De siste dagene har Nettavisen i flere saker skrevet om Coop Norge, Coop Midt-Norge – og særlig om en administrerende direktøren i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei.
Artiklene beskriver en uvanlig sterk posisjon for en samvirkelagsleder, og en rekke forhold som har vakt sterk kritikk, både internt i Coop og eksternt.

Nå velger Skei å tre av fra sin rolle som nestleder i styret i Coop Norge SA.

Trønder-Avisa var først med å omtale Skeis lønn- og pensjonsavtale, i mars. Nå melder avisen at Skei trer ut av styret. Artiklene i Nettavisen den siste uka har blant annet omhandlet følgende:

  • Torbjørn Skei har en pensjonsavtale verdt rundt 90 millioner kroner samt en livslang, svært gunstig etterlattepensjon.

  • En rekke kilder med svært god innsikt i interne Coop-forhold har uavhengig av hverandre opplyst Nettavisen om at Skei har en maktposisjon som er langt sterkere enn det hans stilling skulle tilsi

  • Torbjørn Skei har vært sentral i en rekke beslutninger som mange kilder mener har svekket Coops medlemsdemokrati

  • Omstridte sammenslåinger i Coop har begunstiget flere ledere med uvanlig god lønn. Skeis lønn spesielt har hatt en ekstraordinær utvikling som hans styreleder forklarer med omsetningsvekst som i stor grad skyldes fusjoner med andre samvirkelag.

  • Skeis egen styreleder har hatt økonomiske betingelser som er langt bedre enn styreledere i noen av landets største børsnoterte selskaper
  • Medlemstillitsvalgte har pekt på mangel på medlemsdemokrati i og med at eierne (medlemmene) ikke lenger har plass i styret.

  • Politikere fra så vel Høyre som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har pekt på hva de oppfatter som en utidig grådighetskultur.

Her er noen av artiklene Nettavisen har skrevet den siste uken:

Sjokkert over Coop-toppens lukrative avtale: - En grådighetskultur uten sidestykke!

Fabian Stang mener medlemmene bør ta grep: - De som skapte Coop vil rotere i graven

Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

Fikk topp-lønn etter omstridt Coop-fusjon: - Han krevde lønnshopp for å si ja

- En drittpakke

Skei mener seg imidlertid utsatt for en «drittpakke». Han omtaler Nettavisens journalistikk som berører ham som en «massiv og ubalansert kampanje som fører til at styret i Coop Norge ikke har arbeidsro».

– Coop Midt-Norge og jeg er de siste ukene utsatt for en svertekampanje gjennom Nettavisen. I flere uker har vi så å si daglig fått oversendt feilaktige og grove påstander fra Nettavisen. Journalistikken har vært ensidig og uryddig. Derfor ønsker jeg å bidra til å skape ro, sier Skei, som omtaler Nettavisens dekning som «et karakterdrap».

– Kampanjen sverter Coop Midt-Norge og hele Coop-fellesskapet i Norge. Det framstilles som om jeg har all makt i Coop i Norge, og som om alle andre i ledende posisjoner og i styret i Coop Norge ikke har noe de skal ha sagt. Dette er feil, det er tendensiøst – og det er urettferdig overfor alle ansatte i Coop, sier Skei til Trønder-Avisa.

Skei velger nå å tre ut av styret i Coop Norge på årsmøtet 10. juni. Han er i dag nestleder i styret. Valgkomiteen ble informert om dette søndag.

– Det gjør jeg for å skape arbeidsro for styret i Coop Norge. Arbeidet som gjøres i styret i Coop Norge, er svært viktig for alle samvirkelagene og for fellesorganisasjonen Coop Norge. Dette forstyrres og distraheres av saker som er ment å framstille meg og Coop Midt-Norge i et dårlig lys, sier Skei til Trønder-Avisa.

- Artiklene er faktabasert

Nettavisen avviser på det sterkeste at artiklene er en kampanje og at de inneholder faktafeil eller løse påstander:

– Vi oppfordrer alle til å lese det vi har skrevet, så får de gjøre seg opp sin egen mening. Alt vi har skrevet er basert på solide kilder, forteller Halvor Ripegutu, leder for økonomiredaksjonen i Nettavisen og en av journalistene bak Nettavisens dekning.

– Det vi har skrevet er basert på fakta, på informasjon som er offentlig tilgjengelig og på samtaler med et tosifret antall kilder, legger han til.

Ripegutu forstår at det er tøft for Skei å få Nettavisens kritiske blikk rettet mot seg, men understreker at dette er en del av pressens samfunnsoppdrag.

– Vi gjør jobben vår ved å avdekke kritiske forhold. Jeg forstår at Skei ikke liker at vi skriver kritisk om ham, men det gjør sjelden folk som blir utsatt for kritisk journalistikk. Det er ting vi mener fortjener oppmerksomhet, og som det ville ha vært uforsvarlig av oss å ikke omtale, sier han, og legger til at det vil komme flere artikler.