skiltingen:

– På Bryn Senter burde skiltet ha vært der du kjører ut av det oppmerkede parkeringsområdet, ikke området i sin helhet etter at du har passert bensinstasjonen.

Les også: Parkeringsbråk bak slottet: - Det må vente til våren

Avvist av Apcoa

Etter hendelsen tok Ims Larsen kontakt med både parkeringsselskapet og kjøpesenteret. Både Apcoa og Bryn Senteret avviste Ims Larsens påstand om at parkeringsavgiften ikke var lovlig.

Inntektene fra parkeringsavgifter og gebyrer deles mellom Bryn Senter og Apcoa. På grunn av forretningshemmeligheter har Nettavisen ikke fått klarhet i den prosentvise fordelingen av inntekter.

Ifølge Ims Larsen som i årevis har jobbet med parkeringssaker i Forliksrådet, deler ofte senteret og parkeringsselskapet inntektene likt mellom seg.

Hun sier til Nettavisen at hun i kommunikasjonen med både parkeringsselskapet og kjøpesenteret opplevde at de la skylden på hverandre.

– Jeg opplevde parkeringsselskapet som arrogante, og de opplyste at ingen andre hadde klaget på dette.

Ims Larsen sendte til slutt en skriftlig klage til Apcoa med påstander om at skiltingen er feil, og at det burde vært opplyst at du bruker av parkeringstiden når du fyller bensin.

Etter å ha etterlyst svar flere ganger, fikk hun til slutt svar fra Apcoa som mente skiltingen handlet om hele området, og at de derfor hadde sitt på det rene. Ims Larsen endte til slutt med å betale fakturaen for å unngå inkasso.

Les også: - Biltrafikken vil ikke gå ned, mener Oslo Handelsstands Forening, som slakter Oslo-byrådets planer.

– Det virker forvirrende dette her

– Vilkårene for parkeringsbestemmelsene skal komme tydelig frem i form av skilting, sier juridisk rådgiver i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud til Nettavisen.

Forbrukerrådet understreker at skiltingen skal kommunisere overfør fører hva vedkommende er forpliktet til.

Skarderud er blitt forelagt videoen fra Ims Larsen. På spørsmål om det er enkelt å forstå at man er å anse som parkert hvis man fyller bensin på Bryn Senter svarer hun:

– Vi kan ikke konkludere i saken, men det virker forvirrende dette her. Og det taler for at skiltingen burde vært tydeligere.

Forbrukerrådet sier at selv om de ikke kan komme med noen dom i saken, er regelen at dersom skiltingen ikke er god nok skal parkeringsselskapet ikke ilegge gebyrer, men ta det på sin egen kappe.

Ettersom kundene som står over gratistiden på Bryn Senter blir ilagt et gebyr, kan ikke Ims Larsens klage behandles i parkeringsklagenemda.

Parkeringsklagenemnda er en norsk klageordning som er opprettet i medhold av parkeringsforskriften. Nemnda behandler klager over gebyr ilagt av virksomheter som tilbyr parkering mot betaling.

Reglene i Parkeringsforskriften skal blant annet sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomheten.

Forbrukerrådet oppfordrer Ims Larsen og andre om å først klage til parkeringsselskapet. Dersom det ikke fører frem kan man ta klagen videre til Forliksrådet eller Forbrukertilsynet. Hos sistnevnte får du klagen behandlet uten kostnader. Forbrukertilsynet megler over telefon og e-post.

– Det som mangler er et skilt om at bensinstasjonen er unntatt gratisparkering. Det kunne vært gjort så enkelt som det, sier Skarderud.

– Det er ingen tvil om at dette er forvirrende. Forbruker skal forstå hva som er de gjeldene parkeringsbestemmelsene.

– Oppfyller parkeringsforskriften

– Parkeringen på senterets private eiendom reguleres ved hjelp av kamerateknologi som gjenkjenner kjøretøyenes registreringsnummer ved inn og utkjøring av området, skriver Carl-Erik Martinsen, driftsdirektør i Apcoa Parking Norway AS, i e-post til Nettavisen.

Martinsen opplyser at området er skiltet i tråd med krav i parkeringsforskriften.

– Ved innkjøringen til Bryn Senter er det skiltet at du kjører inn på et område med privatrettslig regulering, «sort P», og det opplyses om at du registreres inn med automatisk skiltgjenkjenning. Det opplyses videre med egne skilt ved utkjøring at parkeringen er avsluttet, sier han.

Les også: Tusen ledige plasser i villagatene, ingen til blokk-beboerne: - Vi vurderer å flytte

Regelverket skal være lett forståelig

Apcoa har ikke svart på hvorfor de ikke opplyser om at kundene får et parkeringsgebyr hvis de fyller bensin på Bryn Senters område etter at parkeringen har gått ut. De besvarer heller ikke på andre, konkrete spørsmål rundt problematikken som Ims Larsen tar opp. Martinsen ønsker heller ikke å imøtegå kritikken fra Forbrukerrådet.

– Jeg ber om respekt for at jeg ikke har mottatt opplysninger som gjør meg i stand til å behandle alle opplysninger i denne spesifikke saken, skriver Apcoa.

Imidlertid svarer Martinsen generelt at Apcoa ønsker prinsipielt at regelverket for parkering skal være lett forståelig og tydelig merket ved alle deres parkeringsplasser. Vi vurderer løpende behovet for justeringer og endringer basert på lovendringer og innspill fra kunder, sier han, og tilføyer:

– Jeg har gjennomgått alle registrerte saker fra Bryn Senter i vårt saksbehandlingssystem og finner ingen liknende saker registrert på området.

Les også:

Les også

Knuser konkurrentene på pris: Syv seter, 4x4, masse krefter og god rekkevidde: – En usedvanlig interessant elbil

Må vurderes av vegdirektoratet

Halgeir Jansen jobber som rådgiver i Statens Vegvesen Parkeringstilsynet. Han opplyser at trafikkreglene definerer hva som er å anse som parkering.

– En hver hensetting av bilen enten du forlater den eller ikke er å anse som parkering. Av- og påstigning er unntatt bestemmelsene, sier han og tilføyer;

– Det som er litt problematisk i dette tilfellet er at det i utgangspunktet er foretatt parkering innenfor et avtalt parkeringsområde.

Jansen sier at tvisten handler om det er å anse at Ims Larsen har kjørt ut av parkeringsområdet når hun fyller bensin. Hvis det er kun er snakk om bensinfylling, ville det vært ansett som av- og pålessing sier han.

– Vi kan ikke svare på dette konkrete eksemplet ettersom det er nødvendig med en juridisk avklaring om dette handler om av-og pålessing eller parkering. Det må avklares om parkeringen er å anse som avsluttet eller ikke. Vurderingen må gjøres av vegdirektoratet, sier Jansen.