- Det påstås at vi har fremstilt elbiler i overdrevent negativt lys, men sannheten er det helt motsatte, skriver Hans-Werner Sinn og hans medforfattere i et innlegg publisert i tyske Wirtschaftswoche.

Forrige måned publiserte Tysklands ledende økonomiinstitutt Ifo en studie som hevdet at de samlede utslippene fra elbiler er klart høyere enn fra en dieselbil når man legger den tyske energimiksen i 2018 til grunn.

Eksperter

Bak studien sto Hans-Werner Sinn, regnet som en av Europas ledende økonomer og tidligere sjef for Ifo, samt fysikkprofessor Christoph Buchal ved Universitetet i Köln og Hans-Dieter Karl, Ifos energiekspert.

De tre ekspertene hadde sammenlignet en Tesla Model 3 med dieselbilen Mercedes C 220 d. Ifølge studien hadde Teslaen i beste fall 11 prosent og i verste fall 28 prosent høyere utslipp enn dieselbilen med utgangspunkt i de store utslippene knyttet til produksjon av bilen og hvor strømmen kommer fra.

Kritikk

Studien slo ned som en bombe og ble omtalt av en lang rekke aviser rundt omkring i Europa. Nettavisen omtalte også saken, og noe senere også E24. Saken var påskens mest delte på sosiale medier.

Kritikerne var imidlertid ikke sene med å komme på banen, verken i Norge og utlandet.

- Denne studien er full av feil og bygger på et helt galt sammenligningsgrunnlag, uttalte blant annet Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, til E24.

- Rapporten er basert på nærmest absurde tendensiøse forutsetninger, skriver Lasse Fridstrøm, seniorforsker på Transportøkonomisk institutt (TØI) i et innlegg publisert hos Nettavisen.

Avviser

Kritikerne har ment at forfatterne av studien har fremstilt elbiler i et kunstig dårlig lys og at dieselbilen på sin side har vært fremstilt overdrevet positivt. Mange har også insinuert at studien er finansiert av diesel-lobbyen i Tyskland.

Forfatterne bak studien, inkludert Sinn, har nå tatt bladet fra munnen og tilbakevist mange av påstandene fra kritikerne i flere, lengre avisinnlegg publisert på tysk.

- Det påstås at vi har fremstilt elbiler i overdrevet negativt lys, men sannheten er den helt motsatte, skriver forfatterne.

Tvert imot, legger de til.

- I studien har vi gjort flere antagelser som man kritisere for å være for gunstige overfor elbilen, skriver de.

Best case

De sier blant annet at de ikke har tatt hensyn til at laderne forbruker 10 prosent av strømmen ved hurtig-lading når de regner med energifotavtrykket til elbilen. Ved en slik elbilladning bruker bilene enda mer energi, noe som gjør miljøregnestykket verre for elbilene.

Forfatterne skriver videre at de heller ikke har tatt hensyn til strømforbruket knyttet til oppvarming av bilene og brukt «best case» for anslagene av utslippene til produksjon av elbilbatteri, basert på en svensk studie fra 2017.

- Påstanden om at vi har gjort antakelser som gir ulemper til elbiler tilbakeviser vi ettertrykkelig, skriver de videre.

Forfatterne av studien avviser også at at de har undervurdert lengden på livsløpet til elbilen.

- Mange produsenter reklamerer med 300.000 kilometer og mer, men da tar de utgangspunkt i helt optimale ladestrategier, som i praksis har lite relevans. Vi har tatt utgangspunkt i 150.000 kilometer, mens Volkswagen sier 200.000 kilometer. Det mest realistiske er imidlertid betydelig bruk av hurtiglading, som svekker kapasiteten på batteriet, skriver forfatterne.

Konkurrerende studie

Blant kritikerne av studien er bilgiganten Volkswagen, som satser stort på elbiler.

En liknende studie gjennomført av Volkswagen sammenlikner en E-Golf med en Golf TDI. Der kommer en E-Golf noe bedre ut enn bilen med utslipp på 142 gram CO2 per kilometer, basert på en tysk strømmiks, mot 140 gram for dieselbilen.

Volkswagen har tatt utgangspunkt i en livsløp på 200.000 kilometer på elbilen.

- Denne rapporten fremstilles som en motsetning til vårt studie, ettersom den ikke den tyske strømmiksen, men den europeiske, som inkluderer fransk atomstrøm.

- Det er imidlertid ingen motsetning, både på grunn av den tyske strømmiksen og fordi en E-golfen har en mye korte rekkevidde (253 kilometer) enn en Tesla, som har en rekkevidde på 530 til 560 kilometer, skriver Sinn, Tuchel og Karl.

- Ingen koblinger

Flere har også satt spørsmålstegn ved om studien har vært sponset at folk som har interesse av å sverte elbilene, for eksempel deler av tradisjonell bilindustri.

Økonomene sier imidlertid at ingen har mottatt penger fra eksterne aktører, hverken til Ifo-instituttet eller forfatterne personlig.

- Vi understreker videre at ingen av oss har noen økonomiske tilknytninger til bil- eller energibransjen. Det som har drevet oss er alene den akademiske forskninginteressen og irritasjonen over CO2-retningslinjene til EU, hvor elbiler står oppført med null i utslipp, skriver forfatterne.

- Krampetrekning

Christina Bu, leder for Norsk elbilforening, er imidlertid ikke overbevist av forfatternes nye svar.

- Dette er en desperat krampetrekning for fortidens teknologi. Denne studien er nå populært kalt «Un-sinn-studien» eller tulle-studien i Tyskland, så vi har forståelse for at forskerne har behov for å gå ut å forsvare seg, men det gjør jo ikke serviettregnestykket deres noe bedre, sier Bu til Nettavisen.

Hun sier at det finnes livsløpsanalyser som er «langt mer grundige enn notatet til de tyske forskerne», og som ser på alle aspekter fra produksjon, drift og skroting av bilene.

- Her kommer elbilene best ut. Det er all grunn til å være kritisk til forutsetningene som de tyske forskerne baserer seg på. Å basere seg på at vi skal skrote elbilene etter 150.000 kilometer, noe som er lavere enn batterigarantien til bransjen, er for eksempel useriøst, sier hun.

- Irrelevant

Hun mener dessuten er det det ikke relevant å se på hvordan vi produserte batterier for flere år siden.

- Strømmen i Europa blir bare renere og renere, og den økende fornybarandelen kan elbilen gjøre seg nytte av umiddelbart, sier Bu.

- Professoren hevder at elbilistene hurtiglader uforsvarlig mye. Noe som er kunnskapsløst. Det vanligste er å lade hjemme. Tre av fire elbilister i Norge hurtiglader månedlig eller sjeldnere, sier hun.

Bu avslutter med å si at Hans-Werner Sinn er en trofast forsvarer av tysk bilindustri og dieselmotoren.

- Det sier sitt at han sto last og brast med tysk bilindustri under dieseljuksskandalen. Rapporten hans er et uttrykk for redselen som finnes hos tyske aktører for elbilrevolusjonen som står på trappene. Store økonomiske interesser er nervøse for sine investeringer i fortidens teknologi, sier elbiltoppen.