OSLO TINGRETT (Nettavisen): Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen har stått tiltalt for forsøk på grov utpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke. Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke for mellom 6 og 20 millioner kroner. Nå er torpedoen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

– Jeg ble ikke trodd, og det er litt sånn livet er. Når man har sittet der i fire dager og fortalt en sannhet. For dette er ingen Donald Duck-historie. Dette er en sannhet, og det kommer mye mer sannhet i ankesaken, sier Iversen til NRK.

«Retten finner at allmennpreventive hensyn gjør det nødvendig med en streng reaksjon, og finner det klart at det må utmåles en ubetinget fengselsstraff. Retten legger videre i skjerpende retning vekt på de påkjenningene fornærmede er blitt påført gjennom utpressingen, som har pågått over en relativt lang tidsperiode», skriver Oslo tingrett i dommen.

– Dommen bruker jeg ikke energi på en gang, sier Iversen til NRK.

– Jeg kommer 100 prosent til å anke, sier Iversen.

- Nok sirkus

Kjell-Inge Røkkes advokat, John Christian Elden, skriver i en e-post til Nettavisen at dommen ikke kom som et sjokk:

- Røkke mener resultatet er som forventet, men har ingen personlig oppfatning av dommen. Det er påtalemyndighetens sak der han ikke er part og derfor kun har svart på de spørsmål partene så relevante. Han har ingen oppfatning eller interesse om rettens straffutmåling. Iversen har en selvsagt rett til å anke, på samme måte som lagmannsretten har rett til å nekte å behandle den helt eller delvis, skriver Elden til Nettavisen.

- Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander mot han, og er kritisk til at deler av media har gitt utpressing en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko. Det ville vært for drastisk å føre rettssaken for lukkede dører, men det er ikke pålagt for media å ikke utvise selvkritikk ved hva som bringes videre før det forela en dom, legger han til.

- Svært ubehagelig

Oslo tingrett peker på at truslene har blitt opplevd som skremmende:

«Fornærmede har opplevd situasjonen som tidvis svært ubehagelig og skremmende, og at utpressingen har preget ham i økende grad frem mot anmeldelsen den 29. januar 2018. Det vises særlig til at fornærmede som følge av tiltaltes trusler blant annet fant grunn til å engasjere en et privat sikkerhetsselskap for å ivareta sikkerheten til hans familie og Aker-systemet», står det i dommen.

Iversen har påstått at Røkke ga ham i oppdrag å fjerne den straffedømte finansmannen Christer Tromsdal, og å true en nå avdød advokat. I 2006 ble torpedoen dømt for å ha skutt Tromsdal i kneet.

«Jannik» ble ikke trodd av retten når det gjelder Tromsdal-saken:

«Tromsdal har videre i sin forklaring for retten avfeid tiltaltes historie som rent
«vås», og ifølge advokat Elden, som var tiltaltes forsvarer i den aktuelle straffesaken,
finnes det også lydopptak som bekrefter at skuddet var et uhell. Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet.»

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Iversen. Hans forsvarer, Benedict de Vibe, har heller ikke besvart Nettavisens henvendelse.

På siste rettsdag anførte politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen at tiltalen gjelder utpressing ved å true Røkke med frihetsberøvelse og for trusler om å anmelde milliardæren til politiet.

Politiadvokat la ned påstand om ett år og ti måneders fengsel for forsøk på grov utpressing mot Røkke. Utgangspunktet var straff i to år, men det ble trukket fra to måneder i strafferabatt på grunn av langs saksbehandlingstid.

Påstand om straff inkluderer også to brudd på våpenloven. Torpedoen har hele tiden nektet straffskyld. Iversens forsvarere la ned påstand om at Iversen skulle frifinnes for utpressing.

- Kommer til å anke

- Hvis jeg blir dømt kommer jeg til å anke, har Iversen tidligere uttalt i en kommentar.

Både før rettssaken startet, og underveis, har påstander haglet fra begge sider. Iversen har hevdet at han har tatt på seg flere betalte torpedooppdrag for Røkke. Røkke har tilbakevist påstandene, og kalte det absurde påstander.

Politiet uttalte også til Nettavisen at de skal undersøke om det er grunnlag for å etterforske påstandene om torpedovirksomhet.

- Er du forberedt på at det kan bli en fengselsdom?

- Ja, men da bytter jeg bare den sengen jeg har i dag til en annen. Så det bruker jeg ikke energi på. Det er Røkke som er redd for å sitte inne. Og Røkke skal sitte inne. Denne saken er ikke ferdig. Det må ingen tenke på. Dette er bare starten, har torpedoen tidligere uttalt til Nettavisen.

Truet Røkke med grisebank

Da aktor startet sin avsluttende prosedyre trakk han frem torpedoens egen forklaring som et sterkt bevis mot ham. Han ville også få retten til å forstå at utpressingen gjelder et avisoppslag i VG fra juni 2017, der både Røkke og Iversen var nevnt i et større sakskompleks.

- Siden april 2005 ikke tiltalte hatt noen oppdrag for fornærmede. De har heller ikke noe økonomisk uoppgjort, sa politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

Han poengterte også at da torpedoen oppsøkte Røkke i garasjeanlegget til Aker 1. november 2017 sa tiltalte at det ikke gjelder de gamle tingene. Politiadvokaten mente altså at det ikke er noe gjeldsforhold tilbake i tid på dette tidspunktet.

- Under møtet i garasjen var tiltalte intens, irritert og frustrert. Vi kan trygt legge til grunn at det var på grunn av innholdet i avisartiklene.

Politiadvokaten trakk også frem at Iversen hadde sendt SMS-er til Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, der han blant annet skrev «sannheten skal frem», med henvisning om at torpedoen skulle utlevere Røkke til media. SMS-en ble avsluttet med en knyttneve.

Nedrebø Michelsen gikk også gjennom en rekke SMS-er tiltalte Iversen hadde sendt til hans forrige advokat, Arild Holden.

Nettavisen har tidligere omtalt at SMS-ene ville bli tema i retten.